Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2448/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Oroszlány Város Önkormányzata Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52532124
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 78.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imrő János
Telefon: +36 34361444
E-mail: imro.janos@oroszlany.hu
Fax: +36 34361182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
Hivatalos név: Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50196502
Postai cím: Bánki Donát Út 2/J
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Esztergályos Edina
Telefon: +36 202887308
E-mail: esztergalyos.edina@lunkft.hu
Fax: +36 34361182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lunkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lunkft.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bányászati Múzeum fejlesztés - 2. megismételt
Hivatkozási szám: EKR001562352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi kivitelezési tevékenységek valósulnak meg:
Fogadóépület
A Turisztikai fogadóépület a volt kazánház pinceszintjével és a volt porta épület átalakításával kerül kialakításra egybe épülve azokkal.
Beépített alapterület: 437,00 m2
Hasznos alapterület:
Pince 43,26 m2
földszint 387,26 m2
emelet 257,11 m2
összesen: 687,63 m2
Kiállító csarnok
A földszintes, kis alapterületen galériás nyeregtetős csarnokban a jelenleg fedetlen külső térben álló egykori bányagépeket helyeznék el.
gerincmagassága mintegy 8,50 m.
Beépített alapterüket: 407 m2
Hasznos alapterület: földszint 360 m2 (belmagasság 6,30-8,30 m)
galéria 20 m2
összesen: 380 m2
Időszakos bányászati kiállítás céljára a volt kompresszorház épülete lesz átalakítva kiállító csarnokká. Külső-belső felújítás, a padlószerkezet -és a tető héjalás cseréje történik. A külső homlokzat jellege részben változik és új színezést kap. Belső területe kétnemű wc-mosdó blokkal lesz kiegészítve. Az épület időszakos üzemű, nem fűthető, ezért külső hőszigetelést nem kap. A kopolit üvegek kiváltása történik, külső-belső borítással. Nyílászárói felújításra, cserére kerülnek. A padló kiegyenlítése és ipari műgyanta burkolása történik.
Az épület új vízbekötést, vízellátást és csatornázást kap.

Jelenlegi Múzeum épület, volt Faléz épület
Földszintes, nyeregtetős 3 épületrészből álló csarnokszerű épületben van a múzeum állandó kiállítása.
Gerincmagassága 5,39 m.
Beépített alapterüket: 931 m2
Hasznos alapterület: földszint 840,77 m2 (belmagasság 2,90 m)
összesen: 840,77 m2
Felújítás leírása:
A körítő falak 14 cm vtg. dryvit hőszigetelést-és színezést kapnak.
Külső nyílászárók / ajtók és ablakok egyrésze megszüntetésre –befalazásra- kerül, a megmaradók ki lesznek cserélve alumínium bejárati ajtókra és ablakokra 2rtg. hőszigetelő üvegezéssel, szabvány szerinti hőszigetelő értékekkel; U ≤ 1,0 W/m2K. Kopolit üvegezés befalazásra kerül. A vizesblokkok felújításra kerülnek.
Vízvezeték:
-Az épület vízbekötéssel és vízmérő aknával rendelkezik. A vizesblokkok szükség szerint felújításra kerülnek.
Szennyvízcsatorna: Az ingatlan szennyvíz hálózattal rendelkezik.
Csapadékcsatorna: A tetőről összegyűjtve, kívül levezetve és a felszínen elszikkasztva
- Az épület új VM Zink –vagy hasonló minőségű- ereszcsatorna –és lefolyó rendszert kap.
Villany: A Múzeum belső hálózatáról kialakítva, részben felújításra kerül.
Az érintésvédelem módja nullázás.
Fűtés: A műhely helyiségben elhelyezett pellet tüzelésű kazánról a meglévő kétcsöves, konvektoros melegvízfűtésű hálózathoz csatlakozva
Rendezvénytér
Zöldfelület rendezés, -füvesítés után alkalmassá válik nagy létszámú rendezvények megtartására. Alkalmas nagy méretű rendezvény sátor –és mobil színpad felállítására.
Infrastruktúra
- A parkoló mérleget az OTÉK alapján számoltuk és mellékeljük, az abban előírt számú parkoló rendelkezésre áll. 2 db elektromos autótöltő kiépítése szükséges a kivitelezés keretében.
- Az ivóvíz ellátás rendezett, továbbépítése az NA100 –as vízmérő aknából biztosított.
- A múzeum egész területe térfigyelő kamera rendszerrel és riasztó rendszerrel lesz ellátva.
A múzeumi terület kerítéssel kerül lehatárolásra.
- A Fogadóépület –és Kiállító csarnok szennyvízelvezetését és kezelését biológiai szennyvíztisztító berendezés kiépítésével szükséges megoldani.
- A Fogadó épület és a Faléz épület fűtése önállót pellet kazánnal kerül biztosításra.

Útépítés:
A tervezési feladat a turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan a „Turisztikai központ” létesítése, meglévő múzeumi épületek, illetve a Majki Kamalduli Remeteség megközelítését biztosító 596 m hosszúságú földút, ún. Grófi út zúzottkő burkolattal és irányfényes megvilágítással történő kiépítése és ezen útvonalat a Fogadóépülethez bekötő 3,5 m szélességű J1-jelű egyesített gyalog- és kerékpárút szakasz kialakítása.
Zöldfelület kialakítása:
36 db lombos fa ültetése
1000 m2 füvesítés
624m2 díszburkolat építése
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01474 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/02/10
Helyesen:
2020/02/12
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Összhangban a kiegészítő tájékoztatásban megadott válaszokkal, az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki dokumentáció”, Árazatlan költségvetését módosítja a Kbt. 55. §-a és 56. § (4) bekezdése alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben