Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2451/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7630 Pécs, Hengermalom u. 2., hrsz: 41629
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Greeneral Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térrendezés;parkoló;térburk.jav.,csere-3 részben
Hivatkozási szám: EKR001092952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pécs, Hengermalom u. 2.-térburkolat javítás, csere
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112000-5
45112310-1
45233200-1
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2., hrsz: 41629
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, Hengermalom u. 2. szám alatti épülete térburkolatának javítása, cseréje, csapadékvíz elvezetése:
1.Burkolatépítés: 36-40 t-ás (öttengelyes) nyerges tehergépkocsik közlekedésére alkalmas új betonburkolat kialakítása.
Az új burkolat rétegrendje: (v.ö.: 8. sz-ú Mintakeresztszelvénnyel) 22 cm C/P 4/3 – 35 KK útbeton PE fólia 20 cm CKT T2 20 cm M-50 mechanikai stabilizáció VIACON TG 4040S PP georács (szükség esetén) Földmű Trγ=95 %-os tömörség

2.Térburkolás és csapadélvíz elvezetés:
• Járdaburkolat rétegrendje: 8 cm C 16-32/KK min. beton, vakhézagokkal dilatálva Meglévő ágyazat (kiegyenlítve-
tömörítve) Trγ=90 %-os földmű-ágyazat tömörség (Tre=0,9)
• Útszegélyek: ESZ: épület körül, járdák mellett: 56,5 m K: Hengermalom u-i bejárat szélesítésében: 2 m
• Meglévő KRESZ táblák, közvilágítási oszlop áthelyezése a Hengermalom u-i bejáratnál. Karos sorompó elhelyezés a
bejáratnál: DITEC QIK 80 EH. Meglévő fekvőrendőrök áthelyezése-visszahelyezése. 1 db bejárati bódé áthelyezése.
1 db előregyártott gépkocsi tároló áthelyezése.
• Belső udvari vízkivezetés a D-i homlokzati meglévő aknából DN 160 KG-PVC csatornacsövön az 5. j. aknába.
• A betonburkolaton összegyülekező vizek min. 2 %-os oldaleséssel történő gravitáltatása az 1-8-ig számozott
30 x 30 cm-es előregyártott beton víznyelőaknákba.
A víznyelőaknákba Bárczy féle BSZ 3050 típusú olajleválasztó szűrőkosár elhelyezése szükséges .
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Részletes információt, leírást a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza. Az AF-ben, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Ha a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20856 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Pécs, Hengermalom u. 2.-térburkolat javítás, csere
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greeneral Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54198432
Postai cím: Király Utca 66
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: greeneralkft@gmail.com
Telefon: +36 303324116
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67694367
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112000-5
45112310-1
45233200-1
45232452-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2., hrsz: 41629
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, Hengermalom u. 2. szám alatti épülete térburkolatának javítása, cseréje, csapadékvíz elvezetése:
1.Burkolatépítés: 36-40 t-ás (öttengelyes) nyerges tehergépkocsik közlekedésére alkalmas új betonburkolat kialakítása.
Az új burkolat rétegrendje: (v.ö.: 8. sz-ú Mintakeresztszelvénnyel) 22 cm C/P 4/3 – 35 KK útbeton PE fólia 20 cm CKT T2 20 cm M-50 mechanikai stabilizáció VIACON TG 4040S PP georács (szükség esetén) Földmű Trγ=95 %-os tömörség

2.Térburkolás és csapadélvíz elvezetés:
• Járdaburkolat rétegrendje: 8 cm C 16-32/KK min. beton, vakhézagokkal dilatálva Meglévő ágyazat (kiegyenlítve-
tömörítve) Trγ=90 %-os földmű-ágyazat tömörség (Tre=0,9)
• Útszegélyek: ESZ: épület körül, járdák mellett: 56,5 m K: Hengermalom u-i bejárat szélesítésében: 2 m
• Meglévő KRESZ táblák, közvilágítási oszlop áthelyezése a Hengermalom u-i bejáratnál. Karos sorompó elhelyezés a
bejáratnál: DITEC QIK 80 EH. Meglévő fekvőrendőrök áthelyezése-visszahelyezése. 1 db bejárati bódé áthelyezése.
1 db előregyártott gépkocsi tároló áthelyezése.
• Belső udvari vízkivezetés a D-i homlokzati meglévő aknából DN 160 KG-PVC csatornacsövön az 5. j. aknába.
• A betonburkolaton összegyülekező vizek min. 2 %-os oldaleséssel történő gravitáltatása az 1-8-ig számozott
30 x 30 cm-es előregyártott beton víznyelőaknákba.
A víznyelőaknákba Bárczy féle BSZ 3050 típusú olajleválasztó szűrőkosár elhelyezése szükséges .
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Részletes információt, leírást a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza. Az AF-ben, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Ha a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67694367
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greeneral Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54198432
Postai cím: Király Utca 66
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: greeneralkft@gmail.com
Telefon: +36 303324116
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés a 4. cím 1. pontjában foglalt – a teljesítési határidőre vonatkozó – rendelkezés az alábbiakra módosul:
„1. Jelen szerződés a felek szerződésszerű teljesítésével megszűnik azzal, hogy az a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti. A Vállalkozó teljesítési határideje: 2020. január 25. napja. Előteljesítés megengedett.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Greeneral Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Vállalkozó 2019. december 17. nappal jelezte a Megrendelő Baranya Megyei Kormányhivatal felé, hogy a szerződésben biztosított teljesítési határidő tartásához az szükséges, hogy részére 2019. december 18. nappal, a jelenleg vizsgáztatás szempontjából átmenő forgalommal érintett területet a Megrendelő adja át részére. A jelzett nappal kezdődő betonfeltöréssel, a törmelék elhordásával és a megmaradó kis terület betonozásával biztosítható csak a beruházás határidőben történő befejezése.
Folytatás a VII.1) További információk pontjában.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67694367 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67694367 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Megrendelő Pécsi Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Közlekedési Osztálya Pécs, Hengermalom u. 2. szám (41629/4/A. hrsz.) alatti telephelyén zajló vizsgáztatást, mint kötelezően ellátandó kormányhivatali feladatot szüneteltetni nem tudta, tekintettel a kapacitások teljes lekötöttségére, valamint az előzetes egyeztetések alapján Pécs és környéke gépjárművek vizsgáztatására jogosult helyszíneinek megkeresésére - melyek szintén kapacitáshiányra hivatkoztak – így Megrendelő a Vállalkozó által kért időintervallumban a munkaterületet biztosítani nem tudta, és az ügyfelek időben történő tájékoztatására sem volt mód. A legkorábbi időpont, mellyel a kért területet szabaddá tudta tenni a Megrendelő 2020. január 6. napja.
A fenti, kellő gondosság mellett, előre nem látható körülményekre tekintettel, mely akadályozta a kivitelezési tevékenység folytathatóságát, teljesítési határidő 2020. január 25. napjáig történő meghosszabbítása szükséges. A Szerződő Felek a Vállalkozó teljesítési határidejét 2020. január 25. napjáig módosították.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben