Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2455/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szegedi Ipari Logisztikai Központnál (SZILK) az 5. sz. főút 164+068-164+515 km szelvény jobb oldala és az 502. jelű út 0+000-0+190 km szelvény jobb oldala, a Back Bernáth utcán kerékpáros nyom felfestéssel és buszmegállópár útépítése járdakapcsolattal. Meglévő gyalogos kerékpárútszakasz rekonstrukciója a Dorozsmai úttól a Gumigyárig: 5. sz. főút 164+200-165+909 km szelvények között.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztés 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000163802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZILK kerékpárút építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Ipari Logisztikai Központnál (SZILK) az 5. sz. főút 164+068-164+515 km szelvény jobb oldala és az 502. jelű út 0+000-0+190 km szelvény jobb oldala, a Back Bernáth utcán kerékpáros nyom felfestéssel és buszmegállópár útépítése járdakapcsolattal. Meglévő gyalogos kerékpárútszakasz rekonstrukciója a Dorozsmai úttól a Gumigyárig: 5. sz. főút 164+200-165+909 km szelvények között.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3
részajánlati körben
II. részajánlati kör: Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kerékpárút építése
II. részajánlati kör vonatkozásában: Főbb munkarészek: • Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 619 m hosszban 1.547,5 m2 • Meglévő útpályán, kerékpáros útvonal kijelölése (kerékpáros nyom felfestése), 1182 m. • Buszmegálló építése 2 db (18x3 m), zúzalékos, vasalt betonból. 108 m2 • Buszmegálló peron építése 2 db (18x2,3 m), sárga kiselemes betonburkolat. 82,8 m2 • Utasváró elhelyezése 1 db (Velence típusú). • Járdaépítés, kiselemes betonburkolattal (1,5x131,7 m). 197,55 m2
Tervezett mennyiségi adatok:
- Földkiemelés bevágásban (794,62 m3)
- Csatornaépítés (12 m)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (746 m3), 619 m.
- Kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (342,81 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (262,45 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (19,75 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (21,6 m3)
- Közlekedési táblák elhelyezése (39 db)
- Burkolatjel festések (367,4 m2)
- Taktilis sáv készítése (11,22 m2)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (aszfalt burkolat 63 m3; beton távközlési akna 1 db)
- Facsemeték áthelyezése 6 db
- Távközlési akna elhelyezése 3 db
- Út alatti átfúrás 160 mm-es védőcsővel 8 m
- 110 mm-es védőcső elhelyezése 377 m
- Távközlési kábel behúzása, kötéssel 370 m
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19035 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: SZILK kerékpárút építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57922379
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Ipari Logisztikai Központnál (SZILK) az 5. sz. főút 164+068-164+515 km szelvény jobb oldala és az 502. jelű út 0+000-0+190 km szelvény jobb oldala, a Back Bernáth utcán kerékpáros nyom felfestéssel és buszmegállópár útépítése járdakapcsolattal. Meglévő gyalogos kerékpárútszakasz rekonstrukciója a Dorozsmai úttól a Gumigyárig: 5. sz. főút 164+200-165+909 km szelvények között.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - II. ütem - TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül 3
részajánlati körben
II. részajánlati kör: Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kerékpárút építése
II. részajánlati kör vonatkozásában: Főbb munkarészek: • Kétirányú kerékpárút építés, 2,5 m szélességben, 619 m hosszban 1.547,5 m2 • Meglévő útpályán, kerékpáros útvonal kijelölése (kerékpáros nyom felfestése), 1182 m. • Buszmegálló építése 2 db (18x3 m), zúzalékos, vasalt betonból. 108 m2 • Buszmegálló peron építése 2 db (18x2,3 m), sárga kiselemes betonburkolat. 82,8 m2 • Utasváró elhelyezése 1 db (Velence típusú). • Járdaépítés, kiselemes betonburkolattal (1,5x131,7 m). 197,55 m2
Tervezett mennyiségi adatok:
- Földkiemelés bevágásban (794,62 m3)
- Csatornaépítés (12 m)
- Csapadékvíz elvezető árok készítése (746 m3), 619 m.
- Kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (342,81 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (262,45 m3)
- AC-11 Aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban (64,3 m3)
- AC-8 Aszfalt kopóréteg javítás (19,75 m3)
- C30/37-XF4 beton készítése (21,6 m3)
- Közlekedési táblák elhelyezése (39 db)
- Burkolatjel festések (367,4 m2)
- Taktilis sáv készítése (11,22 m2)
Egyéb beavatkozások:
- Bontási munkák (aszfalt burkolat 63 m3; beton távközlési akna 1 db)
- Facsemeték áthelyezése 6 db
- Távközlési akna elhelyezése 3 db
- Út alatti átfúrás 160 mm-es védőcsővel 8 m
- 110 mm-es védőcső elhelyezése 377 m
- Távközlési kábel behúzása, kötéssel 370 m
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57922379
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy Vállalkozó székhelye módosult, az új székhelye 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. Ezen adat módosulása Vállalkozó adataiban átvezetésre került.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. december 12-én kelt levelében Megrendelő felé jelezte, hogy a székhelye megváltozott, új székhelye: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. Ennek kapcsán a szerződés módosítása indokolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57922379 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57922379 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben