Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2490/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete-Csabina Judit
Telefon: +36 22526964
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FMKH "C" épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001524062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fejér Megyei Kormányhivatal "C" épületének teljes felújítása, korszerűsítése, amely magába foglalja a teljes tetőcserét, homlokzati felújítást, nyílászáró cseréket, illetve a teljes belső átalakítást, ami illeszkedik a Kormányhivatal törzsépületének működési feltételeinek biztosításához.
A Néz-Bau Kft.(székhely:8111 Seregélyes, Fő út 123.,iroda: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál. u. 1 2/13., Felelős építész tervező: Novák Róbert, okl. építészmérnök nyilvántartási száma: É 07-0311/2022) által készített teljes kiviteli tervdokumentáció alapján az alábbi kivitelezési munkák végzendők
A megvalósítandó épület felújítása, örökségvédelmi engedélyköteles tevékenység, az épület műemlék. A felújítás célja, hogy az épület megjelenését az eredeti állapotába állítsuk vissza.
Épület teljes bruttó alapterülete 742,29m2, mely változatlan marad. A belső felújítással érintett összes hasznos alapterülete: 494,71 m2.
Az építési munka rövid leírása:
- A meglévő befoglaló méreten belül funkcionálisan új akadálymentes alaprajzi elrendezés kialakítása, egyes válaszfalak bontása és új gipszkarton válaszfalak építése
- A tetőszerkezet teljes cseréje, a födém megerősítésével, és koszorú kialakításával
- Az épület valamennyi homlokzatának vakolatjavítása és színezése
- Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje
- Padlásfödém hőszigetelése
- új ajzat kialakítása, terv szerinti alap megerősítéssel
Gépészeti munkák
- Fűtés teljes rekonstrukciója, klíma és légtechnika kiépítése
- új légtechnika kialakítása
Elektromos munkák
- a teljes elektromos hálózat felújítása:
- világítási rendszer rekonstrukciója
- menekülési útvonal,
- riasztórendszer,
- gyengeáramú hálózat
- villámvédelem kialakítása
Az épületben több funkció található, műhely, raktár, étterem konyhával.
A felújítás során megváltozik az épület alaprajzi elrendezése: Az épületben kialakításra kerül egy 60 fős oktató és konferencia terem, akadálymentes mosdó, nemenként elkülönített WC csoportok, technikai műhely és lakószoba a hozzá tartozó mosdórészleggel. A Hatpöttyös Étterem által üzemeltett épületrész és a vendég WC épületrész nem kerül átalakításra.
Az épület teljes tetőszerkezete kicserélésre kerül, és egy helyen acél födémszerkezet megerősítését kell kialakítani a statikai kiviteli tervek szerint. Egyes falak elbontásra kerülnek és helyettük gipszkarton válaszfalak készülnek. Az akadálymentes megközelítés egy újonnan épített rámpán keresztül lesz biztosított.
A külső falak fehér színű, höbörcsös vakolatot kapnak, a nyílászárók az eredetiek mintájára utángyártásra kerülnek és kívülről zöld színezést kapnak, a belső szárnyak fehérek lesznek.
Az új tetőszerkezet egyszeres hódfarkú cserépfedést kap a meglévő mintájára.
A bádogozások VM ZINC lakozott horganylemezből készülnek makao barna színben.
Elbontásra kerül két oromfal, az új oromfalak szerkezete nagyméretű tömör téglából készül monolit vasbeton pillérekkel merevítve.
A járda 6 cm térkő burkolatból készül 4 cm fektető ágyazatra, alatta 30 cm tömörített
kavicságyazat készül.
Meglévő falakon és a födémek alsó síkján a festést el kell távolítani, a belső vakolatot le kell verni. Néhány homlokzati nyílászáró felett új áthidalások kerülnek elhelyezésre. A vizes helyiségekben impregnált álmennyezet készül horganyzott acél tartóvázra rögzítve, kettős bordavázzal.
A külső homlokzati vakolatot is mindenhol le kell verni, illetve a fúgákat 1,5-2 cm mélyen kitisztítani. Ezután jön rá az LB-Knauf EUROSAN VS gúzoló, az LB-Knauf EUROSAN EP
szárítóvakolat 3,5 cm vastagságban és a BAUMIT szilikát homlokzati festés fehér (0019) színben.
Ereszcsatornák: A magastetőn VM ZINC lakozott horganylemez függőeresz készül, homlokzaton jelölt helyeken lefolyócsövekkel.
Vízelvezetés: Az épület kerülete mentén, az alaprajzon jelölt helyeken 60 cm széles osztályozott kavics tisztasági sáv készül, beton térkő szegéllyel elválasztva.
A fűtés továbbra is a meglévő központi kazánházból a meglévő távvezetéken keresztül történik. Az épületen belüli régi vezetékek radiátorok, vizes berendezési tárgyak elbontásra kerülnek (kivéve az étterem és a vendég WC területe)
A hűtésre VRV rendszer kerül kialakításra, kültéri egységgel és kazettás kialakítású beltéri
egységekkel. Az oktató terem megfelelő komfortjának biztosítására szellőztetést és hűtést kell kialakítani.
A létesítményre a mellékelt tervek szerint kiépítendő villámvédelmi rendszer kialakítása szükséges.
A létesítmény villamos energia ellátása az épület sarkán a megrendelő által biztosított újonnan telepítésre kerülő áramváltós fogyasztásmérő szekrényből történik (ez nem része a jelen projektnek).
Világítást biztosító lámpatestek energiatakarékos fényforrással, LED-es kialakításúak.
Az épület külső világítása 3 állású választókapcsoló, amely a mozgásérzékelős kültéri lámpatestek működtetéséért felel.
A létesítményben saját akkumulátoros biztonsági világítás és villamos működésű menekülési útirányjelző rendszer kerül kialakításra akkumulátoros vészvilágítási lámpatestekkel.
A jelzések legalább 60 percen keresztül képesek az előírt fényerősséget szolgáltatni.
A gyengeáramú hálózatok sugaras kialakításúak a szolgáltatói jelelosztótól a szobákig. Az internet/telefonhálózatot CAT5 UTP kábelezéssel kell készíteni, és dupla RJ45 CAT5 aljzatokon kell végződtetni a duplán húzott kábeleket.
A létesítményhez tartozó elosztóban koordinált túlfeszültség védelmet kell kiépíteni.
A túlfeszültség védelem kiépítése során az E.P.H. csomópontba be kell kötni az E.P.H. gerincvezetőt (MCu min. 6 mm²), a földelő vezetőt, illetve az épületbe lévő nagykiterjedésű fémhálózatokat és a villámvédelmi rendszert.
A mozgássérült WC helyiségben SHRACK ELSOSIGMA nővérhívó rendszer kerül kiépítésre
Az épület vagyonvédelmére új riasztó rendszer kerül kiépítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24811 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

01660 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.Értékelés módszere:1.részszempontnál pontkiosztás,2.részszempontnál fordított arányosítás.
2.Aj.kérő dokumentációt készített, amely tartalmazza: műszaki leírást, teljesítéssel kapcsolatos min.követelményeket, iratmintákat, szerz-tervezetet. Közbesz.dok. Kbt.50§(2)c) szerinti elektronikus elérhetősége: https://ekr.gov.hu(EKR001524062019)
3.Ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólap; Kbt.66.§(2) sz.nyilatk. (EKR űrlapként); Kbt.66.§(6) sz.nyilatk. (nemleges tartalom esetén is); Kbt.67.§(4) sz.nyilatk. (EKR űrlapként); folyamatban lévő változásbejegyzési elj.esetén cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ha nincs ilyen folyamatban, nemleges nyilatkozatot is); nyil. biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról; nyilaktozat felelősségbiztosításról, közös aj.tétel esetén közös aj.tevők megállapodása; cégjegyzésre jogosult személy(ek)aláírási címpéldánya v.aláírás mintája (meghatalmazott esetén meghatalmazás is); A Kbt.66.§(4) szerint aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik.
4.Aj.kérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatóságának érdekében árazatlan költségvetést bocsát Aj.tevők rendelkezésére. Ennek beárazására vonatkozó részletszabályokat a dok. tartalmaz. Az árazatlan költségvetési kiírás írható Excel formátumban kerül az EKR rendszerbe, Aj.tevőknek a kitöltött táblázatot mind PDF, mind pedig írható Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz
5.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget aj.tevő köteles viselni.
6.Aj.kérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
7.A 322/2015.(X.30. Korm.r. 26.§-a alapján a nyertes aj.tevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerz. teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni v. a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy,hogy az kellő fedezetet nyújtson,és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Aj.kérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 100.000.000,- Ft/kár és legalább 400.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződés. Ha a nyertes aj.tevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt aj.kérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Aj.kérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
8.A Kbt.73.§(5) szerinti tájékoztatást Aj.kérő a dokumentációban adja meg.
9.Aj.kérő felhívja a figyelmet a 320/2015.(X. 30.)Korm.r.12.§(5),a 13.§(2)bek-re,a Kbt.66.§ (1),115.§(4),a 138.§(1)bek-ben foglaltakra. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a és a 114.§(6) szerint.
10.Aj.kérő helyszíni bejárást tart. Találkozó: 2020. január 14-én 10:00 órakor a 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. előtt.
11.Aj.kérő a 321/2015.(X.30.)Korm.r.30.§(4)-re hivatkozással jelzi,hogy jelen felhívás III.1.3) pontjában a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített aj.tevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12.Irányadó jog a magyar, illetve az eljárás megindításakor (jelen hird. feladásakor) hatályos jogszabályok, irányadó idő: CET (irányadó az EKR rendszeridő)
13.Aj.kérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75§(2)bek.e) pontját.
14. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi
eljárás közbeszerzési dokumentumainak onnan való letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztráció automatikusan azt jelenti, h. az érdeklődő gazd. szereplő a közbeszerzési dokumentumokat letöltötte és megismerte.
15. A II.2.7) hez: a teljesítési véghatáridő kezdőidőpontja a munkaterület átadása, legkésőbb a munkaterület átadástól 12 hónap.
16. A jelen közb. elj. feltételes közb. elj., melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) von. Aj.kérő további támogatást igényel, tám. szerz. módosítást fog benyújtani. A váll. szerz. hatályba lépésének feltétele a tám. szerz. módosítás aláírása.
17. Aj.kérő a Kbt. 41. § (3) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint (továbbiakban: EKR r.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR r. 10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI . 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/).
Helyesen:
1.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.Értékelés módszere:1.részszempontnál pontkiosztás,2.részszempontnál fordított arányosítás.
2.Aj.kérő dokumentációt készített, amely tartalmazza: műszaki leírást, teljesítéssel kapcsolatos min.követelményeket, iratmintákat, szerz-tervezetet. Közbesz.dok. Kbt.50§(2)c) szerinti elektronikus elérhetősége: https://ekr.gov.hu(EKR001524062019)
3.Ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólap; Kbt.66.§(2) sz.nyilatk. (EKR űrlapként); Kbt.66.§(6) sz.nyilatk. (nemleges tartalom esetén is); Kbt.67.§(4) sz.nyilatk. (EKR űrlapként); folyamatban lévő változásbejegyzési elj.esetén cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ha nincs ilyen folyamatban, nemleges nyilatkozatot is); nyil. biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról; nyilaktozat felelősségbiztosításról, közös aj.tétel esetén közös aj.tevők megállapodása; cégjegyzésre jogosult személy(ek)aláírási címpéldánya v.aláírás mintája (meghatalmazott esetén meghatalmazás is); A Kbt.66.§(4) szerint aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik.
4.Aj.kérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatóságának érdekében árazatlan költségvetést bocsát Aj.tevők rendelkezésére. Ennek beárazására vonatkozó részletszabályokat a dok. tartalmaz. Az árazatlan költségvetési kiírás írható Excel formátumban kerül az EKR rendszerbe, Aj.tevőknek a kitöltött táblázatot mind PDF, mind pedig írható Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz
5.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget aj.tevő köteles viselni.
6.Aj.kérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
7.A 322/2015.(X.30. Korm.r. 26.§-a alapján a nyertes aj.tevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerz. teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni v. a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy,hogy az kellő fedezetet nyújtson,és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Aj.kérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 100.000.000,- Ft/kár és legalább 400.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződés. Ha a nyertes aj.tevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt aj.kérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Aj.kérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
8.A Kbt.73.§(5) szerinti tájékoztatást Aj.kérő a dokumentációban adja meg.
9.Aj.kérő felhívja a figyelmet a 320/2015.(X. 30.)Korm.r.12.§(5),a 13.§(2)bek-re,a Kbt.66.§ (1),115.§(4),a 138.§(1)bek-ben foglaltakra. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a és a 114.§(6) szerint.
10.Aj.kérő helyszíni bejárást tart. Találkozó: 2020. január 14-én 10:00 órakor a 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. előtt.
11.Aj.kérő a 321/2015.(X.30.)Korm.r.30.§(4)-re hivatkozással jelzi,hogy jelen felhívás III.1.3) pontjában a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített aj.tevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12.Irányadó jog a magyar, illetve az eljárás megindításakor (jelen hird. feladásakor) hatályos jogszabályok, irányadó idő: CET (irányadó az EKR rendszeridő)
13.Aj.kérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75§(2)bek.e) pontját.
14. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi
eljárás közbeszerzési dokumentumainak onnan való letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztráció automatikusan azt jelenti, h. az érdeklődő gazd. szereplő a közbeszerzési dokumentumokat letöltötte és megismerte.
15. A II.2.7) hez: a teljesítési véghatáridő kezdőidőpontja a munkaterület átadása, legkésőbb a munkaterület átadástól 12 hónap.
16. A jelen közb. elj. feltételes közb. elj., melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) von. Aj.kérő további támogatást igényel. A váll. szerz. hatályba lépésének feltétele a többlet támogatás megítélése.
17. Aj.kérő a Kbt. 41. § (3) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint (továbbiakban: EKR r.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR r. 10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI . 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajálatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel a Kbt. 114§ (6) bekezdése alapján módosítja az ajálattételi határidőt, pontosította a feltételes közbeszerzésre utaló információt, valamint egyidejűleg módosította a közbeszerzési dokumentációkat is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben