Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0250/2020
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TIMBER-INVEST Beruházó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Művészeti tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42335845
Postai cím: Kecske Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354205
E-mail: viktorl@mail.battanet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Művészeti tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: állagmegóvási, karbantartási munkák
Hivatkozási szám: EKR001493942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA tulajdonában és kezelésében álló műemléki ingatlanokkal kapcsolatos állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.
A Magyar Művészeti Akadémia tulajdonában és kezelésében álló alábbi műemléki ingatlanok különösen:
Budapest XII. Budakeszi út 38-40. - műemléki törzsszám: 15716
Budapest VI. Andrássy út 101., Bajza utca 31. - műemléki törzsszám: 16241
Budapest XIV. Dózsa György út 37. - műemléki törzsszám: 15765
Ezen ingatlanokon túlmenően Ajánlatkérő tulajdonában álló egyéb ingatlanok esetében is megrendelhet állagmegóvási, karbantartási munkát.
Ajánlatkérő eseti megrendelésekben határozza meg a javítási, karbantartási, felújítási munkálatokkal érintett ingatlanokat, és azok teljesítési határidejét.
A jelentkező szakipari munkák különösen a következők:
1. Zsaluzás és állványozás
2. Irtás, föld- és sziklamunka
3. Bontási munkák
4. Síkalapozás
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák
6. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
7. Falazás és egyéb kőműves munkák
8. Fém- és könnyűszerkezetek szerelése
9. Ácsmunka
10. Vakolás és rabicolás
11. Égéstermék elvezető kiépítése
12. Szárazépítés
13. Tetőfedés
14. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
15. Bádogozás
16. Szárazépítés
17. Asztalosszerkezetek elhelyezése
18. Lakatosszerkezetek elhelyezése
19. Üvegezés
20. Felületképzés
21. Szigetelés
22. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése
23. Elektromos energiaellátás, világítás
24. Épületautomatika, - felügyelet, gyengeáramú szerelések
25. Általános épületgépészeti szigetelési munkák
26. Épületgépészeti csővezetékek szerelése
27. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
28. Szellőztető rendszerek szerelése
29. Légkondicionáló berendezések szerelése
30. Takarítási munkák
31. Útépítés, térburkolás
32. Kert- és parképítési munkák
33. Belsőépítészet, díszítéstechnika
34. Festőrestaurátori munka
35. Kőrestaurátori munka
36. Farestaurátori munka
37. Fémrestaurátori munka
38. Üvegrestaurátori munka
39. Festőrestaurátori felügyelet
40. Kőrestaurátori felügyelet
41. Farestaurátori felügyelet
42. Fémrestaurátori felügyelet
43. Üvegrestaurátori felügyelet
44. Alpintechnikával végzendő munkák
45. Egyéb, a fentiekbe nem sorolható munkavégzés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA tulajdonában és kezelésében álló műemléki ingatlanokkal kapcsolatos állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.
A Magyar Művészeti Akadémia tulajdonában és kezelésében álló alábbi műemléki ingatlanok különösen:
Budapest XII. Budakeszi út 38-40. - műemléki törzsszám: 15716
Budapest VI. Andrássy út 101., Bajza utca 31. - műemléki törzsszám: 16241
Budapest XIV. Dózsa György út 37. - műemléki törzsszám: 15765
Ezen ingatlanokon túlmenően Ajánlatkérő tulajdonában álló egyéb ingatlanok esetében is megrendelhet állagmegóvási, karbantartási munkát.
Ajánlatkérő eseti megrendelésekben határozza meg a javítási, karbantartási, felújítási munkálatokkal érintett ingatlanokat, és azok teljesítési határidejét.
A jelentkező szakipari munkák különösen a következők:
1. Zsaluzás és állványozás
2. Irtás, föld- és sziklamunka
3. Bontási munkák
4. Síkalapozás
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák
6. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
7. Falazás és egyéb kőműves munkák
8. Fém- és könnyűszerkezetek szerelése
9. Ácsmunka
10. Vakolás és rabicolás
11. Égéstermék elvezető kiépítése
12. Szárazépítés
13. Tetőfedés
14. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
15. Bádogozás
16. Szárazépítés
17. Asztalosszerkezetek elhelyezése
18. Lakatosszerkezetek elhelyezése
19. Üvegezés
20. Felületképzés
21. Szigetelés
22. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése
23. Elektromos energiaellátás, világítás
24. Épületautomatika, - felügyelet, gyengeáramú szerelések
25. Általános épületgépészeti szigetelési munkák
26. Épületgépészeti csővezetékek szerelése
27. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
28. Szellőztető rendszerek szerelése
29. Légkondicionáló berendezések szerelése
30. Takarítási munkák
31. Útépítés, térburkolás
32. Kert- és parképítési munkák
33. Belsőépítészet, díszítéstechnika
34. Festőrestaurátori munka
35. Kőrestaurátori munka
36. Farestaurátori munka
37. Fémrestaurátori munka
38. Üvegrestaurátori munka
39. Festőrestaurátori felügyelet
40. Kőrestaurátori felügyelet
41. Farestaurátori felügyelet
42. Fémrestaurátori felügyelet
43. Üvegrestaurátori felügyelet
44. Alpintechnikával végzendő munkák
45. Egyéb, a fentiekbe nem sorolható munkavégzés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bejelentéstől számított reakcióidő (min 1. munkanap, max. 10 munkanap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Rezsióradíj átlaga (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIMBER-INVEST Beruházó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10724976
Postai cím: Szöcske Utca 2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: timber.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 301405644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26117182213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabicolás, szárazépítés, szigetelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242

Hivatalos név: MASTERS-ÉPSZOLG Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79276166
Postai cím: Szent István Tér 13
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10694235213

Hivatalos név: TIMBER-INVEST Beruházó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10724976
Postai cím: Szöcske Utca 2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26117182213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges