Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2503/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Mór Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Mór, Szent István tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32262234
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyves Péter
Telefon: +36 22560860
E-mail: fenyves@mor.hu
Fax: +36 22560822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mor.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mór - Piac Tér tervezési szerződés
Hivatkozási szám: EKR000218962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mór - Piac Tér tervezési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Mór, Szent István tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szolgáltatást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
A zöldfelület, dísztér és mélygarázs kialakítás tervezési helyszíne a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 4649 m2, amely az alábbi tervezési feladatrészeket tartalmazza: a) többfunkciós egyszintes mélygarázs létesítése, mintegy 2000 m2 alapterületen; b) a volt istálló (műemléki védettség alá eső) épület, bruttó 761 m2, dísztér kapcsolat, külső homlokzat – a műemlékvédelmi szempontok érvényesítésével); c) Dísztér kialakítása, bruttó 2000 m2 alapterületen, attraktív közösségi térként, a műemléki szempontok figyelembe vételével, borászati rendezvények lebonyolítására alkalmas kialakítással, ennek megfelelő motívumokkal, díszítésekkel; d) Virágpiac kialakítása, bruttó 1200 m2-en, multifunkciós pavilonok tervezése, funkcionális kapcsolódás a tervezett zöldség- és gyümölcspiachoz, a műemléki szempontok figyelembe vételével.
A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában” pályázat tervezési helyszíne ugyancsak a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 1076 m2, az épület bruttó alapterülete 613 m2/szint. A kialakítandó új épület funkciói: a földszinten és az emeleten iroda- és üzleti tevékenység kialakítása; a tetőtérben pedig lakás funkció előkészítése (a tetőtér beépítése a későbbiekben), illeszkedve a műemléki környezethez, kapcsolódva a többfunkciós Dísztérhez és a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 pályázatban szereplő mélygarázshoz.
A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban” pályázat tervezési helyszíne a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 2387 m2, amely az alábbi tervezési feladatrészeket tartalmazza: a) kétszintes vásárcsarnok létesítése, mintegy 500 m2 alapterületen, a földszinten pavilonokkal, a Dísztérhez való illeszkedés figyelembe vételével, mélygarázs kapcsolattal, szoros funkcionális kapcsolatban a helyi termelői piaccal; b) helyi termelői piac kialakítása, bruttó 1887 m2-en, szoros funkcionális kapcsolatban a Vásárcsarnokkal.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15 és TOP-1.1.3-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10582 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mór - Piac Tér tervezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57780000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Mór, Szent István tér 6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szolgáltatást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
A zöldfelület, dísztér és mélygarázs kialakítás tervezési helyszíne a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 4649 m2, amely az alábbi tervezési feladatrészeket tartalmazza: a) többfunkciós egyszintes mélygarázs létesítése, mintegy 2000 m2 alapterületen; b) a volt istálló (műemléki védettség alá eső) épület, bruttó 761 m2, dísztér kapcsolat, külső homlokzat – a műemlékvédelmi szempontok érvényesítésével); c) Dísztér kialakítása, bruttó 2000 m2 alapterületen, attraktív közösségi térként, a műemléki szempontok figyelembe vételével, borászati rendezvények lebonyolítására alkalmas kialakítással, ennek megfelelő motívumokkal, díszítésekkel; d) Virágpiac kialakítása, bruttó 1200 m2-en, multifunkciós pavilonok tervezése, funkcionális kapcsolódás a tervezett zöldség- és gyümölcspiachoz, a műemléki szempontok figyelembe vételével.
A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában” pályázat tervezési helyszíne ugyancsak a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 1076 m2, az épület bruttó alapterülete 613 m2/szint. A kialakítandó új épület funkciói: a földszinten és az emeleten iroda- és üzleti tevékenység kialakítása; a tetőtérben pedig lakás funkció előkészítése (a tetőtér beépítése a későbbiekben), illeszkedve a műemléki környezethez, kapcsolódva a többfunkciós Dísztérhez és a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 pályázatban szereplő mélygarázshoz.
A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban” pályázat tervezési helyszíne a városközpontban, a műemléki védettségű Városháza tőszomszédságában található. A tervezési terület bruttó alapterülete 2387 m2, amely az alábbi tervezési feladatrészeket tartalmazza: a) kétszintes vásárcsarnok létesítése, mintegy 500 m2 alapterületen, a földszinten pavilonokkal, a Dísztérhez való illeszkedés figyelembe vételével, mélygarázs kapcsolattal, szoros funkcionális kapcsolatban a helyi termelői piaccal; b) helyi termelői piac kialakítása, bruttó 1887 m2-en, szoros funkcionális kapcsolatban a Vásárcsarnokkal.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57780000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ A lenti indokokra tekintettel a Szerződés 4.1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1. A következő helyett:
„4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti feladatokat a szerződés hatálybalépésétől számított 8. hónapig köteles ellátni.”
1.2 A következő az irányadó:
„4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti feladatokat a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónapig köteles ellátni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: AK 2019. február 8. napján kezd. a műemlék jellegű melléképület műemléki nyilvántartásból történő törlését. Az eljárás annak érd. indult, hogy a mellékép. elbontható legyen. AK többszöri telefonos megkeresése ellenére semmilyen választ nem kapott a hatóságtól, így 2019. május 13. napján ism. benyújtotta kérelmét. 2019. május 27. napján helyszíni szemlét tartottak melynek keretében megvizsgálták a melléképületet és megerősítették, hogy a „melléképületek műemléki értéket nem képviselnek”, melyről jgyk. készült. AK többszöri írásbeli és telefonos érdeklődése ellenére a műemléki nyilvántartásból történő törlést jóváhagyó határozat a ME Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya részéről csak 2019. november 26-án került kézbesítésre, így ettől a naptól emelkedett jogerőre. A műemléki nyilvántartásból való törlés kezd. után a hatóság hivatalból megindítja a törlési eljárást, melynek ügyintézési határideje 60 nap, azonban jelen esetben ez folyamat 9,5 hónapig tartott. Folyt. VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57780000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57780000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az időbeli veszteségen túlmenően, a műemléki nyilvántartásból való törlésig nem lehetett a terveknek megfelelő Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadását lezárni, melyre tekintettel a tervezett létesítmény nem kaphatott építési engedélyt, így nem volt módja a tervezőknek az engedélyezési terveket véglegesíteni és engedélyezésre benyújtani. Továbbá az építési engedély megléte a kiviteli tervek véglegesítésének előfeltétele is, ugyanis annak előírásait a kiviteli tervek készítése során figyelembe kell venni.
A fenti indokok alapján megállapítható, hogy a módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában ca) alpontja alapján a szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő (Ajánlatkérő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában cb) alpontjának megfelelően a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában cc) alpontja alapján a módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.
Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben