Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2513/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítményei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17356
Postai cím: Olimpia utca 1/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pásztrai Ilona
Telefon: +36 76500320-210
E-mail: titkarsag@hiros-sport.hu
Fax: +36 76418910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hiros-sport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hiros-sport.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítményeibe munkaerő közvetítésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítményeibe munkaerő közvetítésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. létesítményei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. létesítményeibe munkaerő közvetítésére”
CPV: 79611000-0 Munkaerő-közvetítői szolgáltatások
Ajánlattevő feladata:
Messzi István Sportcsarnok
# rendezvénypénztáros (egy idegen nyelv ismerete)
# hostess (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
# adminisztratív feladatok (Igazgatóság)
Kecskeméti Sportiskola
# tábori kisegítés, gyer mekfelügyelet
Benkó Zoltán Szabadidő Központ
# kertészsegéd
# pénztáros
# fizikai mun ka
# indító (hófánk pálya)
# hangosítás kezelő
Kecskeméti Fürdő és Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark
# pénztáros (egy világnyelv ismerete)
# recepciós (egy világnyelv ismerete)
# ruhatáros-öltöző őr (egy világnyelv ismerete)
# úszómester (úszómesteri és csúszdakezelői vé gzettséggel)
# csúszdaőr (csúszdakezelői végzettséggel)
# gyermekmegőrző
# gyógymedence fe lügyelet (termálos)
# Szauna világ és medencéinek felügye lete
# Szauna mester
# hostess (egy vi lágnyelv ismerete)
# hangosítás kezelő
# animátor
# aqua fitne ss tréner
# kertészsegéd
# fizikai munka
# kisegítés
Tourinform Iroda
# ügyfél tájékozt atás (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
Széktói Stadion
# pénztáros (eg y világnyelv ismerete)
# recepciós (egy világnyelv ismerete)
# ruhatáros-öltöző őr (egy világnyelv ismerete)
# kertészsegéd
# fizikai munka
# kisegítés
Sport Akadémia
# rendezvénypé nztáros (egy idegen nyelv ismerete)
# hostess (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
# recepciós (eg y világnyelv ismerete)
# ruhatáros (egy világnyelv ismerete
Az egyes helyszínekre szükséges munkaerő összetétele a helyszínek közötti átcsoportosítás miatt változhat.
Átlagos évi közvetített munkaerő óraszám: 43000 óra + 30% opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13966 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítményeibe munkaerő közvetítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi utca 3.
Város: Nagypeterd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7912
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111241000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79611000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. létesítményei
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és
Szolgáltató
Nonprofit Kft. létesítményeibe munkaerő közvetítésére”
CPV: 79611000-0 Munkaerő-közvetítői szolgáltatások
Ajánlattevő feladata:
Messzi István Sportcsarnok
# rendezvénypénztáros (egy idegen nyelv ismerete)
# hostess (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
# adminisztratív feladatok (Igazgatóság)
Kecskeméti Sportiskola
# tábori kisegítés, gyer mekfelügyelet
Benkó Zoltán Szabadidő Központ
# kertészsegéd
# pénztáros
# fizikai mun ka
# indító (hófánk pálya)
# hangosítás kezelő
Kecskeméti Fürdő és Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark
# pénztáros (egy világnyelv ismerete)
# recepciós (egy világnyelv ismerete)
# ruhatáros-öltöző őr (egy világnyelv ismerete)
# úszómester (úszómesteri és csúszdakezelői vé gzettséggel)
# csúszdaőr (csúszdakezelői végzettséggel)
# gyermekmegőrző
# gyógymedence fe lügyelet (termálos)
# Szauna világ és medencéinek felügye lete
# Szauna mester
# hostess (egy vi lágnyelv ismerete)
# hangosítás kezelő
# animátor
# aqua fitne ss tréner
# kertészsegéd
# fizikai munka
# kisegítés
Tourinform Iroda
# ügyfél tájékozt atás (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
Széktói Stadion
# pénztáros (eg y világnyelv ismerete)
# recepciós (egy világnyelv ismerete)
# ruhatáros-öltöző őr (egy világnyelv ismerete)
# kertészsegéd
# fizikai munka
# kisegítés
Sport Akadémia
# rendezvénypé nztáros (egy idegen nyelv ismerete)
# hostess (egy világnyelv ismerete)
# fizikai munka
# recepciós (eg y világnyelv ismerete)
# ruhatáros (egy világnyelv ismerete
Az egyes helyszínekre szükséges munkaerő összetétele a helyszínek közötti átcsoportosítás miatt változhat.
Átlagos évi közvetített munkaerő óraszám: 43000 óra + 30% opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123641972
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi utca 3.
Város: Nagypeterd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7912
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
IV. MEGBÍZÁSI DÍJ
1. Megbízott a tevékenység ellátásáért megbízási díjra jogosult, melynek mértékét a Felek nettó 1.074,- Ft/óra/fő + ÁFA összegben
határoznak meg. A Megbízott munkabér-fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Megbízó a Megbízottnak járó díjat
esedékességekor nem fizette meg.
Módosuló szövegrész:
IV. MEGBÍZÁSI DÍJ
2. Megbízott a tevékenység ellátásáért megbízási díjra jogosult, melynek mértékét a Felek nettó 1.158,- Ft/óra/fő + ÁFA
összegben határoznak meg. A Megbízott munkabér-fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Megbízó a Megbízottnak járó díjat
esedékességekor nem fizette meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2019. (XII. 30.)
Korm. rendelet a minimálbér összegét 8,05 %-kal, a garantált bérminimum összegét pedig 8,03 %-kal megnövelte.
A fenti körülményekre figyelemmel Megbízott kezdeményezte a szerződés módosítását, figyelemmel arra, hogy az a
szolgáltatás teljesítésére jelentős befolyással van. Az emelt összegű megbízási díj számításánál az került figyelembevételre,
hogy a megbízási díj 80%-át teszi ki a minimálbérrel érintett és 20%-át a garantált bérminimummal érintett feladatok ellátása.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 118771280 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123641972 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben