Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2519/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bőcs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Biomassza kazán telepítés helyszíne: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.). A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALTHERM Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bőcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19870203
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Bőcs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3574
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László
Telefon: +36 46318009
E-mail: bocsph@bocskozseg.hu
Fax: +36 46528259
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bocskozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biomassza kazán telepítése, távhővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR001102882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Biomassza kazán telepítése, távhővezeték építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Biomassza kazán telepítés helyszíne: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.).
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biomassza kazán telepítés helyszíne: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.).
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, a tekepálya épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21754 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biomassza kazán telepítése, távhővezeték építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALTHERM Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73297376
Postai cím: Andrássy Út 29
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: ida.lugosi@altherm.hu
Telefon: +36 203408689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67120288
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Biomassza kazán telepítés helyszíne: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.).
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biomassza kazán telepítés helyszíne: Bőcs, Munkácsy Mihály u. 7. (159 hrsz.).
A tervezett távhővezetékkel érintett ingatlanok: 227 hrsz, 25 hrsz, 159 hrsz.
Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, az óvoda épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67120288
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALTHERM Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73297376
Postai cím: Andrássy Út 29
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: ida.lugosi@altherm.hu
Telefon: +36 203408689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a szerződésük „1. A szerződés tárgya” alcím 1. pontját a megépítésre kerülő távhővezetékek egyes fogyasztási pontjai vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:
„1. Megrendelő eljárást megindító felhívására Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a
Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz (Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezeték kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a faluház, az óvoda épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű)
(a továbbiakban: „Létesítmény”) kivitelezési munkáinak elvégzését egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés alapján, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott műszaki tartalommal és feltételekkel.
A munkák terjedelmét az eljárást megindító felhívás és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, az ezek részét képező kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció, a hatósági előírások, az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlat foglalják magukban.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67120288 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67120288 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben