Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2533/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Kásád Községi Önkormányzat Beremend Nagyközség Önkormányzat;Kistapolcai Önkormányzat;Egyházasharaszti Önkormányzat;Illocska Községi Önkormányzat;Lapáncsa Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Kásád, Beremend, Egyházasharaszti, Kistapolca, Lapáncsa, Illocska települések közigazgatási területe;Kásád, Beremend, Egyházasharaszti, Kistapolca, Lapáncsa, Illocska települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kásád Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96946925
Postai cím: Kossuth L. Utca 31.
Város: Kásád
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7827
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gavallér Istvánné
Telefon: +36 72474218
E-mail: pluzsarzori@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kasad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Beremend Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57502216
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Beremend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7827
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Theisz Ferenc
Telefon: +36 202523640
E-mail: polgarmester@beremend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.beremend,hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kistapolcai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45097564
Postai cím: Jókai Utca 4.
Város: Kistapolca
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7823
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ambrus Lajosné
Telefon: +36 306559156
E-mail: ambrus.lajosne@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistapolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Egyházasharaszti Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43714252
Postai cím: Kossuth L. Utca 70.
Város: Egyházasharaszti
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7824
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vida Laura Ildikó
Telefon: +36 308972999
E-mail: laura.vida20@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://eharaszti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Illocska Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12182897
Postai cím: Fő Utca 13.
Város: Illocska
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7775
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos József
Telefon: +36 304645596
E-mail: jjuhos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Lapáncsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77609805
Postai cím: Fő Utca 66.
Város: Lapáncsa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7775
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Levente
Telefon: +36 204232418
E-mail: nagylevente79@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kásád Községi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési és egyéb PR szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001518382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rendezvényszervezés, PR tanácsadás, helytörténeti és kulturális kutatás tárgyú szolgáltatások teljesítése „A közösségi felelősség- és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében” című, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú projekt keretében, két részben:
1. rész – Rendezvényszervezési szolgáltatások:
- kerekasztal beszélgetések (min 15 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 40 db
- kisesemények (min 25 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 15 db
- Programok (min 35 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 27 db
- Események (min 50 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 10 db
- Rendezvények (min 250 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 6 db
2. rész – PR és kutatási szolgáltatások:
- Kötelező nyilvánosság biztosítása 1 db
- Weboldal létrehozása 1 db
- Kutatások elkészítése 2 db
- Kutatási kötet gyártása 1 db
- Lakossági tervpályázatok megvalósítása 3 db
- Kommunikációs kampány megvalósítása 3 db
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28791350 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kásád, Beremend, Egyházasharaszti, Kistapolca, Lapáncsa, Illocska települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész – Rendezvényszervezési szolgáltatások:
- kerekasztal beszélgetések (min 15 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 40 db
- kisesemények (min 25 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 15 db
- Programok (min 35 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 27 db
- Események (min 50 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 10 db
- Rendezvények (min 250 fő) rendezvényszervezése, programszervezése, anyagköltsége, catering biztosítása 6 db
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 250 fős rendezvényekhez kapcsolódó catering szolgáltatás keretében biztosít-e legalább 10 fő részére glutén- és laktózmentes ellátást? (igen/nem) 10
2 3. A rendezvény időpontja előtt a módosítási igények megküldésére nyitva álló 30. naphoz képest legkésőbb hányadik naptári napon fogad be változtatási igényt vállalkozó (min. 0. nap, max. 15. nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján kerül megindításra. A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződés kerül megkötésre. A támogatás intenzitása: 100%.

II.2.1)
Elnevezés: PR és kutatási szolgáltatások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72413000-8
További tárgyak:79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kásád, Beremend, Egyházasharaszti, Kistapolca, Lapáncsa, Illocska települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész – PR és kutatási szolgáltatások:
- Kötelező nyilvánosság biztosítása 1 db
- Weboldal létrehozása 1 db
- Kutatások elkészítése 2 db
- Kutatási kötet gyártása 1 db
- Lakossági tervpályázatok megvalósítása 3 db
- Kommunikációs kampány megvalósítása 3 db
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A papír alapon átadásra kerülő PR termékek (brosúrák) darabszám szerinti mennyiségének legalább 15 %-a újrahasznosított papíron kerül kibocsátásra (igen/nem) 10
2 3. A kutatási kötet nyomtatása előtt a módosítások befogadására nyitva álló 15. naphoz képest legkésőbb hányadik naptári napon fogad be változtatási igényt vállalkozó (min. 0. nap, max. 10. nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján kerül megindításra. A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződés kerül megkötésre. A támogatás intenzitása: 100%.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: optimalisterulet@gmail.com
Telefon: +36 307994867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23554438202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20326000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21376900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23554438202

Hivatalos név: MERKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683852
Postai cím: Zsuzsanna Utca 10. 2.em 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12414637202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: PR és kutatási szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: optimalisterulet@gmail.com
Telefon: +36 307994867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23554438202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7014660
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7414450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: OPTIMALIS Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37212087
Postai cím: Pécsi Út 19.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23554438202

Hivatalos név: MERKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683852
Postai cím: Zsuzsanna Utca 10. 2.em 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12414637202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pont szerinti információk: a 2. rész körében értékelési részszempont került meghatározásra [a II. 2. 5) pont szerint] az újrahasznosított papír felhasználásához kapcsolódóan.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges