Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2572/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3971 Tiszakarád, 093/222 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STOKING TRADE Fűtéstechnikai, Hegesztéstechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:baromfitenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50254123
Postai cím: Arany János Tér H.ép.5. em.2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Róbert
Telefon: +36 209719779
E-mail: chemotech@chello.hu
Fax: +36 209719779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: baromfitenyésztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése
Hivatkozási szám: EKR001387722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tiszakarád 5 istállós brojlertelep létesítése” (1777591465 projektazonosító) tárgyú projekt
kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. I-II-III-IV-V jelű baromfi nevelő istálló (5 db)
• Telepítés: -szabadon álló építési helyen, az utcai telekhatárra merőleges hossztengellyel,
egymással párhuzamosan telepítve, ÉNY-i véghomlokzati oldalon higiéniai ( technológiai )
folyosóval összekötve
• nevelő tér: 1.410,38 m2/db
2. higiéniai folyosó
• Hasznos alapterület: 388,40 m2
3. szociális blokk
• Hasznos alapterület: 178,97 m2
Helyiségek:
• Aggregátor helyiség 12,24 m2
• Kukatároló 3,33 m2
• Boncoló 3,04 m2
• Gyógyszerraktár 4,57 m2
• Tak.szer.tároló 1,90 m2
• Vízkezelő h. 10,07 m2
• Fehér öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Zuhanyzó ( dolgozói ) 4,10 m2
• Fekete öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Előtér 5,47 m2
• Wc-km ( szennyezett üz ) 2,38 m2
• Wc-km ( tiszta üz .) 2,32 m2
• Közlekedő folyosó 19,79 m2
• Iroda 17,15 m2
• Étkező-pihenő 19,74 m2
• Fűtés 0,79 m2
• Kézmosó-wc 7,89 m2
• Mosókonyha 8,70 m2
• Fehér öltöző 14,54 m2
• Zuhanyzó 4,05 m2
• Fekete öltöző 14,56 m2
• Előtér 2,86 m2
4. szolgálati lakás ( lakóépület )
• Telepítés: A tervezett lakóépület a beépítési vonalra, a telep bejárata mellett, a szennyezett
üzemi területen kerül elhelyezésre, utcára merőleges hossztengellyel.
• Az egy állásos gépkocsitároló az épületben került kialakításra, személy bejárattal a kamrán át
a lakótérrel és a hátsó pihenőterasszal.
Helyiségek:
• Szélfogó 4,13 m2
• Wc-km 1,20 m2
• Közlekedő 6,76 m2
• Nappali-étkező 25,44 m2
• Konyha 7,10 m2
• Kamra 2,52 m2
• Fürdőszoba 7,79 m2
• Szoba 14,50 m2
• Szoba 14,49 m2
• Szoba 12,30 m2
• Lakás alapterülete: 97,02 m2
• Gk és szerszámtároló 22,50 m2
• Fedett bejárati terasz 4,95 m2
• Fedett hátsó terasz 15,39 m2
• 42,84 m2
• Épület nettó alapterület: 139,86 m2
5. fedett trágyatároló
• Telepítés: a telepi bejárat és a brojler istállók közötti területen, szabadonálló építési helyen, a
szennyezett üzemi területen kerül elhelyezésre
• Hasznos alapterület: 226,51 m2
6. 20 m3 akna 3 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé telepítve ( 3 x 20 m3-es ) az istállók mosóvizének
bevezetésére
7. 10 m3 akna 3 db
• Telepítés: a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve,
kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése ( 10 m3-es )
8. siló alap 5 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
• Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
9. kerékfertőtlenítő medence és akna
• Telepítés: a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére ( 1 m3 )
10. tüzivíz tároló
• Telepítés: szabadonálló építési helyen
• Mélység: 2,50-2,55 m
• Hasznos térfogat: 110 m3
• A tározóból az oltóvíz kiemeléséhez 2 db szabványos vízkivételi helyet kell kialakítani,
szabványos tömlőcsatlakozásokkal ( 0,80 m-1,20 m magasságban kialakítva ), tűzoltó autóval
megközelíthetően, egymástól legalább 5,00 m tengelytávolsággal ( 100 m3/1 db vízkivételi hely )
11. hullatároló épület
• Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett
üzemi területtel
• Hasznos alapterület: 5,40 m2
12. út, térburkolat
A belső úton kapu épül, mely elzárja a belső út forgalmát a közforgalom elől. A kapu a
közút burkolatának szélétől 19,9 m-re épül. A kapubejáróhoz belső út csatlakozik, melynek
szélessége 6,0 m, majd a jobb ív után 4,15 m. A parkolóhelyek mögött és az épületek előtt a
belső út 6,0 m szélességgel épül. A hullatároló épület előtt a belső út 8,65 m-re szélesedik. Az
istállók bejaratához 10,0 m szélességű betonburkolatot kell építeni. A belső út D-i végén
mechanikai stabilizáció felületű megfordulást biztosító felületet kell építeni, az ágak szélessége 6,0 m.
A szolgálati lakáshoz 3,0 m szélességű bejáratot kell építeni, a belső úthoz 3 m sugarú ívekkel csatlakozva.
A fedett trágyatároló kapcsolata 6,0 m szélességű, a belső úthoz R=6 m sugarú ívekkel csatlakozik.
A tűzivíz tároló előtt 10,95 x 10,0 m méretű térburkolat épül.
A belső úthoz csatlakozva 4 db merőleges állású parkolóhely kerül kialakításra, melyek mérete
5,0 x 2,5 m. Az épület körül járdaburkolat épül. A telken belül 2 db kerékpártamaszt kell elhelyezni
13. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás
szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet
be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat
vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő
telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével. A brojler
technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia
kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 866071540 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3971 Tiszakarád, 093/222 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Tiszakarád 5 istállós brojlertelep létesítése” (1777591465 projektazonosító) tárgyú projekt
kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. I-II-III-IV-V jelű baromfi nevelő istálló (5 db)
• Telepítés: -szabadon álló építési helyen, az utcai telekhatárra merőleges hossztengellyel,
egymással párhuzamosan telepítve, ÉNY-i véghomlokzati oldalon higiéniai ( technológiai )
folyosóval összekötve
• nevelő tér: 1.410,38 m2/db
2. higiéniai folyosó
• Hasznos alapterület: 388,40 m2
3. szociális blokk
• Hasznos alapterület: 178,97 m2
Helyiségek:
• Aggregátor helyiség 12,24 m2
• Kukatároló 3,33 m2
• Boncoló 3,04 m2
• Gyógyszerraktár 4,57 m2
• Tak.szer.tároló 1,90 m2
• Vízkezelő h. 10,07 m2
• Fehér öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Zuhanyzó ( dolgozói ) 4,10 m2
• Fekete öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Előtér 5,47 m2
• Wc-km ( szennyezett üz ) 2,38 m2
• Wc-km ( tiszta üz .) 2,32 m2
• Közlekedő folyosó 19,79 m2
• Iroda 17,15 m2
• Étkező-pihenő 19,74 m2
• Fűtés 0,79 m2
• Kézmosó-wc 7,89 m2
• Mosókonyha 8,70 m2
• Fehér öltöző 14,54 m2
• Zuhanyzó 4,05 m2
• Fekete öltöző 14,56 m2
• Előtér 2,86 m2
4. szolgálati lakás ( lakóépület )
• Telepítés: A tervezett lakóépület a beépítési vonalra, a telep bejárata mellett, a szennyezett
üzemi területen kerül elhelyezésre, utcára merőleges hossztengellyel.
• Az egy állásos gépkocsitároló az épületben került kialakításra, személy bejárattal a kamrán át
a lakótérrel és a hátsó pihenőterasszal.
Helyiségek:
• Szélfogó 4,13 m2
• Wc-km 1,20 m2
• Közlekedő 6,76 m2
• Nappali-étkező 25,44 m2
• Konyha 7,10 m2
• Kamra 2,52 m2
• Fürdőszoba 7,79 m2
• Szoba 14,50 m2
• Szoba 14,49 m2
• Szoba 12,30 m2
• Lakás alapterülete: 97,02 m2
• Gk és szerszámtároló 22,50 m2
• Fedett bejárati terasz 4,95 m2
• Fedett hátsó terasz 15,39 m2
• 42,84 m2
• Épület nettó alapterület: 139,86 m2
5. fedett trágyatároló
• Telepítés: a telepi bejárat és a brojler istállók közötti területen, szabadonálló építési helyen, a
szennyezett üzemi területen kerül elhelyezésre
• Hasznos alapterület: 226,51 m2
6. 20 m3 akna 3 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé telepítve ( 3 x 20 m3-es ) az istállók mosóvizének
bevezetésére
7. 10 m3 akna 3 db
• Telepítés: a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve,
kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése ( 10 m3-es )
8. siló alap 5 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
• Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
9. kerékfertőtlenítő medence és akna
• Telepítés: a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére ( 1 m3 )
10. tüzivíz tároló
• Telepítés: szabadonálló építési helyen
• Mélység: 2,50-2,55 m
• Hasznos térfogat: 110 m3
• A tározóból az oltóvíz kiemeléséhez 2 db szabványos vízkivételi helyet kell kialakítani,
szabványos tömlőcsatlakozásokkal ( 0,80 m-1,20 m magasságban kialakítva ), tűzoltó autóval
megközelíthetően, egymástól legalább 5,00 m tengelytávolsággal ( 100 m3/1 db vízkivételi hely )
11. hullatároló épület
• Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett
üzemi területtel
• Hasznos alapterület: 5,40 m2
12. út, térburkolat
A belső úton kapu épül, mely elzárja a belső út forgalmát a közforgalom elől. A kapu a
közút burkolatának szélétől 19,9 m-re épül. A kapubejáróhoz belső út csatlakozik, melynek
szélessége 6,0 m, majd a jobb ív után 4,15 m. A parkolóhelyek mögött és az épületek előtt a
belső út 6,0 m szélességgel épül. A hullatároló épület előtt a belső út 8,65 m-re szélesedik. Az
istállók bejaratához 10,0 m szélességű betonburkolatot kell építeni. A belső út D-i végén
mechanikai stabilizáció felületű megfordulást biztosító felületet kell építeni, az ágak szélessége
6,0 m.
A szolgálati lakáshoz 3,0 m szélességű bejáratot kell építeni, a belső úthoz 3 m sugarú
ívekkel csatlakozva.
A fedett trágyatároló kapcsolata 6,0 m szélességű, a belső úthoz R=6 m sugarú ívekkel
csatlakozik. A tűzivíz tároló előtt 10,95 x 10,0 m méretű térburkolat épül.
A belső úthoz csatlakozva 4 db merőleges állású parkolóhely kerül kialakításra, melyek mérete
5,0 x 2,5 m. Az épület körül járdaburkolat épül. A
telken belül 2 db kerékpártamaszt kell elhelyezni
13. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás
szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet
be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat
vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő
telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével. A brojler
technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia
kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítés/épületfelújítás terén szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 2
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (min. 0, max. 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16 felhívás 1777591465 azonosító
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21670 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STOKING TRADE Fűtéstechnikai, Hegesztéstechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82830942
Postai cím: Szabadság Tér 2.
Város: Kápolna
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3355
Ország: Magyarország
E-mail: stokingtrade@stokingtrade.hu
Telefon: +36 36596032
Internetcím(ek): (URL) www.stokingtrade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11163046210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15558563
Postai cím: Vállalkozók Útja 5/A
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: info@poultry-tech.com
Telefon: +36 203885550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12588428208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75476470
Postai cím: Kerpely Antal Utca 35
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: olptech@olptech.hu
Telefon: +36 46331143
Internetcím(ek): (URL) www.olptech.hu
Fax: +36 46331574
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22686651205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 866071540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STOKING TRADE Fűtéstechnikai, Hegesztéstechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82830942
Postai cím: Szabadság Tér 2.
Város: Kápolna
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3355
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11163046210

Hivatalos név: Kraftwerkbau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45914526
Postai cím: Kossúth Út 15
Város: Teresztenye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3757
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448827205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges