Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0258/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Rétság Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2651 Rétság, Piactér (hrsz.:209/10);2651 Rétság, 134/37; 304/5; 304/3; 412/20; 304/10; 418; 190/3; 202/2; 203/4; 379; 388; 378; 304/10 hrszú ingatlanokon.;2651 Rétság, 134/37; 134/36; 190/1; 186; 190/2; 190/3; 190/4; 202/2; 290/10; 379; 388; 412/20; hrsz-ú ingatlanokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rétság Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20932055
Postai cím: Rákóczi Út 20
Város: Rétság
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2651
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Ferenc
Telefon: +36 35550100
E-mail: hivatal@retsag.hu
Fax: +36 35350712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.retsag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rétság, "Zöld város" kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000524302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Rétság városi meglévő piac fejlesztése. Az építéssel érintett területen jelenleg is piac működik. A kivitelezés során egy fedett-nyitott piaccsarnok, bérbe adható üzletterületekkel és kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező zárt épületegyüttes kialakítására kerül sor. Főbb tájékoztató mennyiségek:
Tervezéssel érintett ingatlan: részben beépített közművesített építési telek, Épület jellege: falazott és pillérvázas szerkezetű, magastetős épület, szabadon álló beépítéssel, Tetőforma: nyeregtető, összetett félnyereg tető, Telek területe: 1812,0 m2, Összes beépített alapterület: 773,06 m2, Beépítési százalék: 42,66 %, Zöldfelületi mutató: 22,49 %, Építmény magasság: 4,40 m,
A tervezett helyiség lista: 1.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 1.2 Raktár 7,6 m2, 1.3 Mosdó 1,50 m2, 1.4 WC 1,35 m2, 2.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 2.2 Raktár 7,6 m2, 2.3 Mosdó 1,50 m2, 2.4 WC 1,35 m2, 3.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 3.2 Raktár 7,6 m2, 3.3 Mosdó 1,50 m2, 3.4 WC 1,35 m2, 4.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 4.2 Raktár 7,6 m2, 4.3 Mosdó 1,50 m2, 4.4 WC 1,35 m2, 5.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 5.2 Raktár 7,6 m2, 5.3 Mosdó 1,50 m2, 5.4 WC 1,35 m2, 6.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 6.2 Raktár 7,6 m2, 6.3 Mosdó 1,50 m2, 6.4 WC 1,35 m2, 7.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2, 7.2 Raktár 7,6 m2, 7.3 Mosdó 1,50 m2, 7.4 WC 1,35 m2, 8.1 Hatósági iroda 13,36 m2, 8.2 Mosdó 1,26 m2, 8.3 WC 1,35 m2, 9 FF. Mosdó 4,85 m2, 10 AKM Mosdó 6,71 m2, 11 Tak.szer. 5,16 m2, Összesen: 309,96 m2, 12 Piac csarnok 199,31 m2, 13 Fedett közlekedők 105,84 m2,
Összesen: 305,15 m2, Főbb munkanemek: - Építészeten belül: Zsaluzás és állványozás, irtás, föld-és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőművesmunka, fém- és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés, útburkolatalap és makadámburkolat készítése, kőburkolat készítése, kert- és parképítési munka, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram), megújuló energiahasznosító berendezések. - Gépészeten belül: Külső, belső víz, csatorna szerelés Fűtés-hűtés, szellőzés szerelés.
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedély, műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazta.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városi Piac fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2651 Rétság, Piactér (hrsz.:209/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Rétság városi meglévő piac fejlesztése.
Az építéssel érintett területen jelenleg is piac működik. A kivitelezés során egy fedett-nyitott piaccsarnok, bérbe adható üzletterületekkel és kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező zárt épületegyüttes kialakítására kerül sor.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
Tervezéssel érintett ingatlan: részben beépített közművesített építési telek
Épület jellege: falazott és pillérvázas szerkezetű, magastetős épület, szabadon álló beépítéssel
Tetőforma: nyeregtető, összetett félnyereg tető
Telek területe: 1812,0 m2
Összes beépített alapterület: 773,06 m2
Beépítési százalék: 42,66 %
Zöldfelületi mutató: 22,49 %
Építmény magasság: 4,40 m
A tervezett helyiség lista:
1.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
1.2 Raktár 7,6 m2
1.3 Mosdó 1,50 m2
1.4 WC 1,35 m2
2.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
2.2 Raktár 7,6 m2
2.3 Mosdó 1,50 m2
2.4 WC 1,35 m2
3.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
3.2 Raktár 7,6 m2
3.3 Mosdó 1,50 m2
3.4 WC 1,35 m2
4.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
4.2 Raktár 7,6 m2
4.3 Mosdó 1,50 m2
4.4 WC 1,35 m2
5.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
5.2 Raktár 7,6 m2
5.3 Mosdó 1,50 m2
5.4 WC 1,35 m2
6.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
6.2 Raktár 7,6 m2
6.3 Mosdó 1,50 m2
6.4 WC 1,35 m2
7.1 Diszponibils üzlet 29,16 m2
7.2 Raktár 7,6 m2
7.3 Mosdó 1,50 m2
7.4 WC 1,35 m2
8.1 Hatósági iroda 13,36 m2
8.2 Mosdó 1,26 m2
8.3 WC 1,35 m2
9 FF. Mosdó 4,85 m2
10 AKM Mosdó 6,71 m2
11 Tak.szer. 5,16 m2
Összesen: 309,96 m2
12 Piac csarnok 199,31 m2
13 Fedett közlekedők 105,84 m2
Összesen: 305,15 m2
Főbb munkanemek:
- Építészeten belül:
Zsaluzás és állványozás, irtás, föld-és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőművesmunka, fém- és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés, útburkolatalap és makadámburkolat készítése, kőburkolat készítése, kert- és parképítési munka, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram), megújuló energiahasznosító berendezések.
- Gépészeten belül:
Külső, belső víz, csatorna szerelés
Fűtés-hűtés, szellőzés szerelés
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező hatósági engedély, műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)  10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma)  10
3 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 számú projekt
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott építésvezető szakember releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Parkolók és járdák építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2651 Rétság, 134/37; 304/5; 304/3; 412/20; 304/10; 418; 190/3; 202/2; 203/4; 379; 388; 378; 304/10 hrszú ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Rétság város parkolóinak és járdáinak fejlesztése, bővítés.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
A kivitelezés során közel 221 m szervizút, 107 m járda és 33 db parkoló, valamint a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetési műtárgyak (áteresz, víznyelőakna) megépítésére kerül sor az alábbi tartalommal.
Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés
járda:
- Orgona közi járda szélessége: 2,25 m, oldalesése 2%.
- OTP Bank előtti járda szélessége: 1,5m, oldalesése 2%.
- Templomkerti járda szélessége: 2,0 m, oldalesése 2%.
Parkoló:
- Nyárfa utcai parkoló szélessége 2,5 m, mélysége 5,0 m,
szervizút szélessége 5,5 - 6,0 m
- Orgona közi parkoló szélessége 2,5 m, mélysége 5,0 m,
szervizút szélessége 6,0 - 7,1 m
- Piactéri parkoló szélessége 2,5 m, mélysége 4,8 - 5,0 m,
szervizút szélessége 6,0 - 6,1 m
Járda tervezett pályaszerkezete:
6 cm beton térkő
3 cm homok
12 cm CKT, kapubejáróknál 20 cm
15 cm homokos kavics
Parkoló tervezett pályaszerkezete:
8 cm beton térkő
2 cm homok
20 cm CKT
20 cm homokos kavics
Járda és parkoló betontérkő burkolata öszesen: 718 m2
Szervizút tervezett pályaszerkezete:
4 cm AC11 kopóréteg
4 cm AC11 kötőréteg
20 cm CKT
20 cm homokos kavics
Tervezet létesítmények megvalósítása során új csomópontok nem kerülnek kialakításra, mert meglévő 2 db csomópont kerül rendezésre, átépítésre (2 sz. fkl. út - szervizút, Piac tér - szervizút). Tervezett létesítményeken útlejárók, párhuzamos utak, szerviz utak nem épülnek, de meglévő kapubejárók átépítésre kerülnek az ingatlanhatárig.
Tervezett út és járdaépítések során a további műtárgyépítések történnek:
Parkolók:
- épül egy db víznyelőakna 6 m NA 300 KG-PVC bekötéssel, olajleválasztó paplannal.
- épül 1 db D 60 b. áteresz 12 m hosszon
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek és bizonyítványok, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)  10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma)  10
3 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 számú projekt
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott építésvezető szakember releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Városi zöldterületek fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2651 Rétság, 134/37; 134/36; 190/1; 186; 190/2; 190/3; 190/4; 202/2; 290/10; 379; 388; 412/20; hrsz-ú ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján a Rétság város zöldterületeinek rekonstrukciója.
Rétság városközpontjának zöldfelületi rendszere fejlesztési kivitelezési munkái több helyszínen valósulnak meg, az alábbi tartalommal.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
A megújított vagy újonan kialakított zöldterületek nagysága:36.200 m2.
1. Templomkert fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- rendezett zöldfelület kialakítása
- magánkertek lehatárolása növényzettel
- közös használatú kertterületek igényes növényhatárolása
(Faültetés:13 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:936 db, Gyepesítés:637 m2)
2. Rákóczi út menti zöldfelületek fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- meglévő faállomány védelme
- tereprendezés – mélyterületek kialakítása
- igényes zöldfelületek kialakítása
- kültéri bútorok elhelyezése
(Faültetés:4 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:1.669 db, Gyepesítés:477 m2)
3. OTP előtti terület fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- burkolatok kialakítása – a Rákóczi út és a park, illetve a lakóterület összekötése, fitneszterület burkolása
- meglévő faállomány védelme, veszélyessé vált fák kivágása
- tereprendezés
- igényes zöldfelületek kialakítása
- kültéri bútorok, ivókút, fitneszeszközök elhelyezése
(Faültetés:8 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:1.137 db, Gyepesítés: 516 m2)
4. Lakópark fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- burkolatok kialakítása – a Rákóczi út és a park, illetve a lakóterület összekötése, fitneszterület burkolása
- meglévő faállomány védelme, veszélyessé vált fák kivágása
- tereprendezés
- igényes zöldfelületek kialakítása
- kültéri bútorok, ivókút, fitneszeszközök elhelyezése
(Faültetés:7 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:664 db, Gyepesítés: 2.656 m2)
5. Piacparkoló fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- rendezett zöldfelület kialakítása
- magánkertek lehatárolása növényzettel
- közös használatú kertterületek igényes növényhatárolása
(Faültetés:3 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:446 db, Gyepesítés: 162 m2)
6. Játszókert fejlesztése
Kivitelezési feladatok:
- burkolatok kialakítása – a Rákóczi út és a park, illetve a lakóterület összekötése, fitneszterület burkolása
- meglévő faállomány védelme, veszélyessé vált fák kivágása
- tereprendezés
- igényes zöldfelületek kialakítása
- kültéri bútorok, ivókút, fitneszeszközök elhelyezése
(Faültetés: 9 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése: 945 db, Gyepesítés: 3.048 m2)
7. Sportpark fejlesztése tervcsomag
Kivitelezési feladatok:
- burkolatok kialakítása – a Rákóczi út és a park, illetve a lakóterület összekötése, fitneszterület burkolása
- meglévő faállomány védelme, veszélyessé vált fák kivágása
- tereprendezés
- igényes zöldfelületek kialakítása
- kültéri bútorok, ivókút, fitneszeszközök elhelyezése
(Faültetés: 7 db, Évelők, örökzöldek és cserjék ültetése:273 db, Gyepesítés: 1.798 m2)
- Iskola tér parkvilágításának fejlesztése (4 db lámpatest és 1 db video megfigyelő rendszer telepítése))
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)  10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma)  10
3 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 számú projekt
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott szakember releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban határozza meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14769 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Városi Piac fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlati felhívás módosítása nem felelt meg a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a Kbt. 113. § (6) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt nyilvánosság alapelvének, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívás tartalmát képező ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül hosszabbította meg, melyből következően az ajánlati felhívást módosító hirdetmény feladására sem került sor az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. f) pontjában foglaltak alapján eredménytelen.

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243

Hivatalos név: LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73483362
Postai cím: Varsányi Út 4/a 672/8
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11212920212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Parkolók és járdák építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlati felhívás módosítása nem felelt meg a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a Kbt. 113. § (6) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt nyilvánosság alapelvének, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívás tartalmát képező ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül hosszabbította meg, melyből következően az ajánlati felhívást módosító hirdetmény feladására sem került sor az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. f) pontjában foglaltak alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Városi zöldterületek fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlati felhívás módosítása nem felelt meg a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a Kbt. 113. § (6) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt nyilvánosság alapelvének, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a felhívás tartalmát képező ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül hosszabbította meg, melyből következően az ajánlati felhívást módosító hirdetmény feladására sem került sor az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. f) pontjában foglaltak alapján eredménytelen.

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges