Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2600/2020
CPV Kód:60130000-8
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:A turnék tervezett helyszínei: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, A közbeszerzés teljesítésének tervezett helyszíneit, időpontját, útvonalát az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dok. Műszaki leírás pontja tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 305209920
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MÁO részére buszos személyszállítás
Hivatkozási szám: EKR001476602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állami Operaház által rendezett külföldi és Budapest közigazgatási területén kívül belföldi, és határon túli fellépésekre, előadásokra a művészek, zenekar, műszaki szakemberek oda- és visszaszállítása.
Belföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 42 990 km; I. kategória azaz kisbusz: buszok száma cca. 20 db, cca. 7 650 km; II. kategória, azaz nagybusz: buszok száma cca. 94 db, cca. 35 340 km
Külföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 21 120 km; I. kategória: buszok száma cca. 2 db, cca. 3 800 km; II. kategória: buszok száma cca. 9 db, cca. 17 320 km
A tervezett viszonylatokat, helyszíneket és az egyes viszonylatokhoz tartozó, igénybe venni kívánt megtett kilométerek és buszok mennyiségét a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező excel táblázat tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázat TERVEZETT adatokat és mennyiségeket tartalmaz.
Szállást, étkezést Ajánlatkérő a gépjárművezető részére nem biztosít.
Úthasználati díjat, autópálya díjat, behajtással kapcsolatos, illetve az egyéb (a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő) költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A vállalkozási keretszerződés nettó 42.833.000 Ft + áfa keretösszegre vagy a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap határozott időtartamra jön létre, a szerződés a keretösszeg kimerülésével vagy a 20 hónap határozott időtartam elteltével szűnik meg, amelyik esemény időben hamarabb következik be.
Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Autóbuszok mérete:
I. kategória: legalább 30 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
II. kategória: legalább 49 fő szállítására alkalmasnak kell lennie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁO részére buszos személyszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HR,HU,RS,SI,SK A teljesítés helye: A turnék tervezett helyszínei: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia,
A közbeszerzés teljesítésének tervezett helyszíneit, időpontját, útvonalát az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dok. Műszaki leírás pontja tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Állami Operaház által rendezett külföldi és Budapest közigazgatási területén kívül belföldi, és határon túli fellépésekre, előadásokra a művészek, zenekar, műszaki szakemberek oda- és visszaszállítása.
Belföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 42 990 km; I. kategória azaz kisbusz: buszok száma cca. 20 db, cca. 7 650 km; II. kategória, azaz nagybusz: buszok száma cca. 94 db, cca. 35 340 km)
Külföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 21 120 km; I. kategória: buszok száma cca. 2 db, cca. 3 800 km; II. kategória: buszok száma cca. 9 db, cca. 17 320 km
A tervezett viszonylatokat, helyszíneket és az egyes viszonylatokhoz tartozó, igénybe venni kívánt megtett kilométerek és buszok mennyiségét a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező excel táblázat tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázat TERVEZETT adatokat és mennyiségeket tartalmaz.
Szállást, étkezést Ajánlatkérő a gépjárművezetőrészére nem biztosít.
Úthasználati díjat, autópálya díjat, behajtással kapcsolatos, illetve az egyéb (a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő) költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A vállalkozási keretszerződés nettó 42.833.000 Ft + áfa keretösszegre vagy a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap határozott időtartamra jön létre, a szerződés a keretösszeg kimerülésével vagy a 20 hónap határozott időtartam elteltével szűnik meg, amelyik esemény időben hamarabb következik be.
Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Autóbuszok mérete:
I. kategória: legalább 30 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
II. kategória: legalább 49 fő szállítására alkalmasnak kell lennie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  II. kategóriájú busz esetén extra felszereltség megléte - melegital automata és/vagy kávéfőzőgép (igen/nem)  5
2 II. kategóriájú busz esetén extra felszereltség megléte - DVD lejátszó utastéri kijelzővel utastéri audio rendszerrel (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF/km/autóbusz) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) pont folytatása:
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.
Módszerek:
Értékelés: pontskála: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont ár vonatkozásában fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont vonatkozásában pontozás (abszolút értékelés módszere).
Közbeszerzési Hatóság útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz. mell. A/1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = A legjobb / A vizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az ajánlati ár két részszempontból tevődik össze:
— Szállítási díj I. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) - 45
— Szállítási díj II. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) - 45

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: MÁO részére buszos személyszállítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Five Stars Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33889595
Postai cím: Szállás Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28083269242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: Five Stars Bt.
Ajánlattevő székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 20.
Ajánlattevő adószáma: 28083269-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges