Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2601/2020
CPV Kód:16311100-9
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fűnyíró traktorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000058782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16311100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében három darab fűnyíró traktor beszerzése. Nyertes ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 3 (három darab) legalább 4 hengeres diesel üzemű fűnyíró traktor eladására és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új fűnyíró traktor szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan fűnyíró traktor eladására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet teszt-járműként sem alkalmazták. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján jár el, a jelen felhívás II.2.4) pontjában részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a karakterkorlátozásra tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket a II.1.6) Részekre bontás ponttal összefüggésben, hogy a részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő 3 db fűnyíró traktort kíván beszerezni, egységes paraméterek alapján.
A részekre bontást sem a beszerzés mennyisége, sem a gazdasági és pénzügyi, valamint jogi ésszerűség nem indokolja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01526 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/02/11
Helyesen:
2020/02/17
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is módosította: 2020.02.11. 14:00 -ról, 2020.02.17. 12:00 órára, azonban ez - technikai hiba okán - egy egyidejű, de a jelen hirdetménykezeléssel érintett eljárási cselekményhez képest korábbi módosításban történt, tévesen hirdetménykezelés nélkül. Mindezek alapján tárgyi eljárásban egyetlen módosítást eszközül Ajánlatkérő: az ajánlattételi határdidő meghosszabbítását 2020.02.11. 14:00 -ról, 2020.02.17. 12:00 órára (hirdetméy IV.2.2. és IV.2.6. pont), amely magával vonzza az ajánlati kötöttség kezdőidőpontjának (hirdetméy IV.2.5.) módosítását is.
A technikai hiba okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
Tisztelettel,
Kőkert Kft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben