Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2631/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Teljesítés helye:1121 Budapest, XII. ker. Budakeszi út 32. (10864 hrsz.) alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Panoráma-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20199005
Postai cím: Tüköry Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó György
Telefon: +36 12691068
E-mail: gyorgy.szabo@mazsok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mazsok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budakeszi út 32. alatti ingatlan állagmegóvása
Hivatkozási szám: EKR000023322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ingatlan három épületből áll. Egy kétszintes villaépület (A jelű), mögötte, a Zugligeti út felöli földszintes, archaikus melléképület (C jelű) és a Zugliget út felől, az utcával párhuzamosan modern épület (B jelű).
Az „A” jelű főépület részben alápincézett, földszint, egy emelet és részben beépített tetőtéri szintből álló villaépület. a teljes alapterülete 716,48 m2
A „B” jelű épület, amely 1985-ben épült, pince és földszinti szintekből álló lapostetős épület.
A teljes alapterülete 587 m2
A „C” jelű épület egyidőben épült a főépülettel, mint kerti lak, földszintes kivitelben. Az alapterülete 53,3m2.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt épületekben az alábbi főbb munkanemek elvégzése:
Konzuli épület (B):
- Tetőszerkezet bontása a tartószerkezettel, OSB burkolattal, szigetelés maradékkal együtt, lapostetőn elterebélyesedett növényzet, fák kivágása, kiirtása, felhalmozódott szemét, földrétegek és felázott rétegek elbontása: 380 m2-en;
- Penészgombás és feltáskásodott vakolatok leverése, tapéta elbontással: 710 m2;
- Gombafertőzött falfelületek gombamentesítése, gombaölőszer permetezéssel: 710 m2;
- Építési törmelék és sitt konténerbe rakása és elszállítása: 110 m3;
- Gombafertőzött és veszélyes hulladék konténerbe rakása és elszállítása: 70 m3;
Főépület (A):
- Az épület tetőszerkezeténél a hiányzó hajlatbádogozás pótlása: 55 m;
- Sérült homlokzati vakolat leverése, veszélymentesítés guruló állványról: 170 m2;
- Az épületen belüli gombafertőzött és leázott veszélyes vakolat leverése, veszélymentesítés: 1700 m2;
- Gombafertőzött és felvizesedett padlóburkolatok elbontása, veszélyelhárítás: 710 m2;
- Gombafertőzött falfelületek gombamentesítése, gombaölőszer permetezéssel: 1700 m2;
- Bontási törmelékek kihordása az épületből, az udvaron szelektív szétválogatása: 420 m3;
- Gombafertőzött és veszélyes hulladék konténerbe rakása és elszállítása: 255 m3;
A fent ismertetett feladatok nem tartalmaznak építési engedélyköteles, illetve műemlékvédelmi munkákat.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70206500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budakeszi út 32. alatti ingatlan állagmegóvása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, XII. ker. Budakeszi út 32. (10864 hrsz.) alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan három épületből áll. Egy kétszintes villaépület (A jelű), mögötte, a Zugligeti út felöli földszintes, archaikus melléképület (C jelű) és a Zugliget út felől, az utcával párhuzamosan modern épület (B jelű).
Az „A” jelű főépület részben alápincézett, földszint, egy emelet és részben beépített tetőtéri szintből álló villaépület. a teljes alapterülete 716,48 m2
A „B” jelű épület, amely 1985-ben épült, pince és földszinti szintekből álló lapostetős épület.
A teljes alapterülete 587 m2
A „C” jelű épület egyidőben épült a főépülettel, mint kerti lak, földszintes kivitelben. Az alapterülete 53,3m2.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt épületekben az alábbi főbb munkanemek elvégzése:
Konzuli épület (B):
- Tetőszerkezet bontása a tartószerkezettel, OSB burkolattal, szigetelés maradékkal együtt, lapostetőn elterebélyesedett növényzet, fák kivágása, kiirtása, felhalmozódott szemét, földrétegek és felázott rétegek elbontása: 380 m2-en;
- Penészgombás és feltáskásodott vakolatok leverése, tapéta elbontással: 710 m2;
- Gombafertőzött falfelületek gombamentesítése, gombaölőszer permetezéssel: 710 m2;
- Építési törmelék és sitt konténerbe rakása és elszállítása: 110 m3;
- Gombafertőzött és veszélyes hulladék konténerbe rakása és elszállítása: 70 m3;
Főépület (A):
- Az épület tetőszerkezeténél a hiányzó hajlatbádogozás pótlása: 55 m;
- Sérült homlokzati vakolat leverése, veszélymentesítés guruló állványról: 170 m2;
- Az épületen belüli gombafertőzött és leázott veszélyes vakolat leverése, veszélymentesítés: 1700 m2;
- Gombafertőzött és felvizesedett padlóburkolatok elbontása, veszélyelhárítás: 710 m2;
- Gombafertőzött falfelületek gombamentesítése, gombaölőszer permetezéssel: 1700 m2;
- Bontási törmelékek kihordása az épületből, az udvaron szelektív szétválogatása: 420 m3;
- Gombafertőzött és veszélyes hulladék konténerbe rakása és elszállítása: 255 m3;
A fent ismertetett feladatok nem tartalmaznak építési engedélyköteles, illetve műemlékvédelmi munkákat.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Hátrányos helyzetű munkavállaló alatt ajánlatkérő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint az alábbiakat érti:
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az alsó határ: 0 pont; a felső határ: 100 pont
A módszer(ek) meghatározása, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 26-án) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza az „1. Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)” és a „Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadás-átvételtől számítva (naptári napban)” részszempont esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:
P = Alegjobb X (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza: a „Hátrányos helyzetű személy alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)” részszempont esetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül pontozásra:
Pvizsgált = Plegjobb *Avizsgált
Alegjobb
Ahol:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám
Alegjobb: a legjobb megajánlás
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján határozza meg a „Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)” részszempont esetében a legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja:
A hátrányos helyzetű munkavállalók számának tekintetében a 3 fő, vagy az annál több főre vonatkozó megajánlás a maximális pontszámot kapja, és a pontozási képletbe is a 3 fő - mint maximált érték - kerül behelyettesítésre.
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budakeszi út 32. alatti ingatlan állagmegóvása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Panoráma-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75619116
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: panoramafarm@panoramafarm.hu
Telefon: +36 209809391
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23309063241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70206500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210

Hivatalos név: Archipro Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16852381
Postai cím: Deák Ferenc Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14389737213

Hivatalos név: Panoráma-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75619116
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23309063241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges