Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2633/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80941604
Postai cím: Eszperantó Utca 2.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éliás Anita
Telefon: +36 48795230
E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu
Fax: +36 48795230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17-2017-00113 Szendrő építés 2
Hivatkozási szám: EKR001509922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő 16 tantermes általános iskola átalakítása, felújítása, ill. a jelenleg hiányzó, de kötelező helyiségek kiépítése a meglévő
épület bővítésével. A fejlesztéssel érintett iskola vonatkozásában az „A” épület kibővítése 1 db könyvtárral, könyvraktárral, 1 db.
zeneteremmel, és 3 db csoportszobával. A meglévő „A” épületben 2 db tanterem felújítása. Az egyikben nyelvi labor kerül kialakításra,
a természettudományi tanteremben pedig új – mosogatóval egybe épített - tanuló asztalok kerülnek beépítésre. Felújításra kerül a
földszinti, és az emeleti vizesblokk, és a belső nyílászárók. Infokommunikációs akadálymentesítés megoldása. Az iskolához tartozó
udvar komplex felújítása, térburkolattal való ellátása, és 8 db parkoló kiépítése. A zöldfelületek, közművek felújítása, azaz a
csapadékvíz elvezetésének, összegyűjtésének, és a szennyvízelvezetésnek a megoldása. -Meglévő iskola épület felújítása alapterület:
nettó: 2074,65 m2, bruttó: 2447,32 m2 -Új bővítés (alapterület: nettó 290,38 m2 m2, bruttó alapterület 328,14 m2) -Új térburkolattal
ellátott parkolók, utak és járdák építése (1758 m2 ) Építészeti rész: A bővítésnél: új homlokzati falak építése, belső válaszfalak építése,
vb. födém készítése, homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer készítése, lábazati hőszigetelő vakolatrendszer készítése, külső
hőszigetelt nyílászárók, bádogozási munkák, zárófödém hőszigetelése, belső oldalfalvakolat készítése, glettelése, festése, csempe
falburkolat készítése, padlóburkolatok készítése. Akadálymentes közlekedés a burkolatoknál és nyílászáróknál. (Törmelék elszállítás
60,0 m3; Alapozási munkák 115,89 m3, Teherhordó falak építése 384,85 m2, Válaszfalak építése 67,53 m2, Előregyártott vb. áthidalók
elhelyezése 120,00 db, Vb.gerendák elhelyezése 146,00 db, Homlokzat hőszigetelés 312 m2; Gipszkarton álmennyezet 22,00 m2; Belső
nyílászárók elhelyezése 7,00 db, Külső nyílászárók elhelyezése 16,00 db, Padlóburkolat készítés 290,38 m2; Bádogos elemek szerelése
191,30 m; tetőszerkezet készítése 329,00 m2, tetőfedés készítése 425,00 m2 ) A felújított résznél: belső nyílászárók cseréje,
vizesblokkok felújítása, a meglévő iskola komplett glettelése, festése, 2 db tanterem átalakítása, csempe falburkolat készítése,
padlóburkolatok készítése. (Padlóburkolat bontás 25,00 m2; Nyílászárók cseréje 54 db, vizesblokkban új válasz rendszer kiépítése 2 db
, Padlóburkolat 25,00 m2 ;Csempe burkolat 338,00 m2) Gépészeti munkák: A bővítésnél új fűtési rendszer kiépítése, radiátorokkal. (
Radiátor 16,00 db; Fűtési csővezeték szerelés 330,00 m) A felújított résznél új kazánház kialakítása. (Ún kondenzációs gázkazánok:
2,00 db, Hőcserélő: 1,00 db, melegvíztároló: 1,00 db, Fűtési szivattyú 4,00 db; Szellőző rendszer 1,00 db; Ivóvízvezeték szerelése
176,00 m; Szaniter 62,00 db;) Villamos munkák: A bővítésnél új belső villamos hálózat kiépítése. Új riasztó rendszer, tűzjelző rendszer
és kamera rendszer kiépítése. A rendszerek csatlakoznak az iskola meglévő hálózati rendszereihez. (Vezetékek építése 1620,00 m;
Világítási szerelvények 43,00 db; Villámhárító építése, a meglévőhöz csatlakoztatva 1,00 db; Riasztó rendszer építése, a meglévőhöz
csatlakoztatva 1,00 db Tűzjelző építése, a meglévőhöz csatlakoztatva 1,00 db Kamera rendszer építése, a meglévőhöz csatlakoztatva
1,00 db Iskola rádió építése, a meglévőhöz csatlakoztatva 1,00 db Elosztószekrény 1,00 db; Szerelvények 120,00 db) A meglévő
épületben a 2 db felújításra kerülő tanteremben a villamos hálózat felújítása energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel. (
Vezetékek: 410,00 m; Világítási szerelvények 24,00 db; Elosztószekrény 1,00 db) Udvar burkolás, csapadékvíz elvezetése, parkosítás:
Az iskola udvarán 8 db új parkoló, a szükséges utakkal, és új térburkolat a játszó udvaron (1758 m2). A csapadékvíz elvezetése, 2 db
csapadékvízgyűjtő tárolóval, folyókával. (2,00 db 10,00 m3-es műanyagtartály, 68,00 fm csapadék csatorna, 108 fm folyóka). A
meglévő udvar parkosítása, füvesítése (3670 m2 füvesítés)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01561 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás IV.2.2 és és IV.2.6. pontján kívül sem a Felhívás, sem a Közbeszerzési Dokumentáció nem módosult.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben