Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0264/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8743 Zalaszabar, hrsz. 1523/19., 1565., 1564/4., 1567., 1589.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36891407
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Zalaszabar
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadics Zoltán
Telefon: +36 302833361
E-mail: j.cziraki@gmail.com
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zobori KalandoZoo élménykínálatának fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000531182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Zobori KalandoZoo élménykínálatának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112720-8
45212000-6
45212100-7
45212120-3
45212130-6
45233161-5
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8743 Zalaszabar, hrsz. 1523/19., 1565., 1564/4., 1567., 1589.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyalogos forgalmú járda burkolatok:
A burkolatok kialakítása, egységesítése a parkon belül 3 módon történik:
- meglévő térkő felületű járdaburkolatok egyoldali szélesítése új 20x10x6 cm-es zökkenésmentes szürke térkővel, (egységesen 2,00 m), sérült kerti szegély cseréjével,
- meglévő térkő felületű járdaburkolatok bontása és újraépítése (egyenes vonalvezetés vagy egységes anyaghasználat érdekében), bontott 20x10x6 cm-es zökkenésmentes szürke térkő felhasználásával és új 100x20x5 cm-es kerti szegély elemekkel
- új térkő felületű járdaburkolatok létrehozása 20x10x6cm-es zökkenésmentes szürke térkő és 100x20x5 cm-es kerti szegély elemek felhasználásával
A vállalkozó feladat képezi a szükséges tervek elkészítése.
Állatsimogató épület építése
A tervezett épület a kalandpark területén kerül felépítésre.
Az épület kialakítás fő szempontja a funkciók egy térbe való beillesztése oly módon, hogy a látogatók a bemutatásra kerülő kis és nagy állatokat testközelből megtekinthessék, illetve némely állat tekintetében állatsimogatásra is legyen mód.
A kialakítás során a belső tér és a külső karám összekötése fontos elem, egyrészt a különböző szintek összekötését biztosítja, másrészt a kifutókban és karámokban lévő állatok (alpakka, kenguru, kecske, szamár) külső életterét mutatja be. A kisállatok (nyúl, hörcsög…) belső térben interaktív módon kialakított helyen kerülnek bemutatásra.
Speciális elhelyezést igényelnek a szurikáta család tagjai, melyeknek tagjai belső külső területek egyaránt bemutathatóak.
Az épület kialakítását és külső formáját a terep adta lehetőségek befolyásolták, ezért szintváltással és szinteltolással készült.
A földszinti ±0,00 m szinten készül egy vendégek számára fenntartott vizesblokk.
A pinceszinten a kiszolgáló funkciók elhelyezése történik.
A szerszámok és gépek, illetve a szemes és szálas takarmányok, étrendkiegészítők tárolása és kiporciózása történik.
A pinceszinten kerül elhelyezésre a kiszolgáló személyzet számára készülő vizesblokk. A pinceszint kizárólak külső bejáraton keresztül közelíthető meg.
Az épület formai kialakítása és anyaghasználata a modern, korszerű építési technológiák felhasználásával került meghatározásra, így főként a látszóbeton és fafelületek használatai kerültek előtérbe.
Az épület szintjei akadálymentesem megközelíthetők. A különböző szintek elérése rámpán kerül megoldásra.
A helyiségek szellőzése természetes módon megoldott.
A bevilágítási felületek nagysága biztosítja a természetes fényt az épületen belül, a lapostetőkön ezeken kívül még nyitható tetőbevilágító kupolák is elhelyezésre kerülnek.
A vállalkozó feladat képezi a kiviteli tervek elkészítése.
Vidámparki elem (ejtőgép) kivitelezése és telepítése
A kalandpark ejtőgép elhelyezése egy enyhén lejtős területen történt a Zalaszabar hrsz: 1589 területen. A lejtés ca. 10 fokos, iránya dél-nyugati. Az ejtőgép acél felszerkezete alapozási igénye egy közel vízszintes síkot tételez fel, az alapozás vastagsága, magassága a bebetonozandó szerelvény magassága miatt ca. 3 m.
A jelenleg tárolt anyagoktól, tuskóktól a terep megtisztítása; A terep -80 cm-es fedőréteg elbontása elbontása, ca 1:1-es oldalrézsűkkel kialakítandó -3,30 (0,8 m-el) m mély munkagödör létesítése, és a humuszos talajokon kívül ca. 400 m3 jobb minőségű, tömöríthető anyag deponálása, a munkagödör visszatöltéshez. A munkagödör aljára M-1,T-1 szemcsés 0-32 HK (vagy mészkőmurva) a beépítendő alaplemez alatt 0,20 m-es rétegben, behengerlése (Trγ min=95%), E2 a felületen E2min=85 MPa;
A vállalkozó feladat képezi a kiviteli tervek elkészítése, amelynek tartalmaznia kell különösen a statikai terveket is.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben (állatsimogató épülete) engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10313 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Zobori KalandoZoo élménykínálatának fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79097473
Postai cím: Királyi Pál Út 2/d
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
E-mail: epitofanatic@gmail.com
Telefon: +36 309949023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 732826000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112720-8
45212000-6
45212100-7
45212120-3
45212130-6
45233161-5
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8743 Zalaszabar, hrsz. 1523/19., 1565., 1564/4., 1567., 1589.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyalogos forgalmú járda burkolatok:
A burkolatok kialakítása, egységesítése a parkon belül 3 módon történik:
- meglévő térkő felületű járdaburkolatok egyoldali szélesítése új 20x10x6 cm-es zökkenésmentes szürke térkővel, (egységesen 2,00 m), sérült kerti szegély cseréjével,
- meglévő térkő felületű járdaburkolatok bontása és újraépítése (egyenes vonalvezetés vagy egységes anyaghasználat érdekében), bontott 20x10x6 cm-es zökkenésmentes szürke térkő felhasználásával és új 100x20x5 cm-es kerti szegély elemekkel
- új térkő felületű járdaburkolatok létrehozása 20x10x6cm-es zökkenésmentes szürke térkő és 100x20x5 cm-es kerti szegély elemek felhasználásával
A vállalkozó feladat képezi a szükséges tervek elkészítése.
Állatsimogató épület építése
A tervezett épület a kalandpark területén kerül felépítésre.
Az épület kialakítás fő szempontja a funkciók egy térbe való beillesztése oly módon, hogy a látogatók a bemutatásra kerülő kis és nagy állatokat testközelből megtekinthessék, illetve némely állat tekintetében állatsimogatásra is legyen mód.
A kialakítás során a belső tér és a külső karám összekötése fontos elem, egyrészt a különböző szintek összekötését biztosítja, másrészt a kifutókban és karámokban lévő állatok (alpakka, kenguru, kecske, szamár) külső életterét mutatja be. A kisállatok (nyúl, hörcsög…) belső térben interaktív módon kialakított helyen kerülnek bemutatásra.
Speciális elhelyezést igényelnek a szurikáta család tagjai, melyeknek tagjai belső külső területek egyaránt bemutathatóak.
Az épület kialakítását és külső formáját a terep adta lehetőségek befolyásolták, ezért szintváltással és szinteltolással készült.
A földszinti ±0,00 m szinten készül egy vendégek számára fenntartott vizesblokk.
A pinceszinten a kiszolgáló funkciók elhelyezése történik.
A szerszámok és gépek, illetve a szemes és szálas takarmányok, étrendkiegészítők tárolása és kiporciózása történik.
A pinceszinten kerül elhelyezésre a kiszolgáló személyzet számára készülő vizesblokk. A pinceszint kizárólak külső bejáraton keresztül közelíthető meg.
Az épület formai kialakítása és anyaghasználata a modern, korszerű építési technológiák felhasználásával került meghatározásra, így főként a látszóbeton és fafelületek használatai kerültek előtérbe.
Az épület szintjei akadálymentesem megközelíthetők. A különböző szintek elérése rámpán kerül megoldásra.
A helyiségek szellőzése természetes módon megoldott.
A bevilágítási felületek nagysága biztosítja a természetes fényt az épületen belül, a lapostetőkön ezeken kívül még nyitható tetőbevilágító kupolák is elhelyezésre kerülnek.
A vállalkozó feladat képezi a kiviteli tervek elkészítése.
Vidámparki elem (ejtőgép) kivitelezése és telepítése
A kalandpark ejtőgép elhelyezése egy enyhén lejtős területen történt a Zalaszabar hrsz: 1589 területen. A lejtés ca. 10 fokos, iránya dél-nyugati. Az ejtőgép acél felszerkezete alapozási igénye egy közel vízszintes síkot tételez fel, az alapozás vastagsága, magassága a bebetonozandó szerelvény magassága miatt ca. 3 m.
A jelenleg tárolt anyagoktól, tuskóktól a terep megtisztítása; A terep -80 cm-es fedőréteg elbontása elbontása, ca 1:1-es oldalrézsűkkel kialakítandó -3,30 (0,8 m-el) m mély munkagödör létesítése, és a humuszos talajokon kívül ca. 400 m3 jobb minőségű, tömöríthető anyag deponálása, a munkagödör visszatöltéshez. A munkagödör aljára M-1,T-1 szemcsés 0-32 HK (vagy mészkőmurva) a beépítendő alaplemez alatt 0,20 m-es rétegben, behengerlése (Trγ min=95%), E2 a felületen E2min=85 MPa;
A vállalkozó feladat képezi a kiviteli tervek elkészítése, amelynek tartalmaznia kell különösen a statikai terveket is.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben (állatsimogató épülete) engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 955926189
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79097473
Postai cím: Királyi Pál Út 2/d
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
E-mail: epitofanatic@gmail.com
Telefon: +36 309949023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező kiegészítő munkák miatt a Vállalkozónak nettó 161.305.093,- Ft többletköltsége merült fel. A felek fenti indokokra tekintettel a szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják. „3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 955.926.189,- Ft + Áfa vállalkozói díj illeti meg, amelyből a tervezésre vonatkozóan: nettó 5.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 6.985.000,- Ft vállalkozói díj illeti meg.a kivitelezésre vonatkozóan: nettó 950.426.189,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.207.041.260,- Ft vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy az Állatsimogató épületre vonatkozó építési munka építési hatósági-engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére. Az Állatsimogató épületre vonatkozó ÁFA összege 28.124.500,- Ft
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.…” A felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített többletköltséget a Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult érvényesíteni, amelynek értelmében a felek az alábbiak szerint módosítják a számlázásra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket:„3.5. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az esetben az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától. A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései szerint a Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleg a 7. részszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani a Megrendelő részére. 3.8. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 9darab részszámla és a végszámla nyújtható be a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla a tervezési feladatok elvégzését követően,- 2. részszámla a kivitelezés minimum 10 %-os készültségi fok elérésekor, - 3. részszámla a kivitelezés minimum 20 %-os készültségi fok elérésekor, - 4. részszámla a kivitelezés minimum 30 %-os készültségi fok elérésekor,- 5. részszámla a kivitelezés minimum 40 %-os készültségi fok elérésekor,
- 6. részszámla a kivitelezés minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,
- 7. részszámla a kivitelezés minimum 70 %-os készültségi fok elérésekor (csökkentve az előleg 50%-ának megfelelő összegével),- 8. részszámla a kivitelezés minimum 90 %-os készültségi fok elérésekor,- 9. részszámla a kivitelezés (amelybe beleértendő a szerződésmódosítások keretében elvégzett kiegészítő munkák többletköltsége is) minimum 85 %-os készültségi fok elérésekor,- végszámla a kivitelezés (amelybe beleértendő a szerződésmódosítások keretében elvégzett kiegészítő munkák többletköltsége is) 100 %-os készültségi fok elérésekor.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelő által megrendelni kívánt kiegészítő munkák a fenti feltételeknek megfelelnek, mivel
- a kiegészítő munkák szervesen kapcsolódnak a szerződésben szereplő munkákhoz, ugyanazon, egyértelműen körülhatárolt munkaterületet történik a kiegészítő munkák megvalósítása, ezért ezek a munkák sem gazdasági, sem műszaki okból nem megvalósíthatóak külön szerződés keretében,
- a Megrendelő számára a kiegészítő munkákra vonatkozó esetlegesen lefolytatandó közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként megkötendő új vállalkozási szerződés jelentős (elsősorban organizációs és garanciális) hátránnyal járna és a költségek megsokszorozódását jelentené, mivel az új szerződéshez kapcsolódóan újabb általános (pl. felvonulási, biztosítási, organizációs) költségek merülnének fel.
- az ellenérték növekedése – az I. sz. szerződésmódosítás értékével egybeszámítva - nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 732826000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 955926189 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben