Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2673/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Badacsonytomaj, Park utca Központi Park, hrsz.: 1289/11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sipos Zsolt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztin N. László
Telefon: +36 87571270
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.badacsonytomaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása, II.ütem_2
Hivatkozási szám: EKR001186332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Badacsony, Központi Park felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
További tárgyak:45233340-4
45233253-7
45111220-6
45112000-5
45112330-7
45112500-0
45112310-1
45112700-2
03441000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj, Park utca Központi Park, hrsz.: 1289/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés 3. részében az 1289/11 hrsz-ú telken, összesen nettó 6864 m2 alapterületen, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint: - bontási munkák; - 2 db fa kivágása, bozót és cserjeirtás 175 m2-en; - a jelen eljárás 2. része szerint felújítandó parkoló összekötése a sétány burkolatával (kiselemes beton térkő burkolattal); - játszótéri ütéscsillapító burkolat felújítás: 8-10 cm vastagságban mosott gyöngykaviccsal; - gyep felújítás: gyep szellőztetés (erre a célra kifejlesztett géppel); gyep kezelés és trágyázás; gyep felülvetése; - növénytelepítés (közepes termetű és alacsony cserjék, évelők) – faiskolai ültetési anyagok; erdészeti anyag nem fogadható el; a növényanyag minőségi megfelelőségét, szállítását és tárolását a vonatkozó szabványoknak megfelelően és igazoltan kell végezni. A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. rész szerinti kivitelezési munkák nem építési engedélykötelesek. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22436 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Badacsony, Központi Park felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sipos Zsolt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19043632
Postai cím: Csigáskúti Út 63.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8257
Ország: Magyarország
E-mail: szolo.kertszerviz@gmail.com
Telefon: +36 304979221
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13464476
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
További tárgyak:45233340-4
45233253-7
45111220-6
45112000-5
45112330-7
45112500-0
45112310-1
45112700-2
03441000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj, Park utca Központi Park, hrsz.: 1289/11
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés 3. részében az 1289/11 hrsz-ú telken, összesen nettó 6864 m2 alapterületen, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint: - bontási munkák; - 2 db fa kivágása, bozót és cserjeirtás 175 m2-en; - a jelen eljárás 2. része szerint felújítandó parkoló összekötése a sétány burkolatával (kiselemes beton térkő burkolattal); - játszótéri ütéscsillapító burkolat felújítás: 8-10 cm vastagságban mosott gyöngykaviccsal; - gyep felújítás: gyep szellőztetés (erre a célra kifejlesztett géppel); gyep kezelés és trágyázás; gyep felülvetése; - növénytelepítés (közepes termetű és alacsony cserjék, évelők) – faiskolai ültetési anyagok; erdészeti anyag nem fogadható el; a növényanyag minőségi megfelelőségét, szállítását és tárolását a vonatkozó szabványoknak megfelelően és igazoltan kell végezni. A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. rész szerinti kivitelezési munkák nem építési engedélykötelesek. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14229376
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szorgos Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53124483
Postai cím: Belterület Utca 2900/9.
Város: BADACSONYTOMAJ
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
E-mail: nkrisztian74@gmail.com
Telefon: +36 703392420
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosításban Felek egyrészt a kivitelezés során felmerült és szükségessé váló műszaki tartalomváltozásokat, illetve az az alapján megállapított, módosított vállalkozói díjat kívánják rögzíteni, melyek egységes szerkezetben történő összefoglalását a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés tartalmazza. Továbbá Megrendelő a pótmunkaként megrendelésre kerülő tételek vonatkozásában külön számla kiállítását teszi lehetővé Vállalkozó számára, így Felek jelen szerződésmódosításban módosítják az alapszerződésben foglalt finanszírozási feltételeket és számlázási rendelkezéseket is.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 13 464 476,- HUF + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázhatvannégyezer-négyszázhetvenhat forint + általános forgalmi adó.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 14 229 376,- HUF + ÁFA, azaz tizennégymillió-kettőszázhuszonkilencezer-háromszázhetvenhat forint + általános forgalmi adó.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.3. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.3. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg összegével valamennyi benyújtásra kerülő számlában legalább a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni, de Megrendelő lehetőséget biztosít Vállalkozó számára, hogy a felvett előleggel előbb is elszámolhasson.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.5. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A teljesítés során 1 db végszámla állítható ki a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.5. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A teljesítés során – az esetleges előlegszámlán kívül – 1 db részszámla és a végszámla állítható ki, a következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 88 %-ának teljesítésekor, az ellenszolgáltatási összeg 88 %-ának megfelelő összegben,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás fennmaradó összegének mértékéig.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozói díjat Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt jogalap alkalmazásával módosítják
A vállalkozói díj módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
a) Az alapszerződés 5.1. pontjában rögzített vállalkozói díj nettó 13.464.476 HUF, tehát az eredeti szerződéses érték nem érte el az uniós értékhatárt.
A közbeszerzési eljárás valamennyi részét figyelembe vevő – a Kbt. 16. § (3) bekezdésére tekintettel összesített – szerződéses érték pedig nettó 179.248.836 HUF, tehát ezen érték sem érte el a szerződéskötés idején irányadó uniós értékhatárt.
b) A módosítás eredményeként a vállalkozói díj nettó 764.900 HUF értékben növekszik, mely önmagában mindösszesen az eredeti szerződéses érték 5,68 %-át teszi ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13464476 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14229376 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
A fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles a részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.
A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Megrendelő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a végszámlát is a fentiek szerinti részszámlának tekinti.
Az elvégzett munkák százalékos mértékét a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésből kiindulva a Megrendelő és műszaki ellenőre állapítja meg, az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az építési/felmérési naplóban is megfelelően regisztrált, teljesített szolgáltatása ellenértékéről - megállapodásuknak megfelelően - a Megrendelő részére megfelelő számlát/részszámlát állít ki.”
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A műszaki tartalom módosítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők bevonását, illetve továbbra is építési beruházás tárgyú vállalkozási szerződés van hatályban Felek között.
Felek továbbá megállapítják, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (3) bekezdésében rögzített feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződéses érték változásával jár, illetve Megrendelő az új vállalkozói díj becsült értékként történő alkalmazása esetén is az eredetileg alkalmazott szabályok alapján folytathatta volna le a közbeszerzési eljárását.
A számlázási rendelkezéseket Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt jogalap alkalmazásával módosítják
A számlázási rendelkezések módosítása a Kbt. 141. (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
a) A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, melyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a módosítás az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat nem érinti.
Továbbá azon körülmény, mely szerint a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét is lehetővé tették volna, a Kbt. 115. §-a szerinti eljárások esetében az eljárásfajta jellegéből adódóan nem vizsgálandó, hiszen a Kbt. 115. § (2) bekezdése az ajánlatkérő számára lehetővé teszi, hogy közvetlen felhívással maga döntsön az eljárásban részt vevő ajánlattevők személyéről.
b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Az eredeti műszaki tartalom megmaradt és teljesítendő részei vonatkozásában Vállalkozó továbbra is összesen 1 db számla kiállítására jogosult. A plusz 1 db számla kiállításának lehetőségét Megrendelő a pótmunkatételek megrendelésével keletkező kötelezettségnövekedéshez igazítottan biztosítja.
c) A módosítás a szerződés tárgyát jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy ezen módosítás változatlanul hagyja a szerződés tárgyát, a Vállalkozó részére kizárólag csak új jogosultságot keletkeztet, amely ráadásul illeszkedik az alapszerződés eredeti rendelkezéseihez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben