Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2683/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83783265
Postai cím: Széchenyi Utca 13.
Város: Vajszló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7838
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth István
Telefon: +36 73485141
E-mail: polgarmester@vajszlo.hu
Fax: +36 73485141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vajszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vajszlo.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vajszló szennyvízelvezetési beruházás - műellenőr
Hivatkozási szám: EKR001633412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének a Kormány 1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozata szerint megvalósuló projekthez kapcsolódó FIDIC műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása
Feltételes eljárás: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt szolgáltatás finanszírozása érdekében, amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja, további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés hatályba lépéséhez.
A FIDIC mérnök és műszaki ellenőri tevékenység alapját képező FIDIC Sárga Könyv szerinti kivitelezési feladatok főbb műszaki tartalma:
Csányoszró:
Gravitációs csatorna: cső mérete, anyaga: NÁ 200 KG PVC (vezeték hossza: 2033 fm)
Házi bekötés: cső mérete, anyaga: NÁ 150 KG PVC (vezeték hossza: 1942 fm)
SZNYCS-1 Szennyvíz nyomócső: cső mérete, anyaga: Dk110x10KPE (vezeték hossza: 6026 fm)
SZNYCS-2 Szennyvíz nyomócső: cső mérete, anyaga: Dk90x8,2 KPE (vezeték hossza: 608 fm)
Szennyvíz nyomás alatti csatorna: cső mérete, anyaga: Dk90x8,2 KPE (vezeték hossza: 221 fm)
Szennyvíz nyomás alatti csatorna: cső mérete, anyaga: Dk63x5,8 KPE (vezeték hossza: 1002 fm)
Nyomás alatti bekötő vezeték: cső mérete, anyaga: Dk63x5,8 KPE (vezeték hossza: 721 fm)
Házi átemelő: (79 db)
ÁCS-1 Szennyvíz átemelő: 1 db
ÁCS-2 Szennyvíz átemelő: 1 db
182 db gravitációs szennyvíz bekötés
Útburkolat helyreállítás:
Országos közútban vezeték: 943 méter. Kopóréteg helyreállítás sávszélességben:3790 m2
Önkormányzati útban vezeték: 252 méter hosszon.
Nagycsány:
Gravitációs csatorna: cső mérete, anyaga: NÁ 200 KG PVC (vezeték hossza: 614 fm)
Házi bekötés: cső mérete, anyaga: NÁ 150 KG PVC (vezeték hossza: 332 fm)
SZNYN-1-1-0 Szennyvíz nyomócső: cső mérete, anyaga: Dk90x8,2KPE (vezeték hossza: 366 fm)
Nyomás alatti bekötés: cső mérete, anyaga: Dk 63x5,8 KPE (vezeték hossza: 193 fm)
Szennyvíz nyomás alatti csatorna: Dk 63x5,8 mm KPE, vezeték hossza:513 m)
Házi átemelő: 8 dbÁN-1 Moba átemelő 1 db. 42 db gravitációs szennyvíz bekötés
Útburkolat helyreállítás:
Országos közút burkolata: 83 fm hosszban. Kopóréteg helyreállítás sávszélességben:83 m2
Önkormányzati út érintettsége: 472 m hosszon.
Vajszló:
Gravitációs csatorna: cső mérete, anyaga: NÁ 200 KG PVC (vezeték hossza: 8934 fm)
Házi bekötés: cső mérete, anyaga: NÁ 150 KG PVC (vezeték hossza: 6173 fm)
SZNYV-1: cső mérete, anyaga: Dk 160x14,6 KPE (vezeték hossza: 1008 fm)
SZNYV-2: cső mérete, anyaga: Dk 110x10 KPE (vezeték hossza: 666 fm)
SZNYV-3: cső mérete, anyaga: Dk 90x8,2 KPE (vezeték hossza: 1331 fm)
SZNYV-4: cső mérete, anyaga: Dk 90x8,2 KPE (vezeték hossza: 746 fm)
SZNYV-5: cső mérete, anyaga: Dk 90x8,2 KPE (vezeték hossza: 593 fm)
Nyomás alatti bekötés: cső mérete, anyaga: Dk 63x5,8 KPE (vezeték hossza: 295 fm)
Házi átemelő: 7 dbÁV-1: MOBA átemelő 1 dbÁV-2: MOBA átemelő 1 db
ÁV-3:) MOBA átemelő 1 db
ÁV-4: MOBA átemelő 1 db
ÁV-5: MOBA átemelő 1 db
690 db gravitációs szennyvíz bekötés
Útburkolat helyreállítás:
Országos közút burkolatában épített vezeték hossza:2578 m. Kopóréteg helyreállítás sávszélességben:9395 m2
Önkormányzati útburkolat érintettsége: 4220 méter hosszon.(nyomvonalas helyreállítás)
Szennyvíztelep tervezett hidraulikai kapacitás: 275 m3/d
Vízjogi létesítési engedély szerinti időtartamú, de min. 6 hónap próbaüzem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01765 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 2020. február 14. napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben