Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0270/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a 1135 Budapest,Szabolcs utca 33-35.(hrsz.28056) Millennium Háza a Városliget területén(hrsz.29732/11),mely az az Olof Palme sétányon található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000583712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a 1135 Budapest,Szabolcs utca 33-35.(hrsz.28056)
Millennium Háza a Városliget területén(hrsz.29732/11),mely az az Olof Palme sétányon található.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ valamint Millennium Háza használatba adás előtti nagytakarítása és ügyeleti takarítása
Keretösszeg: nettó 25.000.000,- Ft

Az érintett két létesítmény kivitelezés alatt áll, befejezés és átadás 2019. tavasz-nyár.
I. Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
Zárt parkosított telken belül 5 különálló épületből álló létesítmény, mely raktárakat, irodákat, restaurátor műhelyeket, kiszolgáló és szervizterületeket, valamint járműtárolókat foglal magában.
„A” épület nagysága: 29 700 m2
„B” épület nagysága: 3 060 m2
„C” épület nagysága: 540 m2
„D” épület nagysága: 3 020 m2
„E” épület nagysága: 60 m2
Összes alapterület nagysága: 36.380 m2
II. Millennium Háza
A Városliget belsejében álló létesítmény, mely kiállítás és vendéglátás céljára kerül megújításra és kiállító, valamint vendégforgalmi tereken kívül szerviz területeket és konyhát foglal magában.
Összes alapterület nagysága: 2 450 m2
Teljes mennyiség: I. és II. összes alapterület nagysága: 36.380 + 2 450= 38 830 m2
Jelen kiírás kétféle takarítási munkára vonatkozik:
1. Nagytakarítás: A kivitelezők általi műszaki átadást követően megkezdődik a fentebb jelölt 2 létesítmény felkészítése az oda beköltöző intézmények, kiállítások, bérlők fogadására. Ennek részeként az ajánlatkérő kötelezettsége a teljes területen az átadásra és a beköltözésre alkalmas tisztasági állapot elérése. A kivitelező az ajánlatkérőnek tiszta állapotban köteles a területet átadni, azonban a 4-6 hónapos átmeneti időszakban, amíg zajlik a létesítmény beüzemelése, olyan szerelések, hibajavítások, beavatkozások fognak történni, melyek nagy területen, vagy akár az épület egészében szükségessé teszi az ismételt nagytakarítást. Ez egy adott területen akár többször is megismétlődhet igény és szükség szerint.
A nagytakarítás részletes szakmai tartalmát a műszaki leírás tartalmazza.
2. Ügyeleti takarítás:A létszám és a rendelkezésre állás a ténylegesen használatban lévő területek függvényében változhat. A létszám emelését vagy csökkentését, a lefedett időszak hosszát Ajánlatkérő legalább egy nappal előre közli a nyertes ajánlattevővel a szerződés teljesítése folyamán. Előzetesen a becsült jelenléti igény: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ: 2 fő, Millennium Háza: 1 fő.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18550 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24726100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a 1135 Budapest,Szabolcs utca 33-35.(hrsz.28056)
Millennium Háza a Városliget területén(hrsz.29732/11),mely az az Olof Palme sétányon található.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ valamint Millennium Háza használatba adás előtti nagytakarítása és ügyeleti takarítása
Keretösszeg: nettó 25.000.000,- Ft

Az érintett két létesítmény kivitelezés alatt áll, befejezés és átadás 2019. tavasz-nyár.
I. Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
Zárt parkosított telken belül 5 különálló épületből álló létesítmény, mely raktárakat, irodákat, restaurátor műhelyeket, kiszolgáló és szervizterületeket, valamint járműtárolókat foglal magában.
„A” épület nagysága: 29 700 m2
„B” épület nagysága: 3 060 m2
„C” épület nagysága: 540 m2
„D” épület nagysága: 3 020 m2
„E” épület nagysága: 60 m2
Összes alapterület nagysága: 36.380 m2
II. Millennium Háza
A Városliget belsejében álló létesítmény, mely kiállítás és vendéglátás céljára kerül megújításra és kiállító, valamint vendégforgalmi tereken kívül szerviz területeket és konyhát foglal magában.
Összes alapterület nagysága: 2 450 m2
Teljes mennyiség: I. és II. összes alapterület nagysága: 36.380 + 2 450= 38 830 m2
Jelen kiírás kétféle takarítási munkára vonatkozik:
1. Nagytakarítás: A kivitelezők általi műszaki átadást követően megkezdődik a fentebb jelölt 2 létesítmény felkészítése az oda beköltöző intézmények, kiállítások, bérlők fogadására. Ennek részeként az ajánlatkérő kötelezettsége a teljes területen az átadásra és a beköltözésre alkalmas tisztasági állapot elérése. A kivitelező az ajánlatkérőnek tiszta állapotban köteles a területet átadni, azonban a 4-6 hónapos átmeneti időszakban, amíg zajlik a létesítmény beüzemelése, olyan szerelések, hibajavítások, beavatkozások fognak történni, melyek nagy területen, vagy akár az épület egészében szükségessé teszi az ismételt nagytakarítást. Ez egy adott területen akár többször is megismétlődhet igény és szükség szerint.
A nagytakarítás részletes szakmai tartalmát a műszaki leírás tartalmazza.
2. Ügyeleti takarítás:A létszám és a rendelkezésre állás a ténylegesen használatban lévő területek függvényében változhat. A létszám emelését vagy csökkentését, a lefedett időszak hosszát Ajánlatkérő legalább egy nappal előre közli a nyertes ajánlattevővel a szerződés teljesítése folyamán. Előzetesen a becsült jelenléti igény: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ: 2 fő, Millennium Háza: 1 fő.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24726100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek, a Keretmegállapodás mellékletét képező Feladatleírást, a takarítandó területek vonatkozásában módosítani kívánják, ezért annak helyébe a jelen, 1. számú módosításhoz csatolt – egységes szerkezetű – feladatleírás lép. Felek rögzítik, hogy Keretmegállapodás alapján takarítandó terület a jelen módosítást megelőzően 38 829 nm, amely a Feladatleírás módosítása értelmében kiegészül további 1296, 24 nm területtel, a takarítandó területek mennyiségének növekedése ennek megfelelően 3,3 %.
1. Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás jelen, 1. számú módosítása:
(a) a Feladatleírás tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelel tekintettel arra, hogy:
i. nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, valamint
ii. nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, továbbá
iii. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, valamint
iv. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A feladatok más vállalkozóval történő elvégeztetése ajánlatkérő számára hátránnyal járna, mivel jelentős többletköltséget okozna.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24726100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24726100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben