Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0284/2020
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Zalaegerszeg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Gábor vezérigazgató, projektmenedzser
Telefon: +36 92510175
E-mail: jogasz@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásifejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1- 2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
További tárgyak:79416000-3
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg
Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és
kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása
lebonyolítása”
Nyertes Ajánla ttevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes alo ldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokument áció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyol ítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas szórólap)
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000 -3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolg áltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgálta tások„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program
Zalaegerszeg
Megyei Jogú V árosban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és
kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása
lebonyolítása”
Nyertes Ajánla ttevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes alo ldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokument áció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyol ítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas szórólap)
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13125 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásifejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 562992
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg
Megyei
Jogú Vá rosban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoz tatási-fejlesztési
program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes alo ldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokument áció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyol ítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas
szórólap)
• TÉRKÉP TÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 562992
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az 1. sz. szerződésmódosítás keretében a megbízási szerződés módosított 2.2. és 5.3. pontjainak megfelelő tartalommal módosították a megbízási szerződés 3. sz. mellékletét képező megvalósítási ütemtervet is.
Az 1. számú szerződésmódosítás 2.2. pontja szerint a teljesítés határideje 2019. június 30. napja, ugyanakkor rögzítésre került, hogy a teljesítés napja igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz. Figyelemmel arra, hogy a Támogatási Szerződés 2019. december 19. hatállyal módosult, amely módosítás eredményeképpen a projekt fizikai befejezése 2021. március 31. napjára változott, ennélfogva a teljesítési határidő tekintetében a szerződésmódosítás 2.2. pontjának második fordulata az irányadó. A projekt vonatkozásában a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzése elengedhetetlen a Projekt fizikai befejezéséig, ezért feltétlenül szükséges, hogy Megbízott a 2019. június 30. napját követően fennmaradó szerződéses kötelezettségeit a Támogatási Szerződésben foglalt módosított határidőig ellássa. A fentiekre való tekintettel a Felek a megbízási szerződés 5.3. pontjait egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
5.3. pont utolsó francia bekezdése a módosítás előtt 5.3. pont utolsó francia bekezdése a módosítás után
2019. december 31: A vállalkozási díj 80%-nak megfelelő összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2017. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően: honlap üzemeltetése, karbantartása; 1 db sajtóközlemény kiküldése, projektátadó rendezvény, eredménykommunikációs anyagok elkészítése, fotódokumentáció és sajtóanyagok összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés.
2021. március 31: A vállalkozási díj 80%-nak megfelelő összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2017. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően: honlap üzemeltetése, karbantartása; 1 db sajtóközlemény kiküldése, projektátadó rendezvény, eredménykommunikációs anyagok elkészítése, fotódokumentáció és sajtóanyagok összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megállapítható, hogy a 2. számú szerződésmódosítás keretében módosítandó elemek - a teljesítés határideje végszámla kibocsátási dátumának módosítása, valamint a megvalósítási ütemterv módosítása - nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges módosításnak.
Jelen 2. számú szerződésmódosítás megfelel továbbá a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak is, tekintettel arra, hogy a Projekt fizikai befejezése időpontjának módosítását Megbízó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a szerződés értéke jelen módosítás következtében nem változott. Felek kiemelik, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontja alapján a teljesítés napja igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz, ennélfogva a szerződés módosítása a Támogatási Szerződésben rögzített időpontok módosítása miatt elengedhetetlen, figyelemmel a szerződéses feladatok jellegére.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 562992 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 562992 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződéskötés: 2016.10.18.
1. sz. szerz.mód.: 2019.01.29.
2. sz. szerz.mód. (jelen szerz.mód.): 2019.12.23.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben