Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:2970/2020
CPV Kód:19640000-4
Ajánlatkérő:Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53907642
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hartman Mátyás
Telefon: +36 28561250
E-mail: zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu
Fax: +36 28561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001601042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001601042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR001601042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése
Keretmegállapodás alapján kommunális és szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékgyűjtő zsákok szállítása a Zöld Híd B.I.G.G. NKft részére 18 hónapos időtartamban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „ Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi típusú hulladékgyűjtő zsákok szállítása közvetlen megrendelés alapján
Keretmegállapodás értéke: nettó 241.800.000,-Ft.
Tájékoztató adatok a várható becsült zsák mennyiségekről:
Biológiailag lebomló zsákok : 800 000 db
Szelektív zsák: 4 500 000 db
Többlethulladék zsák: 170 000 db
1) Biológiailag lebomló zsák
Paraméterek: 70x100 cm
Szín: zöld vagy natúr színű de mindenképpen átlátszó, behúzó nélkül.
Zöld zsák esetén csak fekete felirattal vagy natúr színű zsák esetében csak zöld felirattal elfogadott .(AT ajánlatában lévő megajánlása szerinti 1 féle zsák szín-felirat szín kombinációban történhet a szállítás, választási kötelezettsége van AT-nek és csak az egyiket tüntesse fel szakmai ajánlatában)
Felirat szövege: ami a klisén szerepel.
Vastagság: 35 mikron ( ±20%),
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 8 db-os kiszerelés 160-as egységcsomag
Anyag összetétel: A zsák alapanyaga nem lehet fosszilis eredetű (pl. PE) kizárólag 385/2014 (XII.31.) korm. rendelet 4.§ (6) bekezdését módosító 15.§ (3) bekezdésében előírt és az MSZ EN 13432:2002 szabványnak megfelelő biológiailag lebomló természetes anyag (pl.: PLA) felhasználásával készülhet a szállítani kívánt termék.
2) Szelektív zsák
Paraméterek: 60x120 cm
Szín: színtelen, átlátszó, behúzó nélkül
Fekete felirattal szállítandó: felirat ami a klisén szerepel
Vastagság: 35 mikron ( ±20%),
Anyag összetétel: PE (polietilén) kivéve, ha AT a környezetvédelmi bírálati részszempontra tett megajánlása alapján újrahasznosított műanyag alapanyag használatát vállalta. Ebben az esetben a megengedett és elvárt, hogy a zsák alapanyag legalább 50%-ban műanyagok újrahasznosításából készült alapanyag.
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 1 csomagban 200 db szelektív zsák van, amely ötvenesével van hajtogatva
Újrahasznosított műanyag alapanyag használata esetén PE alapanyagú zsák tulajdonságaival egyenértékű minőséget kell biztosítani.
Egyenértékűnek tekinti az AK ha a mechanikai paraméterek megegyeznek a 100%-os PE alapanyagból készült műanyag zsák tulajdonságaival, melyet minőségbizonyítvánnyal, vagy minőségtanúsítvánnyal, vagy technikai adatlappal kell igazolni a szakmai ajánlatban .
3) "Többlethulladék" zsák
Paraméterek: 60x100 cm
Szín: fekete, behúzóval
Fehér felirattal szállítandó : felirat ami a klisén szerepel
Vastagság: 45 mikron ( ±20%),
Csomagolási rend: külön van csomagolva (nem tekercsben), 1 csomagban 200 db többlet hulladék zsák van, vagy ajánlatkérő egyedi közvetlen megrendelésében megadottak szerint 26 db / egységcsomag 260 db / csomagolási egység. (Mindkét típusú kiszerelésben vállalnia kell az ajánlattevőknek a szállítást mert mindkettőre történhet megrendelés azaz mindkét kiszerelést tüntesse fel szakmai ajánlatában ajánlattevő )
Anyag összetétel: PE (polietilén).
További feltételek: Egyszerre min. 50.000 db, max. 400.000 db rendelhető. Minden szállítmányhoz csatolni kell nyertes AT nyilatkozatát , hogy a szállított termékek a felhívásban és a KD-ben foglaltaknak megfelelnek
A szállításra kerülő zsákok méreteinél (hosszúság és szélesség) ± 5% eltérés a tűréshatár az előírt méretekhez képest.
A termékdíjat a nyertes AT-nek kell fizetnie, ajánlati árnak azt tartalmaznia kell.
A zsákokat feliratozva kell leszállítani ,az ahhoz szükséges eszközök/ klisék, sziták, nyomó egységek gyártása a nyertes AT feladatát és költségét képezi. A feliratokat AK biztosítja elektronikus , vektoros verzióban nyertes AT részére . A feliratok látványterveit a KD részét képező külön file-ok (3 db) tartalmazzák. Szőnyeg vagy pozícionált nyomtatás egyaránt elfogadott. A zsákok mindkét oldalára kerülhet felirat, AK elvárása , hogy a zsák legalább egyik oldalán egy teljes, klisének megfelelő hiánytalan feliratnak lennie kell. Szállítás címe: Kerepes 0115/2 hrsz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap) 5
2 3. Szelektív zsákok körében min. 50% mértékben újrahasznosított műanyag alapanyag használata (igen/nem) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja mivel érvényesíteni kívánja a nagyobb mennyiségű gyártatásból (nagy szériaszám) származó árelőnyt továbbá megállapította ,hogy a piaci szereplők gyártják valamennyi zsák típust így a részajánlattétel kizárása nem eredményez versenykorlátozást.A beszerzések megvalósítására a Kbt.105.§ (1) a) pontja alapján kerül sor közvetlen megrendeléssel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD ) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján kerül sor. Az igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlattevőnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani . — Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani. Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): Az AT-nek a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.1. § (1) bekezdése szerint EEKD - IV. rész alfapont - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. köv-.-nek. AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel de az alk. köv.-et nem kell részletesen feltüntetni.Ha az AT az előírt alk.köv.-nek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az azok mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja akik az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alk. igazolásához.Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vagy egyéb formában vállalt kötelezettségvállalását Kbt.65.§(7)szerint.Az okiratnaktartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást Kbt.65.§(12)szerint.Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó AT teszi meg.
Igazolási mód:AT-(k)-nak M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.21. § (1)bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015(X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A ref.nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következőadatokat kell tartalmaznia:a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja naptári nap pontosan), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A ref.nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alk.köv-nek való megfelelés megállapítható. AK fenntartja a jogot magának,hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze,amelyhez ATnek AK kérésére minden eszközt biztosítani kell.A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.1.§(8)bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került.Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során. A Kbt.65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alk. köv.-nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
M.2.) Benyújtandó MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló érvényes tanúsítvány hulladékgyűjtő zsákok-vagy azt is magában foglaló műagyag termékek és csomagolóanyagok-gyártása vagy forgalmazása tevékenységre egyszerű másolatban,vagy a fentiekkel egyenértékű szabványkövetelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer leírása,vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés leírása (321/2015.(X.30.)Korm. rend.21.§ (1) bekezdés c)pont).Benyújtandó MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány egyszerű másolatban hulladékgyűjtő zsákok-vagy azt is magában foglaló műagyag termékek és csomagolóanyagok- gyártása vagy forgalmazása tevékenységre,vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált körny.tirányítási rendszer leírása,vagy az előzőek szerinti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő körny.védelmi intézkedések leírása.(321/2015.(X.30.) Korm. rend.21.§ (1) bekezdés g)pont
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.)Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hó) ( az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig) teljesített de legfeljebb 6 éven (72 hó) belül megkezdett alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával: - 1 db szerződés alapján szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan hulladékgyűjtő zsákok szállítására (értékesítésére) vonatkozó referencia , melynek keretében egy adott teljesítési időpontra be kellett szállítani egyben legalább 300.000 darab hulladékgyűjtő zsákot .
M.2.)Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik hulladékgyűjtő zsákok- vagy azt is magában foglaló műagyag termékek és csomagolóanyagok- gyártására vagy forgalmazására vonatkozó érvényes ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
M.3.)Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik hulladékgyűjtő zsákok - vagy azt is magában foglaló műagyag termékek és csomagolóanyagok- gyártására vagy forgalmazására vonatkozó érvényes ISO14001 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel,vagy az előzőek szerinti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlázás teljesítési igazolás alapján. Fizetési határidő 60 nap tekintettel arra, hogy felek a pénztartozás halasztott teljesítésében
állapodnak meg. A halasztott fizetés alkalmazására arra tekintettel kerül sor, hogy ajánlatkérő szükségellátás keretében végzi
tevékenységét 2018 . október 30. napja óta és ajánlatkérő szükségellátás miatt fennálló speciális pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé
a 30 napos fizetési határidő alkalmazását. Kifizetés módja : banki átutalás. Előleg: Nem biztosít ajánlatkérő. A beszerzés fedezetéül
szolgáló pénzügyi forrás:vissza nem térítendő támogatást nem tartalmaz. Kizárólagos pénznem az ajánlatadás, a szerződéskötés, és az
elszámolások, kifizetések során : (HUF) A fizetési feltételek vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130.
§ (3) bekezdés az irányadó. Elektronikus számla elfogadott. További részletek a szerződéstervezetben .
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (www.ekr.gov.hu) Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt.68.§ szerint és az Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az„Ár” szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:1.Ár (db nettó forint) 1.1.alszempont: Biológiailag lebomló zsák ajánlati ára (nettó Ft/darab) súlyszám 30; 1.2. alszempont: Szelektív zsák ajánlati ára (nettó Ft/darab) súlyszám 35; 1.3. alszempont: „Többlethulladék” zsák ajánlati ára (nettó Ft/darab) súlyszám 5. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6)bekezdés c) pontja alapján az ajánlati ár részszempontja alszempontjai kapcsán meghatározza azon összegeket - maximum nettó ár/db melyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani: Ezek: 1.1 alszempont tekintetében (biozsák): nettó 125 Ft/db, 1.2.alszempont tekintetében (szelektívzsák): nettó 30 Ft/db, 1.3. alszempont tekintetében (többlethulladék zsák): nettó 40 Ft/db. AK előleget nem fizet. Fizetési felt.: 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek valamint a Kbt. 135. § szerint kerül sor 30 napos fizetési határidő mellett, elektronikus számla elfogadott. Devizanem: Forint. Pontozás:0-100 ponttartományban. Értékelés: Ár alszempontjai fordított arányosítás. A “ Késedelmi kötbér mértéke %/nap ” értékelési részszempont vonatkozásában egyenes arányosítás, a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján ezen értékelési szempontra adott megajánlás legkedvezőbb szintje 2%/nap , kedvezőtlenebb a megajánlás nem lehet 0,5%/nap mert AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja . A “Szelektív zsákok körében újrahasznosított műanyag alapanyag használata (igen/nem)” értékelési részszempont vonatkozásában abszolút értékelési módszer. “Igen” vállalás 100 pont, “Nem” vállalás 0 pont. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról útmutató KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) Ajánlati biztosíték Nem . Az eljárás nyelve magyar. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt melyet kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni és AK ott is küldi meg válaszát valamennyi olyan AT-nek , akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK-nak kieg. tájt nem áll módjában nyújtani. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását . A III.1.3. pontokban meghatározott alk. min. feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a műszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében . AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését és az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, annak nem megfelelő volta esetén mindig az értékelési sorrendben következő legkedvezőbbel folytatja. FAKSZ neve: Dr. Papp Annamária, lajstromszáma: 00981 Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatokat, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit részletesen a közbeszrezési dokumentumok tartalmazzák. AK=Ajánlatkérő, AT =Ajánlattevő ,KD=közbeszerzési dokuementumok .
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák