Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0304/2020
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8., hrsz.: 143/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Nemzeti azonosítószám: AK16475
Postai cím: Verseghy út 6 - 8.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Rudner Ervin
Telefon: 56-524 607
E-mail: foig@mavkorhaz-szolnok.hu
Fax: 56-421 105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződésmódosítása Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződésmódosítása Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8., hrsz.: 143/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében.
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8., hrsz.: 143/1
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
- 1232 db polikristályos napelem 275Wp egységteljesítménnyel
- 6 db Fronius ECO 27.0-3-S 27 kW-os 3 fázisú inverter
- 6 db Fronius ECO 25.0-3-S 25 kW-os 3 fázisú inverter
- 1 db Fronius Symo 20.0.3-M 20 kW-os 3 fázisú inverter
- 1 db Fronius Symo 10.0.3-M 10 kW-os 3 fázisú inverter
- Parkoló fölé tartószerkezet kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 275 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című KEHOP5.2.9. kódjelű támogatási konstrukció

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4418 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállakozási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó Kálmán uta 38.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: info@solarkonstrukt.hu
Telefon: +36 202713346
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202713346
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150100000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331200-0
További tárgyak:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8., hrsz.: 143/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ccFotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében.
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8., hrsz.: 143/1
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
- 1232 db polikristályos napelem 275Wp egységteljesítménnyel
- 6 db Fronius ECO 27.0-3-S 27 kW-os 3 fázisú inverter
- 6 db Fronius ECO 25.0-3-S 25 kW-os 3 fázisú inverter
- 1 db Fronius Symo 20.0.3-M 20 kW-os 3 fázisú inverter
- 1 db Fronius Symo 10.0.3-M 10 kW-os 3 fázisú inverter
- Parkoló fölé tartószerkezet kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150100000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó Kálmán utca 38.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: HU
E-mail: info@solarkonstrukt.hu
Telefon: +36 202713346
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202713346
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Előzmény
1. A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Szerződő felek az érvényes közbeszerzési eljárás alapján 2017. március 7-én vállalkozási szerződést kötöttek (A továbbiakban: szerződés) a szerződés 3. pontjában leírt kivitelezésre (A MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8. alatti címen, hrsz.: 143/1., energetikai kivitelezés).
2. Módosítások:
Szerződő felek közös akarattal a szerződés alábbi pontjait módosítják:
4. A Szerződés időtartama
4.1. A szerződés teljesítésének határideje: a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül.
4.2. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.
helyett a következő lép hatályba:
4. A Szerződés időtartama
4.1. A szerződés teljesítésének határideje: 2018.01.29.
4.2. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

3. Módosítás indoka
Az alábbi a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt szükséges a befejezési határidő módosítása:
A felek rögzítik, hogy a munkaterület átadását követően a Vállalkozó a kivitelezést a tervezett ütemben megkezdte. A mérőhely átalakítási munka a szolgáltatói engedély kiadása után kezdhető meg. A szolgáltatónál a nyári szabadságolások és túlterheltségek miatt ez nem történt meg időben, így a vállalkozó önhibáján kívül csak ezek után tud hozzá kezdeni az átalakításhoz.
Megrendelő és Vállalkozó a fenti munkálatok szükségességében megállapodott, közös megegyezésük alapján a megrendelés tárgyát képező „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok épületében” teljesítési határidőt módosítják.

A Szerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítési határidő módosulása szükségessé tette a szerződés módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 150100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 150100000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben