Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0308/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. szám HRSZ:26420/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stabil Mérnöki Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gönczy Pál u. Óvoda tornaszobával történő bővítése
Hivatkozási szám: EKR000206682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gönczy Pál u. Óvoda tornaszobával történő bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45453100-8
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. szám HRSZ:26420/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az óvodához tartozó 7021 m2-es területen lévő 945,1 m2 nettó hasznos alapterületű, óvodaépületben két szinten, összesen nyolc csoportszoba található. Jelen beruházás az óvoda tornaszobával, és a szükséges kapcsolódó helyiségekkel történő komplex bővítésének munkálatait tartalmazza, az épületbővítmény és környezetének akadálymentesítésével, mely 146m2 nettó összterületen valósul meg. A bővítményen cca 303m2 falfelületre kerül homlokzati hőszigetelés, a hőszigetelt homlokzati nyílászárók összfelülete: 31m2, üvegezésük minimum 0,9 Ug értékű hőátbocsátással bír. A beruházás részét képezi az udvarban elhelyezendő oltóvíztároló létesítése is.
Rövid szakmai leírás:
- Óvoda intézmény tornaszobával való komplex bővítése energiahatékony módon.
- Akadálymentesítés létrehozása
- Oltóvíztároló létesítése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00896 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gönczy Pál u. Óvoda tornaszobával történő bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stabil Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92136492
Postai cím: Igric Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: stabilkft@gmail.com
Telefon: +36 209691031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76791800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45453100-8
45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. szám HRSZ:26420/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az óvodához tartozó 7021 m2-es területen lévő 945,1 m2 nettó hasznos alapterületű, óvodaépületben két szinten, összesen nyolc csoportszoba található. Jelen beruházás az óvoda tornaszobával, és a szükséges kapcsolódó helyiségekkel történő komplex bővítésének munkálatait tartalmazza, az épületbővítmény és környezetének akadálymentesítésével, mely 146m2 nettó összterületen valósul meg. A bővítményen cca 303m2 falfelületre kerül homlokzati hőszigetelés, a hőszigetelt homlokzati nyílászárók összfelülete: 31m2, üvegezésük minimum 0,9 Ug értékű hőátbocsátással bír. A beruházás részét képezi az udvarban elhelyezendő oltóvíztároló létesítése is.
Rövid szakmai leírás:
- Óvoda intézmény tornaszobával való komplex bővítése energiahatékony módon.
- Akadálymentesítés létrehozása
- Oltóvíztároló létesítése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78737854
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stabil Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92136492
Postai cím: Igric Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: stabilkft@gmail.com
Telefon: +36 209691031
Internetcím(ek): (URL) www.stabilmernok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (egyenértékű termékek alkalmazása, elmaradó tételek és pótmegrendelés), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
1.egyenértékű termékek:
1. Csatornázási munkák
A tornaszoba szennyvíz elvezetésére betervezett nyomott szennyvíz elvezetése, üzemeltetés költséges az átemelő szivattyú működtetése és karbantartása miatt. Mivel a terület lejtésviszonyai lehetővé teszik a gravitációs hálózat kialakítását az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése miatt szükséges a műszakilag egyenértékű és minimális költséggel üzemeltethető gravitációs hálózat kiépítése, ahol a meghibásodás lehetősége is csekély.
A csatornázási munkáknál felmerülő többlet költségről (nettó 1609.-) a Vállalkozó lemond, így a műszaki tartalom módosítása a vállalkozói díjat nem érinti.
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
2. Pótmegrendelések:
Az óvoda részéről felmerült igények alapján megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a kivitelező részére, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát.
Így kerültek kiadásra a lent részletezett pótmegrendelések, melyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését is növelik. A pótmegrendeléssel érintett részek a következők:
1. Vízmelegítő – fűtési rendszer munkálatai
2.Udvari áthelyezendő játékok javítása
3. Régi épületben az új épületrész csatlakozásánál lévő közlekedő felújítása
4. Térkőburkolat javítása
5. Padlófűtés termosztát vevőegység kialakítása, szerelése
6. Lombfogó acélkeret hálóval
7. Kerti fa tároló elhelyezése
A fentiek alapján a beruházás többletköltsége (tekintettel az egyenértékű műszaki tartalomra és a vízmelegítő-fűtési rendszer pótmegrendelés többletköltségének a vállalkozó általi lemondására): nettó 1 946 054.-Ft
Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy az óvoda épületének felújítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében. Valamint a fent bemutatott elmaradó tételek, amelyek szükségessége indokolatlanná vált.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (egyenértékű termékek alkalmazása, elmaradó tételek és pótmegrendelés), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Egyenértékű term.A tornaszoba szennyvíz elvezetésére betervezett nyomott szennyvíz elvezetése, üzemeltetés költséges az átemelő szivattyú működtetése és karbantartása miatt. Mivel a terület lejtésviszonyai lehetővé teszik a gravitációs hálózat kialakítását az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése miatt szükséges a műszakilag egyenértékű és minimális költséggel üzemeltethető gravitációs hálózat kiépítése, ahol a meghibásodás lehetősége is csekély.
Az óvoda részéről felmerült igények alapján megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a kivitelező részére, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát.
A pótmegrendelések, melyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését is növelik.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76791800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78737854 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben