Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0319/2020
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. HRSZ.: 208529/14
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süle László
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csodakút és Vénusz tagóvodák Csepelen
Hivatkozási szám: EKR000638322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csodakút tagovoda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. HRSZ.: 208529/14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csodakút tagóvoda:
meglevő aszfalt és beton burkolat bontása – 495,1 m2
földkitermelés – 39,4 m3
gyepnyesés – 174,8 m3
humusz terítése – 141,9 m3
beton térkő burkolat építése – 260,8 m2
öntött gumiburkolat készítése – 318,9 m2
kerti szegély építése – 330 fm
új játszóeszközök telepítése
Részletesen KD
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14139 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csodakút tagovoda
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94576045
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. HRSZ.: 208529/14
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csodakút tagóvoda:
meglevő aszfalt és beton burkolat bontása – 495,1 m2
földkitermelés – 39,4 m3
gyepnyesés – 174,8 m3
humusz terítése – 141,9 m3
beton térkő burkolat építése – 260,8 m2
öntött gumiburkolat készítése – 318,9 m2
kerti szegély építése – 330 fm
új játszóeszközök telepítése
Részletesen KD
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97627018
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései szerint került sor:
Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
- Az eredeti szerződés szerinti közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben került lefolytatásra, erre tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja nem vizsgálandó. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesül, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15 %-át.
Az eredeti szerződés értéke az opcionális tételek nélkül: 78.602.270,- Ft + Áfa (Opcióval együtt: 94.576.045,- Ft + Áfa). A szerződésmódosítás tárgyát képező további építési munkák költsége pedig összesen nettó 3.050.973 Ft + Áfa, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15 % -át.
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Az eredeti szerződéshez képest műszaki tartalom változása történik a módosítás következtében, nem változik annak általános jellege és a módosítások ahhoz szervesen illeszkednek.
A módosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:
A kivitelezés során több olyan tétel is felmerült a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a létrejövő beruházás megfelelő minőségben valósuljon meg és a felmerülő plusz munkálatok későbbi elvégzése ne jelentsen többlet költséget amiatt, hogy azok megvalósítása a jelenleg megépített elemek egy részének visszabontásával járna. Ezen költségnövekedést okozó munkálatok közé tartozik többek között a homokozók árnyékolóponyva méreteinek megnövelése és homokozó takaróponyvák gyártása; plusz térkő, és aszfalt burkolatú gyalogos út építése szegéllyel, alépítménnyel; a gazdasági bejárat fölé előtető építése. A plusz műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás keretében történő megvalósítása azért is indokolt, mert így az nem jár egyéb többletköltséggel, amit egy későbbi kivitelezés, illetve egy másik kivitelező munkavégzése esetén az újabb felvonulási költség jelentene.
- A módosítás a fentieken túlmenően megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének is, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti, az ellenértékkel kapcsolatos változások a műszaki szükségesség miatt, az ellenérték változásával összefüggésben és annak megfelelő mértékben merülnek fel. Továbbá a jelen szerződésmódosítás szerinti megnövekedett ellenértéket is figyelembe véve is jogszerűen került megválasztásra a közbeszerzési eljárás fajtája.
Módosított rendelkezések a VII.1) pontban kerülnek kifejtésre.

VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Csodakút Tagóvodára (1. közbeszerzési rész) vonatkozó beruházás megvalósítása során plusz munkálatok elvégzése vált szükségessé a megfelelő minőségű kivitelezés és rendeltetésszerű használat érdekében, mely plusz költséget jelent.
A szerződésmódosítás indokolása a VI.2.1) pontban került kifejtésre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94576045 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97627018 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Módosított rendelkezések:
A szerződés V. 3. pontja módosul:
A szerződés szerinti alapvállalás teljesítésének véghatárideje,határnapja a Kivitelező által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott, a Keretmegállapodás XIX. pontjában pontjának (Kimentett késedelem) és egyben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek megfelelő akadályközlést követően: A munkaterület átadásától számított 150 nap.
1. sz . módosításban szereplő munkálatok teljesítésének véghatárideje, határnapja: A munkaterület átadásától számított 165 nap. 1. sz. módosítás szerinti munkálatok átadás-átvétele az V. 6. pont szerinti időtartam alatt történik
Szerződés IV. 1. pontja kiegészül:
Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás során meghatározott, és az 1. számú szerződésmódosítás mellékletében meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, illetőleg építési-szerelési munka végzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen.
A szerződés VIII. 2. pontja módosul:
A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: opcionális mennyiség nélküli összege: nettó 78.602.270,- Ft + Áfa, azaz bruttó 99.824.883 Ft, azaz bruttó kilencvenkilencmillió- nyolcszázhuszonnégyezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint.
Az 1. számú szerződésmódosítás mellékletében szereplő feladatok elvégzésének ellenértéke a fenti összegen felül: nettó 3.050.973 Ft + Áfa, azaz bruttó 3.874.736 Ft. A szerződésmódosítással érintett feladatok elvégzésének ellenértéke Megrendelő saját forrásából kerül kiegyenlítésre.
Szerződés XII. pontja "Részszámlázás ütemezése" pontja módosul:
Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján elvégzett építési munkák elvégzését követően nyújtható be részszámla, nettó 3.050.973,- Ft összegben. Az 1. sz. módosítás szerinti ellenértéket Megrendelő saját forrásból biztosítja.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben