Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0340/2020
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TIGRA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16638
Postai cím: Gellérthegy utca 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Boros Anikó
Telefon: +36 18961365
E-mail: aniko.boros.molnarne@bgazrt.hu
Fax: +36 17950703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgazrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bgazrt.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer funkcionális bővítési és üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer funkcionális bővítési és üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
További tárgyak:72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A támogatási igénylések lebonyolítási folyamatának gyorsítása és könnyítése érdekében a BGA Zrt. 2013.év folyamán egyedi szoftverfejlesztési beszerzést bonyolított le, aminek következtében 2014. év januárjától bevezetésre került a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR). A rendszer teljes ügymenet támogatást nyújtja pályázatok / támogatási igények elektronikus benyújtásától kezdve a szerződéskötésen át az elszámolások és szerződés szerinti teljesítések ellenőrzéséig, lefedve ezzel a BGA Zrt., illetve a külföldi pályázati lebonyolítószervezetek teljes ügymenetét.
A NIR rendszer infrastruktúráját jelenleg a NISZ Zrt. üzemelteti. A két független telephelyen működő környezet26 virtuális szervert használ erőforrásként. A NISZ Zrt. a virtuális gépek működését biztosítja, a virtuális gépeken működő operációs rendszerektől kezdődő komponensek (platform) üzemeltetését külső vállalkozó végzi.
Az üzemeltetendő rendszer főbb mérőszámai:
Alkalmazás szerver célú virtuális gépek száma: 8.
Adatbázis szerver célú virtuális gépek száma: 6.
Egyéb célú virtuális gépek száma: 4.
Rendszerenként az élesen környezeten kívül még 3 további környezet (teszt, oktatási, éles másolat) létezik.
A két külön telephelyen működő adatbázis példány között folyamatos replikáció biztosítja az adategyezőséget.
Pályázati időszakban az egyidejű felhasználók száma meghaladhatja az 1 000 főt.
Üzemelő független rendszerek:
- NIR,
- ADATTÁR (nyilvánosan elérhető pályázati adattár portál),
- VIR (Pentaho alapú adattárház).
Ezen beszerzés a következő szolgáltatásokra irányul:
- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek jogszabálykövetési és funkcióbővítési célú továbbfejlesztéséhez fejlesztési kapacitás keret biztosítása évi nettó 50 000 000 HUF értékben 30 hónap időtartamra,
- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek és környezeteiknek 30 havi platform- és alkalmazásüzemeltetése.
A NIR 2014. januári bevezetése óta folyamatos fejlesztés alatt áll. A rendszer moduláris felépítésű, robosztus,internetes böngészővel elérhető informatikai megoldás. Az adatbázisa 232 táblából, 157 Log-táblából áll,programsorainak száma körülbelül 190.00, Java osztályok száma 673. Az alkalmazás egyedi környezetben került megvalósításra, a JBoss nyílt forráskódú alkalmazásszerver 7.2 verziójának hibajavításaival stabilizált és kibővített változatával. Az alkalmazás egyedi folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszerre épül.
Az egyedi fejlesztésben előállított alkalmazásszerver, valamint a folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszer forrás szinten a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül.
A NIR adatbázis kezelője 64 bites PostgreSQL 9.3, alkalmazásszervere JBoss AS 7.2. A rendszer Java 7-benés JEE 6 -ban került megvalósításra. Folyamatmotorként a JBPM 4.0 került alkalmazásra, a perzisztencia rétegHibernate 4.2.2 verziójával lett megvalósítva, míg a felhasználói felület alapját a PrimeFaces 5.2 adja.
Vállalkozó főbb feladatai az alábbiak:
1. Projektvezetés;
2. Folyamattámogatásra épülő rendszerszervezés, üzleti elemzés;
3. Nyílt forráskódú Java7 és JEE 6 alapú keretrendszerben történő informatikai rendszerfejlesztés;
4. Tesztelés, automatizált tesztek készítése;
5. Az üzemelő rendszerek dokumentumtárának változáskezelése;
6. Üzemeltetés menedzsment feladatok támogatása;
7. Rendszermenedzsment üzemeltetés támogatás;
8. Adatbázis üzemeltetés támogatás;
9. Alkalmazás üzemeltetés támogatás;
10. Platform (infrastruktúra) üzemeltetés támogatás;
11. Rendszeres alkalmazói rendszergazdai feladatok támogatása;
12. Esetenkénti alkalmazás és infrastruktúra (platform) támogatói feladatok.
A fejlesztésre szánt keretösszeg nettó 124 000 000 HUF, mely 30 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő a keretösszeg70 %-ára, azaz nettó 86 800 000 HUF-ra vállal megrendelési kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 37 200 000 HUF-os keretösszeg kimerítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 138 - 283665

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer funkcionális bővítési és üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) www.tigra.hu
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 173500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2.2. pont folytatása:
AK DKÜ rendelet alapján ugyan megszerezte a saját hatáskörben történő beszerzésre vonatkozó miniszteri jóváhagyást, azonban nem állt elegendő idő rendelkezésre ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytassa és az újabb szerz-t meg is kösse.
AK a szerz. megkötésekor nyilvánvalóan nem számolhatott a DKÜ Rendelettel és azzal, hogy a saját hatáskörben történő beszerzése során korlátozva lesz.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.12.19. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A támogatási igénylések lebonyolítási folyamatának gyorsítása és könnyítése érdekében a BGA Zrt. 2013.év folyamán egyedi szoftverfejlesztési beszerzést bonyolított le, aminek következtében 2014. év januárjától bevezetésre került a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR). A rendszer teljes ügymenet támogatást nyújtja pályázatok / támogatási igények elektronikus benyújtásától kezdve a szerződéskötésen át az elszámolások és szerződés szerinti teljesítések ellenőrzéséig, lefedve ezzel a BGA Zrt., illetve a külföldi pályázati lebonyolítószervezetek teljes ügymenetét.
A NIR rendszer infrastruktúráját jelenleg a NISZ Zrt. üzemelteti. A két független telephelyen működő környezet26 virtuális szervert használ erőforrásként. A NISZ Zrt. a virtuális gépek működését biztosítja, a virtuális gépeken működő operációs rendszerektől kezdődő komponensek (platform) üzemeltetését külső vállalkozó végzi.
Az üzemeltetendő rendszer főbb mérőszámai:
Alkalmazás szerver célú virtuális gépek száma: 8.
Adatbázis szerver célú virtuális gépek száma: 6.
Egyéb célú virtuális gépek száma: 4.
Rendszerenként az élesen környezeten kívül még 3 további környezet (teszt, oktatási, éles másolat) létezik.
A két külön telephelyen működő adatbázis példány között folyamatos replikáció biztosítja az adategyezőséget.
Pályázati időszakban az egyidejű felhasználók száma meghaladhatja az 1 000 főt.
Üzemelő független rendszerek:
- NIR,
- ADATTÁR (nyilvánosan elérhető pályázati adattár portál),
- VIR (Pentaho alapú adattárház).
Ezen beszerzés a következő szolgáltatásokra irányul:
- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek jogszabálykövetési és funkcióbővítési célú továbbfejlesztéséhez fejlesztési kapacitás keret biztosítása évi nettó 50 000 000 HUF értékben 30 hónap időtartamra,
- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek és környezeteiknek 30 havi platform- és alkalmazásüzemeltetése.
A NIR 2014. januári bevezetése óta folyamatos fejlesztés alatt áll. A rendszer moduláris felépítésű, robosztus,internetes böngészővel elérhető informatikai megoldás. Az adatbázisa 232 táblából, 157 Log-táblából áll,programsorainak száma körülbelül 190.00, Java osztályok száma 673. Az alkalmazás egyedi környezetben került megvalósításra, a JBoss nyílt forráskódú alkalmazásszerver 7.2 verziójának hibajavításaival stabilizált és kibővített változatával. Az alkalmazás egyedi folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszerre épül.
Az egyedi fejlesztésben előállított alkalmazásszerver, valamint a folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszer forrás szinten a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül.
A NIR adatbázis kezelője 64 bites PostgreSQL 9.3, alkalmazásszervere JBoss AS 7.2. A rendszer Java 7-benés JEE 6 -ban került megvalósításra. Folyamatmotorként a JBPM 4.0 került alkalmazásra, a perzisztencia rétegHibernate 4.2.2 verziójával lett megvalósítva, míg a felhasználói felület alapját a PrimeFaces 5.2 adja.
Vállalkozó főbb feladatai az alábbiak:
1. Projektvezetés;
2. Folyamattámogatásra épülő rendszerszervezés, üzleti elemzés;
3. Nyílt forráskódú Java7 és JEE 6 alapú keretrendszerben történő informatikai rendszerfejlesztés;
4. Tesztelés, automatizált tesztek készítése;
5. Az üzemelő rendszerek dokumentumtárának változáskezelése;
6. Üzemeltetés menedzsment feladatok támogatása;
7. Rendszermenedzsment üzemeltetés támogatás;
8. Adatbázis üzemeltetés támogatás;
9. Alkalmazás üzemeltetés támogatás;
10. Platform (infrastruktúra) üzemeltetés támogatás;
11. Rendszeres alkalmazói rendszergazdai feladatok támogatása;
12. Esetenkénti alkalmazás és infrastruktúra (platform) támogatói feladatok.
A fejlesztésre szánt keretösszeg nettó 124 000 000 HUF, mely 30 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő a keretösszeg70 %-ára, azaz nettó 86 800 000 HUF-ra vállal megrendelési kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 37 200 000 HUF-os keretösszeg kimerítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 173500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) www.tigra.hu
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.) Felek a módosítás keretében a Vállalkozási szerződés VII. 1. pontjától eltérően a Vállalkozási szerződés szerinti teljesítési időszak lejártát
a) a Vállalkozási szerződés szerinti keretösszeg kimerüléséig, vagy
b) a Megrendelő által, a Vállalkozási szerződés tárgyához hasonló szolgáltatás beszerzésére irányulóan lefolytatott új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb
c) 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időre
határozzák meg. A Vállalkozási szerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor az a)-c) pontban meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik.
2.) A 2019. december 31-ét követő, kiterjesztett teljesítési időszakban a Vállalkozó által biztosított üzemeltetési feladatok ellenértékét a Vállalkozási szerződés szerinti opcionális fejlesztési keretösszeg biztosítja.
A módosítás a szerződés ellenértékét nem érinti.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő (AK) a szerződés (szerz.) lejárta előtt a szükséges határidőben nem tudta az adott szolgáltatás beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatni, így az újabb szerz-t megkötni, tekintettel arra, hogy már 2019.01.01-én hatályba lépett a 301/2018.(XII.27.) Korm.r. (DKÜ rendelet), amely az egyes informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos közp. közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Digitális Kormányzati Ügynökséget (DKÜ) határozza meg.
AK az informatikai szolgáltatásokra a DKÜ Rendelet hatályba lépésétől kezdve saját hatáskörben kizárólag akkor jogosult szerz-t kötni, ha a Kormány egyedi döntésével mentesítést ad a DKÜ rendeletben foglalt eljárási szabályok alkalmazása alól, vagy a DKÜ az eljárás lefolytatásával AK-t megbízza.
Folyt. a VI.3. pontban.
A módosítás Kbt. szerinti jogalapja: 141. § (4) bekezdés c) pont.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 173500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 173500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben