Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0344/2020
CPV Kód:42215000-6
Ajánlatkérő:Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft.
Teljesítés helye:Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft. telephelye: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alidea Industrial Sro
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Készétel gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41406504
Postai cím: Temető Utca 36.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szolnoki István
Telefon: +36 305367539
E-mail: gastlandflightcatering@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gastlandcatering.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Készétel gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lepény terméket gyártó, egyedi építésű gépsor
Hivatkozási szám: EKR001464632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Natúr (töltés nélküli) lepény termék paraméterei:
Hossza: 210 mm – 240 mm
Szélessége: 210 mm – 240 mm
Magassága: 8 mm – 12 mm
Súlya: 120g – 160 g
A Lepény terméket előállító gépsor főbb paraméterei:
Óránkénti teljesítménye: 1200 db/óra – 1700 db/óra
Elhelyezés: 1 sorban – 3 sorban
Kelesztési idő: 25 perc – 45 perc
Kelesztési hőmérséklet: 20°C – 28°C
Felső oldal sütési ideje: 40 másodperc – 70 másodperc
Alsó oldal sütési ideje: 25 másodperc – 45 másodperc
Sütési hőmérséklet: 230°C - 310°C
A Lepény terméket előállító gépsor egységei:
1.) Kelesztő Spirál:
Szalag hasznos szélessége: 350 mm – 450 mm
Szalag teljes szélessége: 500 mm – 550 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 – 1,8
Szalag hasznos hossza: 70 – 90 mm
Szalag teljes hossza: 80 mm – 100 mm
Szintek: 8 - 10
Távolság a szintek között: 90 mm – 110 mm
Szalag bemeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Szalag kimeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Spirál maximális szélessége: 2800 mm – 2900 mm
Spirál maximális magassága: 2650 mm – 2750 mm
Szalag felülete: műanyag
Hely igény (hossz): 3500 mm – 4500 mm
Hely igény (szélesség): 3500 mm – 4500 mm
Hely igény (magasság): 2500 mm – 3000 mm
Spirál kamra összetétele:
• szendvicspanel (30 kg / m3 – 50 kg / m3 poliuretán hab
• horganyzott és előfestett acél belső
• horganyzott és előfestett acél külső
• szigetelő panel (vastagsága 55 mm – 65 mm )
2.) Lamináló csoport
Lamináló csoportok száma: 1
Elvárt funkció:
• automatikus sebesség szabályozás a bemenő/ kimenő termék mennyiségétől függően
• olajozás porlasztó fúvókákkal
3.) Kemence
Kemence típus: gázos, direkt lánggal
Maximális teljesítmény: 220 kW – 260 kW
Igényelt teljesítmény: 130 kW – 170 kW
Gázfogyasztás: 12 m3 / h – 17 m3/ h
Kamrák száma: 2
Gázégő: Riello
Gázégők száma: 2-4 db / kamra
Szállítószalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Hasznos sütési hossz: 3 - 4 m + 3 – 4 m
Sütési felület: hőálló márvány kő
Sütési hőmérséklet: 240 – 320 oC
Elvárt funkció:
• szállítószalag sebességének beállítása sütőtől függetlenül
4.) Hűtő-spirál
Szalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Szalag teljes szélessége: 700 mm – 800 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 - 1,8
Szalag hasznos hossza: 150 - 170 m
Szalag teljes hossza: 160 - 180 m
Szintek száma: 10-15
Távolság a szintek között: 55 – 65 mm
Szalag bemeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Szalag kimeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Spirál maximális szélessége: 4000 mm – 4100 mm
Spirál maximális magassága: 2800 mm – 3000 mm
Szalag felülete: rozsdamentes háló
Kenés: nincs
5.) Sokkoló-spirál
Cella szélessége: 7600 mm – 7900 mm
Cella hossza: 3000 mm – 3400 mm
Szalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Szalag teljes szélessége: 700 mm – 800 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 - 1,8
Szalag hasznos hossza: 150 - 170 m
Szalag teljes hossza: 160 - 180 m
Szintek száma: 10-15
Távolság a szintek között: 75 – 85 mm
Spirál léptetés: 140 mm – 160 mm
Szalag bemeneti magassága: 750 mm – 850 mm
Szalag kimeneti magassága: 750 mm – 850 mm
Spirál maximális szélessége: 4000 mm – 4100 mm
Spirál maximális magassága: 2800 mm – 3000 mm
Szalag felülete: rozsdamentes háló
Kenés: olaj
UTA elektromos teljesítménye: 15 kW – 25 kW
Evaporátor elektromos teljesítménye: 40 kW – 60 kW
Teljesítménye / óra : 1400 – 1500 db lepény (230 x 230 x 10 mm, 140 g / db)
Sokkolási idő: 25 – 35 perc
Nyertes ajánlattevő feladata a gyártósor mechanikus és elektromos tervezése, központi összehangolása, leszállítása, illetve 10 nap próbaüzem végrehajtása.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá az általa leszállított berendezések jótállási időn belüli teljes körű karbantartása és javítása, a tartalék alkatrészek készenlétben tartása és/vagy beszerzése, a szervizhez szükséges eszközök és célszerszámok biztosítása, a karbantartás és szerviz során legalább 1 fő karbantartó személy rendelkezésre bocsátása.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 311500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lepény terméket gyártó, egyedi építésű gépsor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft. telephelye: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Natúr (töltés nélküli) lepény termék paraméterei:
Hossza: 210 mm – 240 mm
Szélessége: 210 mm – 240 mm
Magassága: 8 mm – 12 mm
Súlya: 120g – 160 g
A Lepény terméket előállító gépsor főbb paraméterei:
Óránkénti teljesítménye: 1200 db/óra – 1700 db/óra
Elhelyezés: 1 sorban – 3 sorban
Kelesztési idő: 25 perc – 45 perc
Kelesztési hőmérséklet: 20°C – 28°C
Felső oldal sütési ideje: 40 másodperc – 70 másodperc
Alsó oldal sütési ideje: 25 másodperc – 45 másodperc
Sütési hőmérséklet: 230°C - 310°C
A Lepény terméket előállító gépsor egységei:
1.) Kelesztő Spirál:
Szalag hasznos szélessége: 350 mm – 450 mm
Szalag teljes szélessége: 500 mm – 550 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 – 1,8
Szalag hasznos hossza: 70 – 90 mm
Szalag teljes hossza: 80 mm – 100 mm
Szintek: 8 - 10
Távolság a szintek között: 90 mm – 110 mm
Szalag bemeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Szalag kimeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Spirál maximális szélessége: 2800 mm – 2900 mm
Spirál maximális magassága: 2650 mm – 2750 mm
Szalag felülete: műanyag
Hely igény (hossz): 3500 mm – 4500 mm
Hely igény (szélesség): 3500 mm – 4500 mm
Hely igény (magasság): 2500 mm – 3000 mm
Spirál kamra összetétele:
• szendvicspanel (30 kg / m3 – 50 kg / m3 poliuretán hab
• horganyzott és előfestett acél belső
• horganyzott és előfestett acél külső
• szigetelő panel (vastagsága 55 mm – 65 mm )
2.) Lamináló csoport
Lamináló csoportok száma: 1
Elvárt funkció:
• automatikus sebesség szabályozás a bemenő/ kimenő termék mennyiségétől függően
• olajozás porlasztó fúvókákkal
3.) Kemence
Kemence típus: gázos, direkt lánggal
Maximális teljesítmény: 220 kW – 260 kW
Igényelt teljesítmény: 130 kW – 170 kW
Gázfogyasztás: 12 m3 / h – 17 m3/ h
Kamrák száma: 2
Gázégő: Riello
Gázégők száma: 2-4 db / kamra
Szállítószalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Hasznos sütési hossz: 3 - 4 m + 3 – 4 m
Sütési felület: hőálló márvány kő
Sütési hőmérséklet: 240 – 320 oC
Elvárt funkció:
• szállítószalag sebességének beállítása sütőtől függetlenül
4.) Hűtő-spirál
Szalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Szalag teljes szélessége: 700 mm – 800 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 - 1,8
Szalag hasznos hossza: 150 - 170 m
Szalag teljes hossza: 160 - 180 m
Szintek száma: 10-15
Távolság a szintek között: 55 – 65 mm
Szalag bemeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Szalag kimeneti magassága: 850 mm – 950 mm
Spirál maximális szélessége: 4000 mm – 4100 mm
Spirál maximális magassága: 2800 mm – 3000 mm
Szalag felülete: rozsdamentes háló
Kenés: nincs
5.) Sokkoló-spirál
Cella szélessége: 7600 mm – 7900 mm
Cella hossza: 3000 mm – 3400 mm
Szalag hasznos szélessége: 550 mm – 650 mm
Szalag teljes szélessége: 700 mm – 800 mm
Szállítószalag kollapszusi faktor: 1,4 - 1,8
Szalag hasznos hossza: 150 - 170 m
Szalag teljes hossza: 160 - 180 m
Szintek száma: 10-15
Távolság a szintek között: 75 – 85 mm
Spirál léptetés: 140 mm – 160 mm
Szalag bemeneti magassága: 750 mm – 850 mm
Szalag kimeneti magassága: 750 mm – 850 mm
Spirál maximális szélessége: 4000 mm – 4100 mm
Spirál maximális magassága: 2800 mm – 3000 mm
Szalag felülete: rozsdamentes háló
Kenés: olaj
UTA elektromos teljesítménye: 15 kW – 25 kW
Evaporátor elektromos teljesítménye: 40 kW – 60 kW
Teljesítménye / óra : 1400 – 1500 db lepény (230 x 230 x 10 mm, 140 g / db)
Sokkolási idő: 25 – 35 perc
Nyertes ajánlattevő feladata a gyártósor mechanikus és elektromos tervezése, központi összehangolása, leszállítása, illetve 10 nap próbaüzem végrehajtása.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá az általa leszállított berendezések jótállási időn belüli teljes körű karbantartása és javítása, a tartalék alkatrészek készenlétben tartása és/vagy beszerzése, a szervizhez szükséges eszközök és célszerszámok biztosítása, a karbantartás és szerviz során legalább 1 fő karbantartó személy rendelkezésre bocsátása.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő (min. 0 óra, legfeljebb 12 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4-én) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a „Nettó ajánlati ár” részszempont esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:
P = Alegjobb (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár összege (nettó HUF)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme: a vizsgált nettó ajánlati ár összege (nettó HUF))
Ajánlatkérő az 1. sz. melléklet A. 1. ab) pont alapján az egyenes arányosítás elvét alkalmazza: a „meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő (min. 0 óra, legfeljebb 12 óra)” részszempont esetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül pontozásra:
P = Avizsgált (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegjobb
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján határozza meg a „meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére vállalt rövidebb határidő (min. 0 óra, legfeljebb 12 óra)”részszempont esetében a legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia órákban megadva, hogy a jótállás ideje alatt a meghibásodás közlését követően a helyszíni szervízszolgáltatásra az előírt alap órához (24 óra) képest hány órával korábbi megkezdést vállal.
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lepény terméket gyártó, egyedi építésű gépsor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alidea Industrial Sro
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61436794
Postai cím: Hlavna 11/A
Város: Sturovo
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 94301
Ország: Szlovákia
E-mail: gianluigi@alideaindustrial.com
Telefon: +36 306305193
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2022925201
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 311500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A gépek egyes részegységeinek telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alidea Industrial Sro
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61436794
Postai cím: Hlavna 11/A
Város: Sturovo
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 94301
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2022925201

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges