Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:3497/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DCs-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodafejlesztés Nyíregyháza MJV II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000927802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45210000-2
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.) meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzése
ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK
Meglévő épület nettó alapterülete 1003,72 m2
Hidegburkolatok készítése padlón és falon 855,07 m2
Melegburkolatok készítése padlón 512,97 m2
Melegburkolatok készítése falon (laminált bútorlap) 217,73 m2
Belső nyílászárók elhelyezése 73 db
Beépített bútorok 12 db
Radiátor takaró elemek 76,60 fm
Kapcsolódó bontási és építési munkák: törmelékszállítás 10 m3-es konténerrel 7 db
Fal és mennyezet festés 2495,43 m2

ELEKTROMOS MUNKÁK
Napelem rendszer telepítése 5,0 kWp

GÉPÉSZETI MUNKÁK
Akadálymentes WC kialakítása 1 db
Vizes berendezési tárgyak elhelyezése 59 db
Fűtési vezeték 30,00 m

KÖZMŰ MUNKÁK
Külső térkő burkolatok 6,72 m2
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1.-16-NY1-2017-00003 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05035 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61604049
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45210000-2
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.) meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzése
ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK
Meglévő épület nettó alapterülete 1003,72 m2
Hidegburkolatok készítése padlón és falon 855,07 m2
Melegburkolatok készítése padlón 512,97 m2
Melegburkolatok készítése falon (laminált bútorlap) 217,73 m2
Belső nyílászárók elhelyezése 73 db
Beépített bútorok 12 db
Radiátor takaró elemek 76,60 fm
Kapcsolódó bontási és építési munkák: törmelékszállítás 10 m3-es konténerrel 7 db
Fal és mennyezet festés 2495,43 m2

ELEKTROMOS MUNKÁK
Napelem rendszer telepítése 5,0 kWp

GÉPÉSZETI MUNKÁK
Akadálymentes WC kialakítása 1 db
Vizes berendezési tárgyak elhelyezése 59 db
Fűtési vezeték 30,00 m

KÖZMŰ MUNKÁK
Külső térkő burkolatok 6,72 m2
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61706959
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti
„1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó 61.604.049 HUF, azaz hatvanegymillió-hatszáznégyezer-negyvenkilenc forint [a Vállalkozónak a I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
Módosított
„1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó 61.706.959,- HUF, azaz hatvanegymillió-hétszázhatezer-kilencszázötvenkilenc forint [a Vállalkozónak a I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
(Tárgyi eljárásban valamennyi rész tekintetében módosult a szerződés. A vonatkozó hirdetmények feladása az EKR rendszerben technikai okokból csak egymást követően, a korábbi hirdetmény megjelenését követően lehetséges.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
1. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy a műszaki tartalmat rögzítő árazott költségvetés egyes tételei szerinti munkák elvégzése műszakilag nem indokolt (továbbiakban: elmaradó munka), ugyanakkor műszaki szükségességből olyan munkák elvégzése vált indokolttá, amelyek a közbeszerzés eljárás költségvetésében nem szerepeltek (továbbiakban: műszaki szükségességből felmerült munka).
2. Az 1. pontban hivatkozott elmaradó munkák, illetve műszaki szükségességből felmerült munkák a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezési munkák megkezdését követően, jellegükből adódóan csak a kivitelezés folyamatában váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során a tervező, illetve a Megrendelő sem számolhatott kellő gondosság mellett eljárva sem, és ebből következően a Vállalkozót sem terheli a tervek felülvizsgálata tekintetében mulasztás.
(Folytatás a VII.1 pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61604049 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61706959 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2 pont folytatása:
"3. Felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a fentiek szerint módosítják, a költségvetésben megjelölve a módosuló tételeket, feltüntetve a módosítást követően irányadó műszaki tartalmat, azok költségvonzatával együtt. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat II. pontja szerinti módosulásának eredményeként a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint változik, 1.273.020,-Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 1.616.735,-Ft-al növekszik.
4. A Vállalkozási szerződés jelen okirat II. pontja szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpontjaiban meghatározott valamennyi feltétel, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, és az ellenérték változása nem haladja meg a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában meghatározott mértéket.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1. Megrendelő a I.1. pont szerinti Vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a I.1. pont szerinti projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő intézményi igények alapján felmerült pótmunkákra kért ajánlatot a Vállalkozótól.
2. A Vállalkozási szerződésnek a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát az 1. pontban hivatkozott, az ott rögzített pótmunkákra vonatkozó tételes árazott költségvetés tartalma szerint módosítják (kiegészítik), ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés módosított, sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesítendő műszaki tartalmát az 5. sz. melléklettel kiegészített műszaki tartalom is képezi.
3. A Vállalkozási szerződésnek a III.1. pontjában rögzített vállalkozói díj az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint változik, 1.170.110,-Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 1.486.040,-Ft-al csökken.
4. A Vállalkozási szerződés jelen okirat III. pontja szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték változása nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket, tekintettel arra is, hogy az ellenérték a III. pont szerinti módosítás okán csökkent.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
Szegélykő (terkő), falburkolat, folyékony fólia
1. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy az I.1. pont szerinti közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott, és a Vállalkozó ajánlatában is szereplő A Beton-Viacolor, útszegélykő, 100x15x25 cm szegélykő és A Beton-Viacolor, Korzó, 10x20x4 cm térkő helyett Frühwald, kiemelt útszegélykövet, 100x15x25 cm és Frühwald, Classic, 10x20x4 cm térkövet kíván beépíteni.
2. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy az I.1. pont szerinti közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott, és a Vállalkozó ajánlatában is szereplő Rako Object Taurus Granit, 30x30x0,8 cm burkolat helyett Zalakerámia Selma falburkoló lap, 25x40x0,8 cm falburkolatot kíván beépíteni.
3. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy az I.1. pont szerinti közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott, és a Vállalkozó ajánlatában is szereplő weber.tec 822 (SUPERFLEX 1) egykomponensű folyékony fólia helyett MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE egykomponensű folyékony fóliát kíván beépíteni.
4. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát az 1-3. pontban hivatkozott 6. sz. melléklet tartalma szerint módosítják. A műszaki tartalom jelen okirat IV. pontja szerinti módosulásának eredményeként a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj nem változik, figyelemmel a helyettesítő termékekre és az eredeti termékekre eső vállalkozói díj azonos összegére. Szerződő felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okirat szerinti változásával összefüggésben pénzügyi érdeksérelmük nem keletkezett.
5. A helyettesítő termékek beépítését a Vállalkozási szerződés eredeti, illetve jelen okirattal módosított rendelkezései szerint köteles elvégezni, vagyis annak teljesítésére a Vállalkozási szerződés jelen okirattal nem módosított rendelkezései is változatlanul irányadóak.
6. A Vállalkozási szerződés jelen okirat III. pontja szerinti módosítása nem minősül lényegesnek, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban rögzített egyik feltétel sem áll fenn."
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben