Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:3689/2020
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:LOURDES HONEY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Gyomaendrőd, Ipari park 3741/35 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LOURDES HONEY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46118783
Postai cím: Ipari park
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 66581620
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lourdeshoney.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Irodaépület és raktár átalakítása és bővítése_2
Hivatkozási szám: EKR000877862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Irodaépület és raktár átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd, Ipari park 3741/35 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglevő irodaépület és raktár átalakítása és bővítése üzemi épülettel:
1. meglévő iroda és szociális épület átalakítása és felújítása: fszt.: 5 wc, 2 kézmosó, tak. szer, 3 öltöző, 2 zuhanyzó, közlekedő, iroda, előtér összesen nettó 128,83 m2 alapterületű helyiségekből álló, em.: fürdőszoba, konyha, 3 iroda, irattár, előtér összesen nettó 124,26 m2 alapterületű helyiségekből álló fszt. + em. szintszámú állandó jellegű iroda és szociális épület kialakítása
2. összesen nettó 23,52 m2 hasznos alapterületű előtér és acél lépcső építése,
3. fszt.: alapanyag előkészítő, hordómosó, hordó külső mosó, iroda, 2 kimelegítő, kazánház, 2 üzem, gépészeti helyiség, minőség ellenőrzés, dokkoló, 2 kézmosó, 3 wc, előtér, tak. szer. összesen nettó 2394, 06 m2 alapterületű helyiségekből álló,
em.: közlekedő, iroda, raktár, étkező, labor összesen nettó 204,60 m2 hasznos alapterületű helyiségekből álló fsz. + em. szintszámú, állandó jellegű új üzemépület rendeltetésű épületrész építése
A tervezett új üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű csarnokként készül egy + részben kétszintes kivitelben.
A tervezett üzem aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a technológiai folyamatban használt nagyméretű és súlyú tartályok és telepítendő technológiai gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely - átburkolandó meglevő épületrész esetében (M1-M6 raszter) a meglevő térkő burkolat és ágyazatának teljes visszabontása után új teljes rétegrendű (R-P-02) műgyanta burkolattal készül.
4. összesen nettó 77,73 m2 alapterületű tetővel fedett tér építése egyedi terv alkalmazásával.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1763568275

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01733 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Irodaépület és raktár átalakítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26055417
Postai cím: Tünde Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.szilagyi@constructx.hu
Telefon: +36 309980307
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 449881436
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd, Ipari park 3741/35 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglevő irodaépület és raktár átalakítása és bővítése üzemi épülettel:
1. meglévő iroda és szociális épület átalakítása és felújítása: fszt.: 5 wc, 2 kézmosó, tak. szer, 3 öltöző, 2 zuhanyzó, közlekedő, iroda, előtér összesen nettó 128,83 m2 alapterületű helyiségekből álló, em.: fürdőszoba, konyha, 3 iroda, irattár, előtér összesen nettó 124,26 m2 alapterületű helyiségekből álló fszt. + em. szintszámú állandó jellegű iroda és szociális épület kialakítása
2. összesen nettó 23,52 m2 hasznos alapterületű előtér és acél lépcső építése,
3. fszt.: alapanyag előkészítő, hordómosó, hordó külső mosó, iroda, 2 kimelegítő, kazánház, 2 üzem, gépészeti helyiség, minőség ellenőrzés, dokkoló, 2 kézmosó, 3 wc, előtér, tak. szer. összesen nettó 2394, 06 m2 alapterületű helyiségekből álló,
em.: közlekedő, iroda, raktár, étkező, labor összesen nettó 204,60 m2 hasznos alapterületű helyiségekből álló fsz. + em. szintszámú, állandó jellegű új üzemépület rendeltetésű épületrész építése
A tervezett új üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű csarnokként készül egy + részben kétszintes kivitelben.
A tervezett üzem aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a technológiai folyamatban használt nagyméretű és súlyú tartályok és telepítendő technológiai gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely - átburkolandó meglevő épületrész esetében (M1-M6 raszter) a meglevő térkő burkolat és ágyazatának teljes visszabontása után új teljes rétegrendű (R-P-02) műgyanta burkolattal készül.
4. összesen nettó 77,73 m2 alapterületű tetővel fedett tér építése egyedi terv alkalmazásával.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 449881436
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26055417
Postai cím: Tünde Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.szilagyi@constructx.hu
Telefon: +36 309980307
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 4. pontjában rögzített munkaterület átadásának napja: 2019.07.31. volt, a módosítás szerint ez az időpont +61 nappal meghosszabbodik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. májusi és júniusi hónapok igen intenzív esőt hoztak, melynek következtében az ipari padló alá kerülő kőfeltöltés elhelyezése lehetetlenné vált. Az esőzések miatt a külső építési, a csőfektetési és útépítési munkálatok elvégzése is lehetetlenné vált. Az időjárási körülmények miatt, amelyet az építési napló is alátámaszt a teljesítési határidő meghosszabbítás szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 449881436 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 449881436 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben