Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0371/2020
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15320296
Postai cím: Nyáry Pál Út 35
Város: Nyáregyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2723
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29690180
E-mail: polgarmester@nyaregyhaza.hu
Fax: +36 29690181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyaregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÁREGYHÁZÁN 2
Hivatkozási szám: EKR000283122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. szakasz: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. szakasz: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út.
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 975,9 m, a 9+542 és 10,517,9 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 734,9 m, a 9+783 és 10+517,90 km sz. között.
Kerékpáros út: kerékpáros nyom Kerékpáros nyom létesítése az átlagosan 5,8 m burkolatszélességű aszfalton. A szakaszon 1 db új kijelölt gyalogos-átkelőhelyet létesítése, 2 db autóbuszmegálló korszerűsítése a szükséges gyalogjárda kapcsolatok kiépítése mellett. 19 db kerékpártámasz, 1 db elektromos kerékpár töltésére alkalmas töltőállomás kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00047 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07445 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. szakasz: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13512086
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. szakasz: Felsőnyáregyháza belterület, Árpád út.
Tervezési (beavatkozási) szakasz hossza: 975,9 m, a 9+542 és 10,517,9 km sz. között.
Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 734,9 m, a 9+783 és 10+517,90 km sz. között.
Kerékpáros út: kerékpáros nyom Kerékpáros nyom létesítése az átlagosan 5,8 m burkolatszélességű aszfalton. A szakaszon 1 db új kijelölt gyalogos-átkelőhelyet létesítése, 2 db autóbuszmegálló korszerűsítése a szükséges gyalogjárda kapcsolatok kiépítése mellett. 19 db kerékpártámasz, 1 db elektromos kerékpár töltésére alkalmas töltőállomás kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13512086
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Teljesítési határidő módosítása
A Vállalkozási szerződés III/5. pontjának a meghatározott teljesítési határidő 8 hónapról – mely dátum szerint 2019. december 19. – 2020. május 29-re módosul.
2. Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés VIII/4. pontjában meghatározott Műszaki ellenőr személye módosul, a feladatot Treffler Gyöngyi helyett Móricz Judit látja el, így az adatok a szerződésben az alábbiakra módosulnak:
Megrendelő részéről (műszaki ellenőr):
Név: Móricz Judit
Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Telefon: +36 (30) 824-9876
Nyilvántartási szám: ME-KÉ-01-61693
3. Jótállás időtartamának technikai korrekciója
A Vállalkozási szerződés V/3. pontja az alábbiakra módosul:
„ (1) Az elkészült műre a Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül a befejezését követően 60 hónap teljes körű jótállást vállal, melyből 36 hónap a kötelező, 24 hónap a többlet vállalt jótállás.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) Teljesítési határidő módosítása

A Kerékpáros közlekedésfejlesztés Nyáregyházán három részajánlatra, ennek megfelelően három szakaszra, s három szerződésre lett bontva a KKV-k esélyeinek biztosítása érdekében, azonban emellett a szakaszok kivitelezése – így a szerződések is – szervesen összekapcsolódnak, egymásra épülnek. Vállalkozó a 3 kivitelezési szakasz térbeni és időbeni organizációját egyben kívánta kezelni, ezért a II. szakasz megváltozott műszaki tartalmából és a III. szakasz időbeni fennakadásából adódó csúszása I. szakaszra is nagyban kihatással volt, így az sem tudott az ütemezésnek megfelelően haladni.
Vállalkozó szerződéskötéskor azzal számolt, hogy a tényleges kivitelezési tevékenységet
1 hónappal a szerződéses határidő előtt, – 2019. november közepén – még az építőiparban szokásosan alkalmazott téli naptár beköszönte előtt befejezi. FOLYTATÁS A VII/1. PONTBAN
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13512086 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 13512086 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az alábbiakban részletezett okok – előre nem látható nehézségek, illetve műszaki szükségességből adódó változtatások – miatt a kivitelezési határidő módosítását kérték 2020. május 29-re, tekintettel a téli időszakban a technológia betartása, valamint az időjárási körülmények miatti korlátozott munkavégzés lehetőségére. Ez esetben a 2020. január 1-e és a 2020. március 15-e közötti időszakban a közúton téli üzemi állapot van hatályban, mely alatt teljeskörű munkavégzés nem lehetséges. Így érdemben a meghosszabbított időtartamon belül kivitelezés csak 2020. március 16. és 2020. május 29. között tervezhető.
Az I-es szakasz késedelmét is előidéző II. és III. szakaszon jelentkezett késedelem oka:
II. szakasz: Felső- és Alsónyáregyháza külterület:
A pályázati tervdokumentációban található „Jelentés pályaszerkezeti feltárások eredményeiről” tárgyú vizsgálati anyagban a következő megállapítás szerepel: „A földmű anyagát képező homoktalajok – valószínűsíthetően a nehéz teherforgalomnak köszönhetően – mindenütt tömör szerkezetűek, az iszapos homok igen tömörnek bizonyult”. A helyszíni mintavétel, valamint a dokumentációban található talajfizikai vizsgálatokra alapozva, a Tervező a Műszaki leírásában Összefoglalás fejezetében az alábbiakat írja: „A 4605. sz. út jelenleg használt nyomvonalán viszonylag egységes pályaszerkezettel és jó állagú földművel kell számolni.” és „Az építési területen a tervezési teherbírási modulus 30-40 MN/m2, a talajok fagyérzékeny kategóriába tartoznak”. Összességében megállapítható, hogy a tervdokumentáció altalaj megerősítést nem tartalmaz, azon következtetésre alapozva, miszerint az altalaj kezelés nélkül tömöríthető és biztosítható a 40 MN/m2-es teherbírási érték, mely feltétele a pályaszerkezeti rétegek építésének. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a földmunka kivitelezése során tovább építésre alkalmatlan talajviszonyokkal szembesült, több szelvényben altalaj tömörítési próbafelületeket alakított ki, majd ezeket tömörség és teherbírás méréssel ellenőrizte. Ennek eredményei elmaradtak a tovább építéshez szükséges eredményektől.
Ezek után a Vállalkozó az altalaj javítására különböző vastagságú és szerkezetű ágyazati próbaszakaszokat épített, de egyik módszerrel sem lehetett elérni a földmű tükör, valamint az útalap réteg előírt teherbírási értékeit.
Kooperációs egyeztetésen a Vállalkozó részletes tájékoztatást adott az altalaj teherbírási problémáiról és az annak megoldására eddig tett intézkedései sikertelenségéről, és ismertette a Megrendelővel az altalaj megerősítésének lehetőségét cementes stabilizációs eljárással.
Vállalkozó e-mail üzenetben értesítette a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt arról, hogy cementes stabilizációs próbaszakasz építése fog történni. Megrendelő támogatta a kezdeményezést, melyről e-mail formájában adott tájékoztatást.
A stabilizációs eljárás megkezdése előtt a Vállalkozó a jobb és a bal oldalt egyaránt teljes hosszában az MMT szerinti 200 m-es gyakorisággal elvégezte a földmű tükör teherbírási vizsgálatát.
A fenti ismertetőnkből egyértelműen látszik, hogy a végleges, Megrendelő által is elfogadott megoldás megszületése hosszadalmas folyamat volt, mely megakadályozta a munkák terv szerinti előrehaladását, olykor lehetetlenné tette a munkavégzést, jelentős élőmunka igényt emésztett fel. A talajstabilizáció kivitelezése a külterületi, irányonként közel 2 km-es szakaszon jelentős – tervtől eltérő – munkavégzést igényelt, mely az ütemszerű haladást akadályozta, illetve nagymértékű időbeni csúszást eredményezett.
III. szakasz: Alsónyáregyháza belterület:
Ezen a szakaszon az útpálya- valamint parkolósáv víztelenítése lokális szikkasztóaknákkal lett tervezve. A kivitelezés során az előre nem látható közműhelyzet miatt számos esetben nem kerülhettek az aknák a terv szerinti helyükre. A Vállalkozónak ismételt vízműtani számításokkal kellett igazolnia, az áttervezett keresztmetszet csapadékvíztárolási kapacitásának megfelelősségét. Ennek a folyamata (problémafeltárás, tájékoztatás a Megrendelő részére, számítás, elfogadtatás) szintén jelentős időbeni csúszást generált. A Vállalkozó ugyancsak a szikkasztóaknák telepítésekor észlelte, hogy a feltárt talajrétegződés megkérdőjelezheti a szikkasztás hatékonyságát. Ezért a Megrendelővel történt egyeztetés alapján helyszíni direkt szikkasztási próbát végzett, majd kiértékelte és egyeztette a további lépéseket a Megrendelővel. Ebben az időszakban a szikkasztókutak építése – a Megrendelővel történt közös döntés alapján – felfüggesztésre került. A felfüggesztés az egész szakaszon (mivel a befogadóktól kell a munkát indítani) a teljes munkavégzés leállítását vonta maga után, jelentős időkiesést okozva.
b.) Műszaki ellenőr személyének módosítása
A Vállalkozási szerződés I/3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a beruházás műszaki ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el. Treffler Gyöngyi munkaviszonya megszűnt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél, ezért új műszaki ellenőrt jelöltek ki a kivitelezéshez.

c.) Jótállás időtartama
Adminisztrációs hiba került javításra, Ajánlattevő 24 hónap többletjótállást vállalt az előírt minimális kötelező 36 hónap időtartamon felül (így összesen 60 hónapot), csak véletlenül a minimális 36 hónap időtartam rögzítése kimaradt a szerződésből.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Felek kellő gondossággal előre nem láthattak. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s ellenérték növekedéssel nem jár.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben