Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/56
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.19.
Iktatószám:3829/2020
CPV Kód:45233128-2
Ajánlatkérő:Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110,HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Elektro Energy Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:repülőtéri tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78583461
Postai cím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soos Viktor
Telefon: +36 12966480
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: repülőtéri tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BUD – Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitele
Hivatkozási szám: EKR000452072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitelezése és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7009917 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BUD-Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitelez.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45235111-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye - Vecsés, Budapest XVIII. kerület.
Az érintett területek helyrajzi száma(i): Vecsés 072/53, Budapest XVIII. kerület 156758 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat: Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér új főportájának és a hozzá tartozó új közúti kapcsolat építése kiviteli tervek alapján
Főporta épület összes nettó alapterülete: 438,86 m², Portásfülkék összes nettó alapterülete: 6,42 m²
Az épület két részből áll: a PORTASZOLGÁLAT (eseti belépők kiadása): öltözők, szociális helyiségek, iroda, munkaterület, ügyféltér; illetve POLAROID (állandó belépők és kártyák kiadása): szociális helyiségek, raktárak, iroda, munkaterület, ügyféltér. Ehhez kapcsolódnak a közönségforgalmú terek, valamint a gépészeti és elektromos, IT helyiségek.
Építtetői technológia, megvalósuló szerkezet:
Lehetőleg gyors építési technológia, szerelt homlokzat, „száraz” építésmód.
Alapozás: monolit jellegű technológiával készül, lemezalap a peremen sávalappal, a különálló pillérek valamint a portatető pillérjei alatt pontalapok készülnek.
Felmenő szerkezet is monolit jellegű: helyszínen zsaluzott és öntött vasbeton pillérek, gerendák és síklemez födém.
A homlokzati rendszer szerelt jellegű, szendvicspanelekből készül.
A tető egyenes rétegrendű lapostető, belső csapadékvíz elvezetéssel.
A portatető acélszerkezetű pillérekből, rácsostartó tetőszerkezetből trapézlemez fedéssel készül, külső csapadékvíz csatornával, amit a pillérek mellett vezetünk le.
Belső kialakítás: szerelt válaszfalak, bontható álmennyezet, beépített üvegfalak, utólagosan szerelt belső ajtók.
A Főporta épületét és a meglévő belső szervízutat a Vecsési kettős körforgalomméal összekötő útszakasz forgalomtechnikával
- Útpálya, térburkolat felújítása – kopóréteg csere, pályaszerkezet megerősítése, útpálya szélesítés, csapadékvíz elvezetés valamint térvilágítás kiépítése, 800 méter
Új útpálya, térburkolat építése, meglévő útpálya magassági, vízszintes vonalvezetésének átépítése, Nehéz (D) terhelési osztálynak megfelelő aszfalt pályaszerkezet 540 méter;
- Új kerékpáros és gyalogos infrastruktúra megvalósítása 750 méter
- Főporta előterének kialakítása beléptető (biztonsági) rendszerekkel és 99 gépjármű számára alkalmas aszfalt burkolatú parkolóval
- Főportától J portáig vezető szakaszokon az alábbi hosszakon 2x1 sávos, Nehéz (D) terhelési osztálynak megfelelő aszfalt pályaszerkezetű, vízelvezetés és térvilágítás és forgalomtechnika létesül:
4. szakasz: 795 m (ebből új pályaszerkezet 620 m, burkolatfelújítás: 175 m)
5. szakasz: 530 m (teljes hosszon burkolatfelújítás)
Vecsési kettős körforgalomnál az alábbi hosszakon 2x1 sávos, Nehéz (D) terhelési osztálynak megfelelő aszfalt pályaszerkezetű, vízelvezetés és térvilágítás és forgalomtechnika létesül:
542 m (ebből 247 m 2x1 sáv és 295 m direkt ág)
Pályaszerkezetek:
- szervizút, parkoló, DHL út:
5 cm vtg. AC-11 kopó (F) aszfalt kopóréteg
9 cm vtg. AC-22 kötő (F) aszfalt kötőréteg
20 cm vtg. CKt-4 előkevert cementstabilizáció
20 cm vtg. homokos kavics réteg
Gyalog- és kerékpárút:
3 cm vtg. AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
5 cm vtg. AC-11 kötő aszfalt kötőréteg
10 cm vtg. CKt-4 előkevert cementstabilizáció
15 cm vtg. homokos kavics réteg
Térkő járda burkolat:
6 cm vtg. beton térkő
3 cm vtg. ágyazó homok
15 cm vtg. Ckt-4 előkevert cementstabilizáció
20 cm vtg. zúzottkő
Murvás parkoló és járőr útvonal:
10 cm vtg. murva (poros) 0-20 mm
20 cm vtg. kerti murva 12-20 mm
20 cm vtg. homokos kavics ágyazóréteg
Beton burkolat a nehéz tehergépjármű forgalom számára a Főportánál:
20 cm vtg. CP4/2,7 beton réteg
20 cm vtg. Ckt-4 előkevert cementstabilizáció
10 cm vtg. homokos kavics ágyazóréteg
Vecsési kettős körforgalom összekötő út és direkt ágak:
- 4 cm vtg. SMA-11 (mF) aszfalt kopóréteg
- 10 cm vtg. AC-22 kötő (F) aszfalt kötőréteg
- 20 cm vtg. Ckt-4 előkevert cementstabilizáció
- 10 cm vtg. homokos kavics réteg
Vecsési kettős körforgalomtól meglévő szervízútig gyalog- és kerékpárút:
- 3 cm vtg. AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 5 cm vtg. AC-11 kötő aszfalt kötőréteg
- 10 cm vtg. Ckt-4 előkevert cementstabilizáció
- 30 cm vtg. homokos kavics réteg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás - Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap 10
2 2. Szakember többlettapasztalat - A teljesítésbe bevont, az M.2. pont tekintetében bemutatott MV-É jelű felelős műszaki vezető  10
3 3. Szakember többlettapasztalat - A teljesítésbe bevont, az M.2. pont tekintetében bemutatott MV-KÉ jelű felelős műszaki vezető  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745, Project Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W számú ’Connection of the railway line Budapest-Arad to the multi-modal hub at Budapest Airport’ projekt.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a teljesítés időtartamát naptári napban határozta meg, ezért a II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő, nem pedig munkanapban, azonban naptári nap választására az EKR rendszer nem biztosít lehetőséget.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 122 - 297710
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BUD-Főporta és kapcsolódó útcsatlakozás kivitelez.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Elektro Energy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58323593
Postai cím: Kiskert Utca 36
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tomhornyak@gmail.com
Telefon: +36 308130016
Internetcím(ek): (URL) www.elektroenergy.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7009917
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7009917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Nyertes Ajánlattevő: SWIETELSKY Kft., 1016 Budapest Mészáros Utca 13., adószáma: 10572795241 / Elektro-Energy Kft., 4225 Debrecen, Kiskert utca 36., adószáma: 23448481209
A Kbt. 81.§ (5) alapján el nem bírált ajánlatokat:
- HE-DO Kft., 1133 Budapest, Váci út 76., adószáma: 10683833-2-41
- Penta Általános Építőipari Kft., 2100 Gödöllő Kenyérgyári Út 1/E. adószám:10452556-2-44 /ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. emelet I/3. Adószám: 22930338-2-41
- STR Mély- és Magasépítő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2 INFOPARK D épület, Adószám: 25355929-4-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)