Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0388/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:7562 Segesd, 243 hrsz, és 997 hrsz. (bővebben a VI.4.3) pontban)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001372452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001372452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00024 2 lakás építése Segesd
Hivatkozási szám: EKR001372452019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az építtető a 7562 Segesd, Széchenyi I. u. (Hrsz: 243) és a 7562 Segesd, Arany J. u. (hrsz: 997) alatt lévő telekre kíván 12-12 fő elhelyezésére szolgáló lakásotthonként funkcionáló lakást építeni.
243 hrsz beépítési adatai:
övezeti besorolás Lf
beépítési mód oldalhatáros
telekméret: 2065,00 m2
beépített bruttó alapterület: 241,73 m2
tervezett épület 241,73 m2
beépítettség: 11,71 % < 30 %
burkolt terület: 183,49 m2
zöldfelület: 1639,78 m2
zöldterület aránya: 79,40 % > 40 %
építménymagasság 4,00 < 5,00 m
997 hrsz:beépítési adatai
övezeti besorolás Lf
beépítési mód oldalhatáros
telekméret: 2126,00 m2
beépített bruttó alapterület: 241,73 m2
tervezett épület 241,73 m2
beépítettség: 11,37 % < 30 %
burkolt terület: 141,69 m2
zöldfelület: 1742,58 m2
zöldterület aránya: 81,97 % > 40 %
építménymagasság 4,00 < 5,00 m
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00024 2 lakás építése Segesd
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7562 Segesd, 243 hrsz, és 997 hrsz. (bővebben a VI.4.3) pontban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építtető a 7562 Segesd, Széchenyi I. u. (Hrsz: 243) és a 7562 Segesd, Arany J. u. (hrsz: 997) alatt lévő telekre kíván 12-12 fő elhelyezésére szolgáló lakásotthonként funkcionáló lakást építeni.
243 hrsz beépítési adatai:
övezeti besorolás Lf
beépítési mód oldalhatáros
telekméret: 2065,00 m2
beépített bruttó alapterület: 241,73 m2
tervezett épület 241,73 m2
beépítettség: 11,71 % < 30 %
burkolt terület: 183,49 m2
zöldfelület: 1639,78 m2
zöldterület aránya: 79,40 % > 40 %
építménymagasság 4,00 < 5,00 m
997 hrsz:beépítési adatai
övezeti besorolás Lf
beépítési mód oldalhatáros
telekméret: 2126,00 m2
beépített bruttó alapterület: 241,73 m2
tervezett épület 241,73 m2
beépítettség: 11,37 % < 30 %
burkolt terület: 141,69 m2
zöldfelület: 1742,58 m2
zöldterület aránya: 81,97 % > 40 %
építménymagasság 4,00 < 5,00 m
243 hrsz:
A tervezési feladat földszintes, lakó épület megtervezése, 6 db szobaegységgel.
• A lakószobákban minimum 6m2/fő -vel kell kalkulálni és maximálisan 2 fő helyezhető el egy
szobában.
• 1 db elkülönülő (betegszoba) egység kialakítása (betegszoba/raktárhelyiség/gondozónak szoba).
• Legalább minden 2 db szobához (max. 4 főre) 1 db vizesblokk (WC, mosdó, zuhanyozó) kiépítése
kötelező.
• Az új építésű lakóépületeknél a felépítmények alapterülete a nettó 200 m2-t nem haladhatja meg.
• Minden más helyiség feleljen meg az OTÉK előírásának és a vonatkozó szociális törvénynek.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye:
• Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (költségoptimalizált).
Akadálymentesség biztosítása, építtetői igények:
• A projekt kertében teljes akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a környékén.
Ennek érdekében rehabilitációs szakmérnök bevonása kötelező.
• A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás,
hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek.
• Figyelni kell a belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás stb.,) is az akadálymentességre.
Melléképület alapozás:
• Az épület körül szükséges 2 db 3,6x5,6-os betonalap építése a jövőbeli tárolási funkciók
kiszolgálása céljából
997. hrsz:
A tervezési feladat földszintes, lakó épület megtervezése, 6 db szobaegységgel.
• A lakószobákban minimum 6m2/fő -vel kell kalkulálni és maximálisan 2 fő helyezhető el egy
szobában.
• 1 db elkülönülő (betegszoba) egység kialakítása (betegszoba/raktárhelyiség/gondozónak szoba).
• Legalább minden 2 db szobához (max. 4 főre) 1 db vizesblokk (WC, mosdó, zuhanyozó) kiépítése
kötelező.
• Az új építésű lakóépületeknél a felépítmények alapterülete a nettó 200 m2-t nem haladhatja meg.
• Minden más helyiség feleljen meg az OTÉK előírásának és a vonatkozó szociális törvénynek.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye:
• Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (költségoptimalizált).
Akadálymentesség biztosítása, építtetői igények:
• A projekt kertében teljes akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a környékén.
Ennek érdekében rehabilitációs szakmérnök bevonása kötelező.
• A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás,
hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek.
• Figyelni kell a belső terek kialakításánál (pakolás, főzés, mosás stb.,) is az akadálymentességre.
Melléképület alapozás:
• Az épület körül szükséges 2 db 3,6x5,6-os betonalap építése a jövőbeli tárolási funkciók
kiszolgálása céljából
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00024
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret
nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KSZ), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. kör az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. kör a 321/2015. (X.30.) Kr. (KR) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a KD tartalmaz. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val együtt kell benyújtani. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a KR. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, a KSZ esetén a KR. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő AV esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a KR. 15. § (2) bekezdés szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. törvény (Pmtv) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha nincs a Pmtv 3. § 38.
pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozóan kell nyilatkozani. AT nyilatkozni köteles ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan is. AV és adott esetben KSZ vonatkozásában: AT a KR 15. § alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t, valamint KSZ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.Az EEKD III. Fej.szerinti igazolási módok az V. Fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (KR. 1. § (4). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók), ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.(KR 1. § 7. bek). Szakmai tev. végzésére von.alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] mindegyik rész esetében: SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr.
21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatot a teljesüléséről. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) szerint a vonatkozó adatok ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy az abban szereplés tényét tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra. Minimumkövetelmény: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha az ép.kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplő ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek
az alkalmassági minimumkövetelményeknek. P.1. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó. A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 120 000 000 HUF azaz százhúsz millió forint közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti
árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015.(X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy a szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok, a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.Nyilatkozat arról, hogy a szakember a szerződés megkötéséig szereplni fog az irányadó kamarai nyilvántartásban (adott esetben). A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §- ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be
legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges ( a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember, több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékköt.: késedelmi kötbér 0,5 % naptári naponta, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15 %, jótállási biztosíték 2%. A jótállás minimálisan időtartama 36 hónap, valamint ajánlattevő megajánlása szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell. Az ajánlattétel, a szerződés az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Részszámlázás biztosított (3 db részszámla, 1 db végszámla). A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg (de legfeljebb 75millió forint) kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Finanszírozás az EFOP-2.2.2-17-2017-00024, projekt terhére. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási módja: utófinanszírozás. További információk: VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). 2. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 3. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 4. Kbt. 35.§ (8) bek. alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság). 5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§ alapján, kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárás iránt érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi a kiegészítő tájékoztatást. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárás a VI.4.3 pontban. 6. FAKSZ: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszám: 00308 7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. Az ajánlatban csatolandó továbbá: - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; - Kbt. 65.§ (7) bek. alapján a bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezetről szóló nyilatkozat: név, cím, adószám feltüntetésével. 8. AK a KD-t valamennyi érdeklődő számára korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57.§ (2) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 10. Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 11. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 12.Ajánlattevőnek
érvényes, C.A.R tárgyú felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges. Biztosítási limitek: 30millióFt/káresemény és 180millióFt/év biztosítási összegig terjedően, ami megfelel a 155/2016. (VI. 13.) Korm.r 6/B §-nak. 13.További formai követelmények, valamint egyéb információk aközbeszerzési dokumentumban találhatók. 14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, valamint a 81.§ (5) bekezdését. 15. Az ajánlat részeként –műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (.pdf és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. 16. A IV.2.6 pont vonatkozásában az ajánlati kötöttség időtartamára vonatkozó adat (2 hónap) 60 napot jelent. 17. Kiegészítés a III.1.1) ponthoz: A 321/2015. Kr. 1. § (1)-(2) bek, 24 . § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A 321/2015 Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően. Kiegészítés a III.2.2) ponthoz: Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi
rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5) - (6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. és 32/B. §-a, Ptk. 6:130. § (1)
és (2) bekezdés, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet; és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A projektek megnevezése: EFOP-2.2.2-17-2017-00024 "Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás Segesden". Kiegészítés a III.1.1) ponthoz: Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban v.b eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (KR. 13. §). Feltételes közbeszerzés: AK a Kbt. 53. § (5) alapján feltételes közbeszerzésként indítja az eljárást. Feltételes az eljárás mivel, ha a legkedvezőbb ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy AK legkésőbb az összegezés kiküldését követően – amennyiben az előzőekben rögzített, támogatási szerződés hosszabbítására vonatkozóan pozitív döntés született a Támogató részéről - támogatási igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő ez utóbbi feltételt a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés(ek) hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti, a szerz.terveztben foglaltak szerint. Az ajánlettételt ajánlatkérő NEM köti biztosíték nyújtásához. Helyszíni bejárás: 2020. január 28-án 10:00 óra, talalálkozási pont:7562, Segesd Kossuth Lajos u.1. (Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon).
A II.2.3) pont kiegészítése: AK felhívja a figyelmet, hogy a 997. sz. teljesítési hely tekintetében telekalakítási eljárás van folyamatban, amelynek során a teljesítés helye (földrajzi lokáció) NEM változik, kizárólag az érintett helyrajzi szám módosul.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák