Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:3914/2020
CPV Kód:45231220-3
Ajánlatkérő:NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Kft.;VABEKO Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete György
Telefon: +36 14322011
E-mail: fekete.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "28. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "28. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca; Soroksári út - Mester utca közötti szakaszán (hrsz.: 38020
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca; Soroksári út - Mester utca közötti szakaszán (hrsz.: 38020) 481 fm DN 300 acél nagyközépnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti nagyközépnyomású leágazó elosztóvezetékek (1 db, 24 fm)-, 527 fm dn 315 PE SDR 17,6, 5 fm dn 160 PE SDR 17,6, 2 fm dn 63 PE SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek -, a terv szerinti kisnyomású leágazó elosztóvezetékek (7 db, 80 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 275 fm DN 150 acél, 265 fm DN 100 acél, 6 fm DN 50 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 425 fm DN 300 acél, 387 fm DN 200 acél vezeték bontásának és kiemelésének és 199 fm acél vezeték injektálásának munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 536263

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 40/2019/HO Rész száma: Elnevezés: Egyedi vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 217790588 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.02.19.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím:
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca; Soroksári út - Mester utca közötti szakaszán (hrsz.: 38020)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca; Soroksári út - Mester utca közötti szakaszán (hrsz.: 38020) 481 fm DN 300 acél nagyközépnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti nagyközépnyomású leágazó elosztóvezetékek (1 db, 24 fm)-, 527 fm dn 315 PE SDR 17,6, 5 fm dn 160 PE SDR 17,6, 2 fm dn 63 PE SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek -, a terv szerinti kisnyomású leágazó elosztóvezetékek (7 db, 80 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 275 fm DN 150 acél, 265 fm DN 100 acél, 6 fm DN 50 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 425 fm DN 300 acél, 387 fm DN 200 acél vezeték bontásának és kiemelésének és 199 fm acél vezeték injektálásának munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 241113531
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. Felek között 2019. december 17. napján tartott egyeztetés során felvett jegyzőkönyvben a következők kerültek rögzítésre:
„3.1) Pótmunka indoklása
A 2019-es Önkormányzati választások miatt a burkolatbontási engedélyt a tervezett, kért időszakra nem adta ki a Budapest Közút, csak a választások után, így a provizor vezetékek kiépítése is fűtési szezon időszakába esett volna, amire azok nem lettek méretezve. Így a műszaki tartalmat akként kellett módosítani, hogy a provizor vezetékek építése elkerülhető legyen. Az új vezetéket a kisnyomású rendszeren (Vágóhíd u É-i oldal) a régi mellé kellett fektetni, aminek okán szélesebb munkaárkot kellett nyitni (1,4m) az első 230 fm-en. A 6 báros vezetéket (Vágóhíd u D-i oldal) pedig a tervezett helyéhez képest cca 2 méterrel az útpálya belseje felé kellett elhúzni. A 2 méteres elhúzással meg lehetett spórolni a szélesebb munkaárkot és az ívidomok beépítését, amivel a távhő vezetéket kellett kikerülni, de ez megnövelte a helyreállítandó burkolat felületét.
Továbbá elmaradt a régi vezeték kiemelésének tétele.
A burkolatbontás során kiderült, hogy a pályaszerkezet egy sor 18x18x18 cm méretű kockakő réteget is tartalmaz, amit előre sem a tervező sem a kivitelező nem láthatott.
A terveken nem szereplő, keresztező közművek miatt a Soroksári úttól cca 100 fm hosszon a nagyközépnyomású vezetéket átlag 1,7 m-es takarással kellett fektetni, az egyébként 1,2 méter helyett, ami az egész utcára jellemző volt.
A csapadékos időjárás miatt a kiírás szerinti ideiglenes depóniába elhelyezett föld egy része szétázott, visszatöltésre és tömörítésre alkalmatlanná vált, teljes talajcserét kellett végezni.
Ugyancsak a csapadékos időjárás miatt közúti forgalom biztonságos terelése ragasztott burkolati jelekkel nem volt megoldható, helyette sávos terelőtáblákat (55 db) kellett alkalmazni egy cca 200 fm hosszú szakaszon.
A gázalatti átkötések miatt a bekötéseknél, 1 méternél hosszabb szakaszon kellett föltárni a csatlakozó vezetékeket, hogy az átkötés megvalósulhasson.
Az utcában elhelyezkedő ipari kapuk és keresztutcák -esetenkénti építési- forgalmának biztosítása érdekében esetenként 2 db 3x3,5 m 10 t hídprovizóriumot kellett kihelyezni.
A Vágóhíd u 20-28 ingatlan (Bonbonetti Kft) tervezett DN300-as bekötését a tervezővel egyeztetve DN80-asra lehetett cserélni, ami csökkentő tényező, de a Nádasdi utcába dn 200 vezetékkel kellett beállni, mert ugyanilyen vezeték volt fellelhető.
A munkaterület lehatárolása a Budapest Közút által elfogadott korláttal történt.
3.2, Pótmunka tartalma:
Kisnyomású rendszeren:
- kockakő a teljes nyomvonalon
- 147 m2 10 t hídprovizórium
- 0+000-tól 0+227 szelvényig az árokszélesség 1,4 méter
- vezeték takarása 1,2 m átlagosan
- 0+368-tól 0+527-ig teljes talajcsere
Nagyközépnyomású rendszeren:
- kockakő a teljes nyomvonalon
- Teljes talajcsere
- 0+000-tól 0+100-ig átlag 1,7 m takarás a továbbiakban 1,2 méter
- 55 db sávos terelőtábla
- 105 m2 10 t hídprovizórium
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező hibák és hiányosságok kijavítása műszakilag indokolt,
azok szükségessége nem volt előre látható.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül -
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 217790588 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 241113531 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben