Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:3957/2020
CPV Kód:79000000-4
Ajánlatkérő:Abádszalók Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5241 Abádszalók, Hrsz.: 0878/15, 0878/26 - Hallépcső turisztikai fejlesztése 3011, 3012, 0878/30, 0878/31, 0910 - Abádszalók szabad strand komplex fejlesztése
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abádszalók Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86454645
Postai cím: Deák Ferenc Út 12
Város: Abádszalók
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 56786695
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abadszalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222442020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222442020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Strand marketingszolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000222442020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00014 „Marketing-kommunikációs feladatok ellátása”
A tervezett marketing kommunikáció fő elemei:
A) Arculat tervezés
B) Online marketing tevékenységek
a. Közösségi média oldalak
b. Saját weboldalak
c. Online hirdetések
d. Fotós és Videó média tartalmak készítése
e. Google StreetView virtuális séta fotózás
C) PR, rendezvényeken való részvétel
a. Sajtótájékoztató szervezése
b. Szakmai Study Tour szervezése
c. Influenszerek (véleményvezérek) bevonása
d. Rendezvényeken, kiállításokon való részvétel
e. Térképes információs kiadványok összeállítása
D) Tájékoztató eszközök
a. útbaigazító táblák
b. térképes információs táblák
c. épület portál feliratok (büfé, csúzda, stb.)
E) Reklám és ajándéktárgyak készítése
a. pl. szilikonos karkötő, póló, rövidnadrág, baseball sapka, szalma kalap, nyakba akasztós pánt, vízhatlan pénztárca, hűtőmágnes, strandtáska, törölköző
b. napernyők, napvitorla, reklám zászlók (Beach Flag)
c. kiállításokon, eseményeken használható rollup
F) Médiamegjelenések
a. Regionális, vagy országos rádiós hirdetési kampány
b. Helyi, térségi és regionális nyomtatott sajtókiadványokban való megjelenés
c. Plakátok
d. Óriásplakátok
H) Vendégelégedettségi kutatás végzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés Abádszalók Város Önkormányzata részére egy adott projekt keretén belül, egymással szorosan összefüggő, marketing tevékenység lebonyolítására terjed ki, ezért részajánlattétel lehetőség biztosítása nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Strand marketingszolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:79341200-8
79342100-4
79342200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, Hrsz.: 0878/15, 0878/26 - Hallépcső turisztikai fejlesztése
3011, 3012, 0878/30, 0878/31, 0910 - Abádszalók szabad strand komplex fejlesztése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Marketing eszközök Mennyiség mennyiségi egység
Arculat, és arculati elemekkel ellátott eszközök tervezése (Strand és Hallépcső) 1 db
Online marketing tevékenységek
a. Közösségi média oldalak kialakítása, menedzselése (Strand és Hallépcső is) 1 db
b. Saját weboldal kialakítása, menedzselése (Strand és Hallépcső) 1 db
c. Online hirdetések megrendelése és menedzselése 6 hó
d. Fotós és Videó média tartalmak készítése 1 db
e. Google StreetView és virtuális séta fotózás 2 db
PR, rendezvényeken való részvétel
a. Sajtótájékoztató szervezése 2 alkalom
b. Szakmai Study Tour szervezése 2 alkalom
c. Influenszerek (véleményvezérek) bevonása 1 kapmány
d. Rendezvényeken, kiállításokon való részvétel (Debreceni Utazás Vásár) 1 alkalom
e. Térképes információs kiadványok összeállítása és nyomtatása 5000 db
Tájékoztató eszközök
a. Útbaigazító táblák készítése 4 db
b. Térképes információs táblák készítése 1 db
c. Épület portál feliratok (pl. büfé, csúzda, stb.) készítése az alábbiak szerint
c1.) 3D strand logó 2db, a fogadó épületre és a csúzdára kihelyezhetően, legalább 120cm átmérővel 2 db
c2.) Épületi ajtómatricák 12 db, ajtómatricák: 180x80 cm méret, dekorfóliára nyomtatva, laminálva, felhelyezés nélkül
Braille írással feliratozott helyiség jelző táblák 12 db 20x20 cm-es táblák, felhelyezés nélkül 12 db
c3.) LED reklámtábla, tetszőleges, programozható feiratokkal, kültéri, 32x128 cm + keret, mozgó reklámszöveg, zöld betű kijelzéssel, pendrive feltöltéssel. 6 db
Reklám és ajándéktárgyak készítése
a. Szilikonos karkötő, póló, rövidnadrág, baseball sapka, szalma kalap, nyakba akasztós pánt, vízhatlan pénztárca, hűtőmágnes, strandtáska, törölköző készítése
a1) szilikonos karkötő 1000 db
a2) póló 150 db
a3) rövidnadrág 150 db
a4) baseball sapka 150 db
a5) szalma kalap 150 db
a6) nyakba akasztós pánt 500 db
a7) vízhatlan pénztárca 150 db
a8) hűtőmágnes 500 db
a9) strandtáska 100 db
a10) törölköző 50 db
b. Napernyők, napvitorla, reklám zászlók (Beach Flag) készítése
b1) Napernyő 35 db
b2) Napvitorla 4 db
b3) Reklám zászló (Beach Flag) 10 db
c. Kiállításokon, eseményeken használható rollup készítése 2 db
Médiamegjelenések
a. Regionális, vagy országos rádiós hirdetési kampány 3 kampány
b. Helyi, térségi és regionális nyomtatott sajtókiadványokban való megjelenés az alábbiak szerint

b1) helyi 2 db
b2) térségi 2 db
b3) regionális 1 db
c. Plakátok kihelyezése 500 db
d. Óriásplakátok kihelyezése 6 hó (4db x6 hónap)
Vendégelégedettségi kutatás végzése 1 db
Látogatószámi jellemző: 10000 fő
A szerződéskötéstől a létesítmény átadásáig átlagosan heti 1 poszt készítése, és heti egy alkalommal az információk szükség szerinti frissítése (pl. várható nyitás időpontja, helyi programok ajánlása).Frissítés és posztok közzététele a létesítmény átadásától kezdve átlagosan 2 naponta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max.36 hónap).  24
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) / Súlyszám: 76
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00012
II.2.13) További információ
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
Értékelési módszer ismertetése:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia
[„…A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. …]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására.
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást / nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi.
- Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
- A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
- A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét:
A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az Eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az Eljárást megindító felhívás megküldésénél [Eljárást megindító felhívás VI.4)] nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt így igazolást sem vár el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, így annak igazolását sem várja el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint.
Az igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége (tel., e-mail),
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hó-nap),
d) a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, adott esetben az ellenszolgáltatás összege (az alkalmassági minimum követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
f) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítéseként elvégzett szállítást (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal) is kéri ajánlatkérő megadni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmények igazolásához benyújtandó iratok:
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint végzettséget igazoló dokumentum(ok).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek szakmai önéletrajzának olyan pontossággal kell tartalmaznia az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szakmai gyakorlatot és annak időtartamát (minimum év/hónap bontásban), hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelmények teljesülése.
Az M/1.), M/2.) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a], az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzéke- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (programturizmushoz kapcsolódó marketing tevékenység) tárgyú, pozitív véleménnyel igazolt (az igazolás pozitív véleményű, ha tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával, amelynek látogatószáma elérte a 4000 főt.
M.1.2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (turisztikai célú projekthez illeszkedő strandműködtetéssel vagy vízisport rendezvénnyel kapcsolatos arculati elemek kidolgozása vagy reklámkampány lefolytatása – ide nem értve a kötelező nyilvánosság biztosítását) tárgyú, pozitív véleménnyel igazolt (az igazolás pozitív véleményű, ha tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.
M.1.3. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó olyan legalább 60 napos és legalább 15 posztos közösségi média-megjelenést tartalmazó kommunikációs tevékenység, amely fotós és videós tartalmat is magában foglalt) tárgyú, pozitív véleménnyel igazolt (az igazolás pozitív véleményű, ha tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.
M.1.4. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (strand vagy vizisporthoz kapcsolódó közösségi média oldal kezelés) tárgyú, pozitív véleménnyel igazolt (az igazolás pozitív véleményű, ha tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával, amelynek oldal kedvelő száma elérte, vagy meghaladja az 5.000 főt.
M.1.1 és az M1.3. pontok tekintetében Ajánlattevő maximum 2-2 db referenciával is igazolhatja alkalmasságát-
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése illetve 23.§ előírásai.
M.2.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik az alábbi területeken szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel, aki legalább 12 hónap projektvezetői gyakorlattal rendelkezik, turisztikai tárgyú projektek lebonyolítása tekintetében.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett, az M.2. pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember(ek)rel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt követelménynek, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai gyakorlatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai gyakorlat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1.) KÉSEDELMI KÖTBÉR: A késedelmes rész/végteljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap. A késedelmi kötbér részteljesítésenként értelmezendő.
2.) MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: Ajánlatkérő 30 naptári napi, Ajánlattevő késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ajánlattevő köteles a munka meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
3.) HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR:
Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem a Szerződés és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesíti.
A hibás teljesítés mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás esedékes nettó vállalkozási díjának 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Finanszírozás: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00012 azonosító számú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásból történik.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100.000000%-a.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlattevő jogosult egy előlegbekérő dokumentum (előlegszámla), nyolc részszámla és egy végszámla benyújtására.

Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy előleg levonása 100% mértékben a végszámlából történik.
Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától
Részfeladatok:
1. A) Arculat tervezés
2. B) Online marketing tevékenységek
3. C) PR, rendezvényeken való részvétel
4. D) Tájékoztató eszközök
5. E) Reklám és ajándéktárgyak készítése
6. F) Médiamegjelenések
7. G) Vendégelégedettségi kutatás végzése
a.) előlegszámla: 7. részfeladat (Vendégelégedettségi kutatás végzése) részfeladat ellenszolgáltatás összegének 30%-ának megfelelő mértékű összegére;
b.) részszámlák: 1-6. részfeladat 100%-os teljesítését követően a részfeladatra eső szerződéses összeg 100%-a erejéig, valamint a 7. részfeladat 50%-os teljesítését követően a részfeladatra eső szerződéses összeg 50%-a erejéig,
c.) végszámla: 1-6. részfeladat 100 %-ának teljesítését követően, a 7. részfeladat 100%-os teljesítését követően, a 7. részfeladat eső ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű összegére nyújtható be.
(A szerződéskötést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2020.09.30.-ig)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. §-a alapján
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét;
- azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös Ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
Amennyiben közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az Ajánlatkérővel.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattevőknek az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő; - az adott eljárás tekintetében; - az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor; - az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: a) A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
b) A szerződés finanszírozása a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00014 azonosító számú projekten belül a finanszírozás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
c) A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
d) Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
e) A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
f) A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor.
g) Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
h) Számlázás:
Ajánlattevő jogosult egy előlegbekérő dokumentum (előlegszámla), hét részszámla és egy végszámla benyújtására.
Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától
Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy előleg levonása 100% mértékben a végszámlából történik.

 előlegszámla: 7. részfeladat ellenszolgáltatás összegének 30%-ának megfelelő mértékű összegére;
 részszámlák: 1-6. részfeladat 100%-os teljesítését követően a részfeladatra eső szerződéses összeg 100%-a erejéig, valamint a 7. részfeladat 50%-os teljesítését követően a részfeladatra eső szerződéses összeg 50%-a erejéig,
 végszámla: 1-6. részfeladat 100 %-ának teljesítését követően, a 7. részfeladat 100%-os teljesítését követően, a 7. részfeladat eső ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű összegére nyújtható be.
i) A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles benyújtani Ajánlatkérő részére a pénzügyi és műszaki ütemterv tervezetet, melyet a fentiekkel összhangban kell elkészíteni.
j) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
k) A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képező Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.
l) Ajánlattevő felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Ajánlattevő felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.
m) A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
a) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
c) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerhasználattal meghatározva
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR szerint
A Kbt. 68. §-ára tekintettel és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 15. §-a alapján kizárólag elektronikus úton (EKR) történő ajánlattétel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont- fordított arányosítás, Minőségi kritérium - egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 24/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR felületre feltölthető dokumentum maximális mérete 25MB/dokumentum lehet. Az Ajánlat részeként kötelezően benyújtandó a cégszerűen aláírt „Szakmai ajánlat.” dokumentum.
3. Az Ajánlati felhívásban: Ajánlati felhívás (AF), Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Közös ajánlattevő (KAT); Alvállalkozó (AV); Nyertes Ajánlattevő: (NYA)
4. AT-nek (KAT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan (nemlegesen is).
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján [különösen 71.§ (3) és (8)] teljes körben biztosítja.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.
8. Az alvállalkozók bevonása: Kbt.138.§ szerint.
9. Az ajánlathoz csatolandó:
- felolvasólap a Kbt.68.§(4)bek. szerint;
- nyilatkozat a Kbt.66.§(2)bek. szerint;
- Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozat;
- a Kbt.66.§(4) bek. szerinti nyilatkozat. Ha nem tartozik a KKV-törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
- nyilatkozat a Kbt.66 .§(6)bek. szerint;
- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemlegesen is);
- Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése;
- beárazott Szakmai Ajánlat;
- pénzügyi ütemterv tervezet
- nyilatkozat üzleti titokról;
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok).
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is köteles elfogadni.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a NYA vállalja az átláthatósági nyilatkozat benyújtását figyelemmel az Áht.41. § (6)bek.-ben foglaltakra.
12. AK a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített AT-knél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.3) pont rendelkezése.
13. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől.
14. AK a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat.
15. Értékelése során adható pontszám: alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.
16. Értékelési módszerek: A Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló KÉ 2019. évi 227. szám, 2019.11.26. útmutatója alapján
Árszempont: Fordított arányosítás,
Minőségi szempontok (1, 2,): Egyenes arányosítás.
A pontozás módszerének részletes ismertetését AK a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
17. AK az eljárása során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
19. Az AF-ban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben a karakterek száma korlátozott - valamennyi közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 321/2015 (X. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadóak
20. AT-nek az AF III.1.3.) M.2. alpontjaiban előírt SZE-k szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell, a Minőségi résszempont I-II. tett megajánlás alátámasztására.
21. FAKSZ: Bakos László (00171)
22. Értékelés:
Ár szempont értékelése:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pontba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a
"FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" módszere
23. Minőségi kitérium értékelése:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet / A. A relatív értékelési módszerek / 1. Az arányosítás / bb) alpontnál megadott „EGYENES ARÁNYOSÍTÁS” számítási képletet alkalmazásával értékeli az ajánlatokat
bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő az adott szempontra adott pontok számát megszorozza a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. A kerekítés minden esetben négy tizedesjegyig történik.
e) Amelyik ajánlat a legtöbb pontszámot kapja, az minősül a legjobb ár érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
24. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek a „Szakmai és pénzügyi ajánlat” dokumentumot is cégszerű aláírással ellátva be kell nyújtania az ajánlata részeként elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges