Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:3988/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kősziklás Borászat Kft.
Teljesítés helye:2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 077/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Keil - Bau Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kősziklás Borászat Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82542953
Postai cím: Hrsz Hrsz 477
Város: Dunaszentmiklós
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2897
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emmer Szabolcs
Telefon: +36 302672012
E-mail: szabolcs@kosziklas.hu
Fax: +36 34491819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kosziklas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kősziklás borászat építési fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000514222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Kősziklás Borászat Kft. részére építési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45260000-7
45262500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 077/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pinceszint:
Feldolgozás (préselés): 53,79 m2
Göngyöleg tároló (műhely): 45,87 m2
Mosdó: 1,80 m2
Tartálytér: 170,20 m2
Lépcsőház: 8,44 m2
Gépház: 14,76 m2
WC: 1,80 m2
Technológiai mezzanin szint:
Lépcsőház: 8,44 m2
Technológiai szint: 53,79 m2
Földszint:
Szőlő-fogadó: 53,79 m2
Közlekedő-lépcsőház: 7,79 m2
Közlekedő: 6,64 m2
I. Öltöző: 4,87 m2
I.WC-zuhanyzó: 2,86 m2
II.Öltöző: 4,87 m2
II.WC-zuhanyzó: 2,86 m2
Teakonyha: 12,36 m2
Tárgyaló: 14,55 m2
Iroda: 9,87 m2
Iroda/labor: 14,23 m2
A kivitelezési munkálatok magukban foglalják a szükséges gépészeti és villamos szerelési munkákat, illetve csatornázási munkálatokat.
Az építés részeként napelem kerül kiépítésre az alábbi mennyiségekkel:
30 db Trina Solar 270 W, vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem tartószerkezettel
1 db Solar Edge SE 9K* vagy azzal egyenértékű inverter
30 db Solar Edge P300* vagy azzal egyenértékű optimizer
Szolár kábel szett, komplett villanyszerelési anyag
Tervezés és engedélyeztetés (napelemek)
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
m. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét a műszaki dokumentumok részét képező „Nyilatkozat_2018-07-19_Planbau” elnevezésű dokumentumban foglaltakra. Ajánlatkérő ezenfelül felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki dokumentáció ezen nyilatkozattal együtt kezelendő, illetve az árazatlan költségvetés műszaki tartalmára az ajánlattevők kiemelt figyelmet fordítsanak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-19. Iratazonosító: 1811721816.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18589 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Kősziklás Borászat Kft. részére építési munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keil - Bau Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38286353
Postai cím: Fehér Út 37.
Város: Süttő
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2543
Ország: Magyarország
E-mail: keilbau3@gmail.com
Telefon: +36 302983774
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 248342820
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45260000-7
45262500-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 077/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pinceszint:
Feldolgozás (préselés): 53,79 m2
Göngyöleg tároló (műhely): 45,87 m2
Mosdó: 1,80 m2
Tartálytér: 170,20 m2
Lépcsőház: 8,44 m2
Gépház: 14,76 m2
WC: 1,80 m2
Technológiai mezzanin szint:
Lépcsőház: 8,44 m2
Technológiai szint: 53,79 m2
Földszint:
Szőlő-fogadó: 53,79 m2
Közlekedő-lépcsőház: 7,79 m2
Közlekedő: 6,64 m2
I. Öltöző: 4,87 m2
I.WC-zuhanyzó: 2,86 m2
II.Öltöző: 4,87 m2
II.WC-zuhanyzó: 2,86 m2
Teakonyha: 12,36 m2
Tárgyaló: 14,55 m2
Iroda: 9,87 m2
Iroda/labor: 14,23 m2
A kivitelezési munkálatok magukban foglalják a szükséges gépészeti és villamos szerelési munkákat, illetve csatornázási munkálatokat.
Az építés részeként napelem kerül kiépítésre az alábbi mennyiségekkel:
30 db Trina Solar 270 W, vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem tartószerkezettel
1 db Solar Edge SE 9K* vagy azzal egyenértékű inverter
30 db Solar Edge P300* vagy azzal egyenértékű optimizer
Szolár kábel szett, komplett villanyszerelési anyag
Tervezés és engedélyeztetés (napelemek)
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
m. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét a műszaki dokumentumok részét képező „Nyilatkozat_2018-07-19_Planbau” elnevezésű dokumentumban foglaltakra. Ajánlatkérő ezenfelül felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki dokumentáció ezen nyilatkozattal együtt kezelendő, illetve az árazatlan költségvetés műszaki tartalmára az ajánlattevők kiemelt figyelmet fordítsanak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 421
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 222417323
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keil - Bau Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38286353
Postai cím: Fehér Út 37.
Város: Süttő
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2543
Ország: Magyarország
E-mail: keilbau3@gmail.com
Telefon: +36 302983774
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses rendelkezés:
A Szerződéses Ár nettó 248 342 280,- forint, azaz nettó kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznegyvenkettőezer-kettőszáznyolcvan forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő által a szerződés megkötését közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.
Módosított szerződés rendelkezés:
A Szerződéses Ár nettó 222 417 323,- forint, azaz nettó kettőszázhuszonkettőmillió-négyszáztizenhétezer-háromszázhuszonhárom forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő által a végső elszámolásában szereplő összegével.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéses ár csökkenésének indokai:
- A Vállalkozási szerződés I. számú módosításában megjelölt technológiaváltás következtében a Vállalkozónál költségcsökkenések jelentkeztek az eredeti Ajánlathoz képest a zsaluzási munkákban , a vasszerelési munkákban és a betonozási munkákban. A költségcsökkenést a Vállalkozó a Megrendelő javára érvényesíti.
- A Szerződésben megjelölt beruházási-építési munkákon túl, a Szerződés megkötését követően a Megrendelő elindított egy másik, a fenti beruházással szorosan összefüggő beruházást, amely során a Szerződésben foglalt munkák egy része nem elvégezhető, az épület nyugati homlokzatának kialakítása illetve egyes földmunkák.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 248342820 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 222417323 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben