Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0403/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lenti Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 1240 hrsz.;Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 1240 hrsz.;Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 526/1, 445, 453, 415, 188/9, 1084/3, 1096, 1097/1, 1183/15, 992 hrsz.;Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 531/8, 522, 527, 526/2, 526/1, 456/25, 456/29, 455, 445, 453, 443, 188/8, 415, 188/9, 189, 187/1, 1067, 1065/1, 1068, 1083, 1084/4, 1084/3, 1081, 1099/21, 1096, 1097/1, 1103, 1182, 1183/15, 425, 417/9, 890, 970, 993/5, 998/2, 999/8, 998/3, 992, 1117, 1224/2, 954/7, 1225/1, 1240 hrsz.;Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 531/8, 522, 527, 526/2, 526/1, 456/25, 456/29, 455, 445, 453, 443, 188/8, 415, 188/9, 189, 187/1, 1067, 1065/1, 1068, 1083, 1084/4, 1084/3, 1081, 1099/21, 1096, 1097/1, 1103, 1182, 1183/15, 425, 417/9, 890, 970, 993/5, 998/2, 999/8, 998/3, 992, 1117, 1224/2, 954/7, 1225/1, 1240 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czigány Tibor ügyvezető
Telefon: +36 92551240
E-mail: cziganytiborlenti@gmail.com
Fax: +36 92551240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001456512019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001456512019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Hivatkozási szám: EKR001456512019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A város közigazgatási területén a felszín alatt jelentős termálvagyon található, mely az olajbányászat által jól feltérképezett. Kiaknázása azonban ma még gyerekcipőben jár, hiszen a termálvizet csak a lenti Termálfürdőben hasznosítják.
A termálvíz hasznosításának lehetősége hívta életre a projektet. Jelenleg a város intézményeinek hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket kielégíteni a városban.
Lenti Város Önkormányzata 10 önkormányzati intézményében tervezi a fűtés és használati melegvíz-ellátásának gáztüzelésről geotermikus energiára történő átállítását egy termelő és egy visszasajtoló kút, az intézményekhez vezető hőtávvezeték, az intézményi termál hőközpontok és a rendszert vezérlő erős és gyengeáramú hálózat megépítésével.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
A fogyasztók a termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne (Vörösmarty utca és a Fürdő területe) között helyezkednek el. Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részben engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza részenként.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Bármely rész eredménytelensége esetén az ajánlatkérőnek már nem áll érdekében a szerződések megkötése, ezért fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kútépítési munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 1240 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
Feladatok:
A Vörösmarty utcai Általános Iskola melletti önkormányzati zöld területen kerülhet lemélyítésre a T-1 jelű, 1.470 m talpmélységű termálkút, 41/2”-os szűrőzéssel. A feladat a kút kialakítása mellett a szükséges kútgépészet kiépítését is magába foglalja (a kútból búvárszivattyú vagy hosszútengelyes szivattyú által nyerhető ki a termál közeg).
A kinyert termál közeg az 1240 hrsz-ú területén mélyülő, V-1 jelű, 1.420 m előirányzott talpmélységű, 51/2””-os szűrőzésű visszasajtoló kútban nyer elhelyezést. A feladat a kút kialakítása mellett a szükséges kútgépészet kiépítését is magába foglalja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 1
2 M.2.I. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma; min. 0 db; max. 5 db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban rögzítettek szerint a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 150 naptári nap. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: Magasépítési munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213250-0
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 1240 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kutakhoz kapcsolódó magasépítés
Lenti termál projekt termelő kút környéki építész kivitelezési munkák célja a kúton kívüli kútgépészeti és elektromos egységek biztonságos és védett elhelyezése épületben (20m2), a kapcsolódó szerelvényekkel, vasbeton térburkolattal, védőkerítéssel.
Lenti termál projekt visszasajtoló kút környéki építész kivitelezési munkák célja a kúton kívüli kútgépészeti és elektromos egységek biztonságos és védett elhelyezése épületben (20m2), a kapcsolódó szerelvényekkel,vasbeton térburkolattal, védőkerítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 1
2 M.2.II. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma; min. 0 db; max. 5 db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban rögzítettek szerint a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 120 naptári nap. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követően, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban található sávos ütemterv alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Intézmények gépészeti munkái
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315100-9
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 526/1, 445, 453, 415, 188/9, 1084/3, 1096, 1097/1, 1183/15, 992 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelenleg a város intézményeinek hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket kielégíteni a városban.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
Az intézményi kazánházakban lévő hőcserélők a fogyasztói visszatérő köröket előfűtik és csúcsidőkben, illetve bármely termál szolgáltatási havária esetén, annak szükséges mértékéig a meglévő gázüzem „besegít”.
A részajánlat a fent felsorolt tíz önkormányzati intézmény termál hőközpontjainak (a kazánházaiba szerelt termál hőcserélőkön át) kiépítését célozza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 1
2 M.2.III.pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma; min. 0 db; max. 5 db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban rögzítettek szerint a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 110 naptári nap. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követően, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban található sávos ütemterv alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Erős- és gyengeáramú rendszerek kiépítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231400-9
További tárgyak:45310000-3
45311000-0
45315000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 531/8, 522, 527, 526/2, 526/1, 456/25, 456/29, 455, 445, 453, 443, 188/8, 415, 188/9, 189, 187/1, 1067, 1065/1, 1068, 1083, 1084/4, 1084/3, 1081, 1099/21, 1096, 1097/1, 1103, 1182, 1183/15, 425, 417/9, 890, 970, 993/5, 998/2, 999/8, 998/3, 992, 1117, 1224/2, 954/7, 1225/1, 1240 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A termálkutakhoz és az alábbi intézményi hőközpontokhoz kapcsolódó erősáramú villanyszerelési munkák megvalósítása.
Termálkút
Visszasajtoló
Vörösmarty utcai Általános Iskola - H1
Vörösmarty utcai Óvoda és Bölcsöde - H2
Gönczi Ferenc Gimnázium - H3
Polgármesteri Hivatal - H4
Művelődési Ház - H5
Rendelő Intézet - H6
Járási Hivatal - H7
Lámfalussy Sándor Szakközép Iskola - H8
Petőfi Sándor utcai Óvoda - H9
Arany János Általános Iskola - H10
Táv/termálfűtési irányítástechnikai és felügyeleti (pl. Scada) rendszer leírása:
A teljes rendszer központi felügyelet és működtetés alatt áll. A rendszer adatokat gyűjt, megjelenít, eltárol, valamint üzemelési paramétereket határoz meg a termelő kútgépház, a visszasajtoló gépház, és a hőközpontok felé.
Minden ponton programozható folyamatirányító berendezés üzemel. Ezek zárt kábeles összeköttetés segítségével kommunikálnak a központi géppel.
A központ a Termelő gépházban üzemel, de az informatikai rendszer könnyen átkonfigurálható. A teljes rendszer képes felügyelet nélkül üzemelni, de a kezelő bármikor képes, ha jogosultsággal rendelkezik, beavatkozni a rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 1
2 M.2.IV. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma; min. 0 db; max. 5 db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban rögzítettek szerint a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 150 naptári nap. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követően, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban található sávos ütemterv alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Mélyépítési munkák
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen Lenti 531/75, 531/8, 522, 527, 526/2, 526/1, 456/25, 456/29, 455, 445, 453, 443, 188/8, 415, 188/9, 189, 187/1, 1067, 1065/1, 1068, 1083, 1084/4, 1084/3, 1081, 1099/21, 1096, 1097/1, 1103, 1182, 1183/15, 425, 417/9, 890, 970, 993/5, 998/2, 999/8, 998/3, 992, 1117, 1224/2, 954/7, 1225/1, 1240 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A termál közeg 10 önkormányzati intézmény fűtését szolgálja. A ~4150 fm nyomvonali hosszúságú távvezeték tervezett nyomvonala a következő: termelő kút az 531/75 hrsz-ú területen – Átkötő utca – Vörösmarty utca – Bánffy Miklós utca – Szövetkezeti utca – Kossuth utca – Templom tér – Deák Ferenc utca – Alkotmány utca- Zrínyi utca - Ifjúság útja – Gyöngyvirág utca – vasúti töltés keresztezése meglévő csapadékvíz áteresztő műtárgy alatt – vasúti töltés mellett keleti irányban mintegy 950 m hosszan kiépített szigeteletlen vezeték – visszasajtoló kút a 1240 hrsz.-ú területen. A termál távvezeték a Vörösmarty Iskola és az Arany János Iskola, illetve a vasúti töltés között kétcsöves.
Előre szigetelt acél távhővezeték (150mm átmérőjű): 3.420 m
Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 1
2 M.2.V. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározottakon felül szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0,max.36hó) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok db száma; min. 0 db; max. 5 db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban rögzítettek szerint a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 210 naptári nap. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi részajánlati körben:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el ajánlatkérő.
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének megfelelően, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
P1/ A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel, akkor az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolja.
P2/ A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1/ és P.2/ pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló / az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló / az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő geotermikus fűtési rendszer és/vagy távhővezeték építése, felújítása és / vagy átalakítása és/vagy intézményi fűtésrendszerek kiépítése, átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el
- I. részajánlati körben a nettó 100 000 000 HUF-ot.
- II. részajánlati körben a nettó 10 000 000 HUF-ot.
- III. részajánlati körben a nettó 30 000 000 HUF-ot.
- IV. részajánlati körben a nettó 50 000 000 HUF-ot.
- V. részajánlati körben a nettó 100 000 000 HUF-ot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (geotermikus fűtési rendszer kialakítása és / vagy meglévő geotermikus fűtési rendszer és/vagy távhővezeték építése, felújítása és / vagy átalakítása és/vagy intézményi fűtésrendszerek kiépítése, átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a(z)
- I. részajánlati körben a nettó 100 000 000 HUF-ot.
- II. részajánlati körben a nettó 10 000 000 HUF-ot.
- III. részajánlati körben a nettó 30 000 000 HUF-ot.
- IV. részajánlati körben a nettó 50 000 000 HUF-ot.
- V. részajánlati körben a nettó 100 000 000 HUF-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén, elegendő a magasabb árbevételi követelménynek megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
M2) Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja.
Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles csatolni:
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt, valamint a szakember jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elérési útvonalra és kamarai nyilvántartási számra vonatkozó nyilatkozatát.
Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
I. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelynek során sor került legalább 1 db, min 1.000 m talpmélységű termelő és/vagy visszasajtoló kút létesítésére. (Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)
II. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelynek során sor került magasépítési munkák kivitelezésére. (Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)
III. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelynek során sor került épületgépészeti munkák kivitelezésére. (Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)
IV. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelynek során sor került erős- és/vagy gyengeáramú rendszer kivitelezésére. (Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)
V. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amely(ek) során sor került min 900 m, min 100 mm átmérőjű acél távhővezeték létesítésére. (Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)
M2)
I. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) és gyakorlattal (okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építőmérnök, mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök képesítés esetén min. 4 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
II. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 4 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
III. és IV. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány vagy gépészmérnök épületgépész szakirány) és gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirányú képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú képesítés esetén min. 4 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
V. részajánlati kör: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építőmérnök, vagy építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök) és gyakorlattal (okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök képesítés esetén min. 4 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges képzettségek mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja! Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlatkérő lehetővé teszi ugyanazon szakember bemutatását több szakemberre vonatkozó alkalmassági követelményre!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legalább 4 munkanap) időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a
módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a benyújtott ajánlatokról tárgyaljon. A tárgyalás kerete: a szerződéses feltételek és a közbeszerzési műszaki leírás (műszaki tartalom) is, valamint az ellenszolgáltatás összege, ajánlattevők megajánlásai jelen.
- Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok bírálatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján – a végleges ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújtani a szerződés teljes idejére (a szerződés hatálybalépésétől - a teljesítési határidő utolsó napját követő 30. napig, okirati forma esetén + 45 napig), az – áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegben.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére, minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától, a tényleges teljesítés napjáig, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér:alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a vállalt környezetvédelmi megajánlásait a szerződés teljes időtartama alatt, abban az esetben a Megrendelő azt hibás teljesítésének minősíti, és – minden ilyen szerződésszegési alkalommal - a Vállalkozó nettó 50.000.- Ft hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását
Jótállás idejére szóló biztosíték: A - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete. A biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírt és meghatározott formában és tartalommal történő átadása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kiállításának a feltétele, elmaradása a Vállalkozó jogosulti késedelme.
A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s és saját forrásból biztosított. („Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázat) A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség.
I. és V. rk. esetében szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázatnak a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatás szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
• 1. részszámla minimum 25 %-os készültségi fok elérésekor,
• 2. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,
• 3. részszámla minimum 75 %-os készültségi fok elérésekor,
• végszámla (csökkentve az előleg összegével).
A részszámlázás nem kötelező, a nyertes ajánlattevő jogosult a fenti ütemezésen belül az egyes számlákat összevontan benyújtani.
II., III. és IV. rk. esetében szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 1 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú pályázatnak a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatás szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
• 1. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor,
• végszámla (csökkentve az előleg összegével).
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2017. évi CL. törvény;
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- 2011. évi CXCV. törvény.
- 2013.évi V. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a közbeszerzési eljárásban (adott részajánlati körben), abban az esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül meghatározásra a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény és nem megengedett!
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő (részajánlati körönként) tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat tételére felhatalmazott személy képviselheti. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja - új műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az ajánlattevőket egy végleges ajánlat beadására hívja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik. Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges műszaki dokumentációt.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
Az első tárgyalás időpontja: EKRben rögzítettek szerint.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/02/27 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. Kbt. 68. §, 424/2017. Kr. 15. § (2) bek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlati ár: fordított arányosítás módszere; többletjótállás és -tapasztalat, valamint Környezetvédelmi vállalások esetében: egyenes arányosítás módszere.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: I.,V.rk:2M;II.rk:200e;III.rk:300e;IV.rk:500e
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Lenti Városgazdálkodási Kft. 11749022-21439315
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: • átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával;
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a garancia másolati példányával,
• biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény másolati példányával.
Az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást és az ajánlati kötöttség az erről szóló értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlati biztosítékot ezen értesítés megküldésétől számított öt munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani.
VI.3.4 )
További információk: 1./ Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2./ Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor.
3./ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
4./ Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
5./ Egyéb információk:
- Az ajánlatkérő előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum
tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe AcrobatReader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
- A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- A szerződéskötésre rendelkezni kell legalább az I. és V. rk. esetében 200.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft, a II és III. rk. esetében 30.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 5.000.000,- Ft, a IV. rk. esetében 50.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. Az ajánlatba szándéknyilatkozatot kell tenni, mely szerint az ajánlattevő vállalja, hogy felelősségbiztosítást megköti/ kiterjeszti jelen beruházásra vonatkozóan a szerződés megkötésének időpontjáig.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése).
- Szakmai ajánlat:
Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható!
A szakember személyének meghatározása. Amennyiben a szakember személye az ajánlatban foglaltak alapján megállapítható, úgy az ajánlattevői nyilatkozat hiánya / hiányossága hiánypótolható, az nem eredményezi automatikusan az ajánlat érvénytelenségét.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként - a nyilatkozatmintákban kiadott táblázatos formában - be kell mutatnia, hogy a szerződés teljesítése során milyen környezetvédelmi vállalásokat ajánl meg, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat azon részét képezi, amely hiánypótlás keretében nem pótolható.
Az ajánlatkérő kifejezetten előírja, hogy a szakmai ajánlatot a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírása szerint, az előírt nyilatkozatok megtételével, iratok csatolásával kell benyújtani, és amennyiben a szakmai ajánlat nem tartalmazza az előírt minimális tartalmi követelményeket, vagy nem támasztja alá az ajánlattevő értékelési részszempontra vonatkozó megajánlásainak megalapozottságát, úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
- Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
- A felhívás a 321-esKr.30.§(4) bek-ben és a KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot
tartalmaz.
- A környezetvédelmi vállalások értékelése az alábbiakban megadott, az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés során kötelezően alkalmazott releváns vállalások alapján történik. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi környezetvédelmi vállalásokat értékeli.
- Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése
- Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása
- A keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása
- A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása
- Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően
Az értékelés módszere: Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló (2019. június 04-ei útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklete A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik a közbeszerzési dokumentumok szerint.
- A IV.2.5) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap az ajánlati kötöttség beálltától számítódik!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges