Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.19.
Iktatószám:4033/2020
CPV Kód:63100000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Népegészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Dorina osztályvezető
Telefon: +36 14761261
E-mail: kovacs.dorina@nnk.gov.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nnk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nnk.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 3 évre, disztribútori szerződés keretében
Hivatkozási szám: 16960/2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 3 évre, disztribútori szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a közbeszerzési dokumentumokban megadott 126 kiszállítási cím
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Disztribúciós szolgáltatás alatt az ajánlatkérő rendelkezésére álló, már beszerzett és a beszerzendő,
de még rendelkezésre nem álló oltóanyagok a szerződés időtartama alatti folyamatos +2 - +8 oC-os
hőmérsékletű hűtőlánc biztosításával történő szállítása, és az oltóanyagokhoz tartozó hűtést nem
igénylő kísérő termékek (fecskendők, tűk, oltási kiskönyvek, oltóanyaghoz tartozó vagy oltási
dokumentáció) a közbeszerzési dokumentumok II.9. pontban megadott 126 címre történő szállítása
(minimális címváltozás lehetséges), továbbá az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
ellátása értendő.
Kiegészítő szolgáltatás alatt az oltóanyagok + 2-+8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani képes,
műszeresen ellenőrzött hűtőraktárban történő tárolása, a tároláshoz és a szállításhoz kötődő
logisztikai és nyilvántartási feladatok ellátása, az oltóanyagokhoz tartozó hűtést nem igénylő kísérő
termékek tárolása értendő.
A szerződésnek nem tárgya a külföldről beszerzett oltóanyagok importálása, vámeljárás
4
lebonyolítása.
A kiszállítási alkalmak száma évente:
• max.16-szor minden, a műszaki leírásban megadott címekre, egy-egy minden címre történő
szállítási kör max.14 nap alatt teljesítendő;
• esetenkénti kiszállítás a címek kevesebb, mint 20 %-ára átlagosan havi egy-két alkalommal.
Rendkívüli esetekben az oltóanyagokat és a hozzá tartozó hűtést nem igénylő kísérő termékeket két
munkanapon belül, különlegesen sürgős esetekben 24 órán belül (nem munkanapokon is) ki kell
szállítani a megrendelő intézményekhez.
A disztribúció tárgyát képező, Ajánlatkérő által más eljárásokban beszerzett vagy beszerzésre
kerülő oltóanyag mennyisége:
• várható raktárkészlet 2017. január 1.-én: a nemzetközi hiány miatt az oltóanyagok betárolása
pontosan nem ütemezhető előre,
• a 2017. évben előreláthatóan beérkező oltóanyagok mennyisége: 1.840.000 adag
• a 2018. évben előreláthatóan beérkező oltóanyagok mennyisége: 1.400.000 adag
• a 2019. évben előreláthatóan beérkező oltóanyagok mennyisége: 1.225.000 adag
• opcionálisan beszerzendő oltóanyag mennyisége: 1.529.250 adag
• egyéb, a járványügyi helyzet miatt beszerzendő oltóanyag menny.: 45.000 adag
Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a szerződés
teljesítéséhez szükséges alábbi tárolási és szállítási kapacitással:
a) legalább egy, a felhívás II.2.4) pontban megjelölt mennyiségű, a dokumentáció II.3 pontjában
részletesen meghatározott oltóanyagok egy időben tárolandó teljes mennyiségének raktározására
alkalmas, 2-8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani képes és legalább szabad 500 m3 méretű,
műszeresen ellenőrzött hűtőraktárral,
b.) legalább egy, minimum 50 m2 alapterületű, a hűtést nem igénylő kísérő termékek tárolására
alkalmas, száraz raktárhelyiséggel,
c) legalább két, az oltóanyagok fuvarozására alkalmas, 2-8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani
képes hűtő gépkocsival.
A fenti a)-c) pontokban meghatározott kapacitás megléte a szerződéskötés feltétele. Amennyiben
azokat ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem biztosítja, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9)
bekezdése értelmében mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. Az a)-c) pontok
vonatkozásában a szerződéskötéshez az ajánlattevőnek be kell nyújtania a teljesítéshez
rendelkezésre álló hűtőraktár, illetőleg a szárazraktár leírását, és a gépjárművek forgalmi
engedélye másolatát.
Szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítani kell az ajánlattevő számítógépes nyilvántartása
és az ajánlatkérőnél működő OSZIR (Országos Szakmai Információs Rendszer) közötti interfész
kapcsolatot. Vállalni kell ennek fejlesztését az ajánlatkérő rendszerének kiépülése ütemében, és a
már elkészült alrendszerek működtetését a kiszállításokkor. Az ezekre vonatkozó nyilatkozatot az
ajánlatban be kell nyújtani. Ajánlattevőnek rendelkeznie gyógyszer átcsomagolásra vonatkozó
érvényes GYEMSZI (OGYI) engedéllyel, erről nyilatkoznia kell ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 060 - 112363

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Z1070250 Rész száma: 0 Elnevezés: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 3 évre, disztribútori szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hingaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL) http://www.hungaropharma.hu
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 72.720.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A disztribútori szerződés módosítása során az Országos Tisztifőorvosi Hivatal helyett a Nemzeti Népegészségügyi Központ jár el, tekintettel arra, hogy az ellátandó feladat tekintetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódja.A szerződés módosításának időpontja: 2020.02.25.
2. Módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2)-(3) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828501
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828503
E-mail: dontobizottsaf@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63100000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban megadott 126 kiszállítási cím.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen hirdetmény II.2.4. pontjában meghatározott disztribúciós szolgáltatás nyújtása 2020. június 15-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 79.790.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05987
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL) http://hungaropharma.hu
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő jogelődje, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2017. március 01-jén kötött disztribútori szerződést a Hungaropharma Zrt-vel. A disztribútori szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 37. hónap utolsó napjáig tart, amelyen belül a disztribútori szolgáltatást 2017. március 1.-től 2020. február 29.-ig kell biztosítani.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2019.12.02-án uniós eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020.01.10. 10:00 óráig nem nyújtottak be ajánlatot, így a közbeszerzési eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani.
A disztribútori szerződés keretében a kötelező védőoltási rendbe tartozó oltóanyagok tárolását és szállítását, az ezekhez kapcsolódó logisztikai és nyilvántartási feladatok ellátását, az oltóanyagokhoz tartozó hűtést nem igénylő kísérő termékek tárolását kell biztosítani. A disztribútori szolgáltatás hiánya ellehetetlenítené az oltóanyagok folyamatos kiszállítását és kezelését, az életkor szerint érintett lakosság oltóanyaggal való ellátását. A szerződésmódosítás szükséges, mert disztribútori szolgáltatás hiányában ajánlatkérő nem tudja a kötelező védőoltások ütemezett szállítását, illetve tárolását megoldani, ezzel a kötelező védőoltási rend működtetése veszélybe kerülne.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései alapján kerül sor. Ajánlatkérő a disztribútori szerződést 3,5 hónappal hosszabbítja meg, a szerződés hatálya a korábbi március 31 helyett így 2020. július 15-ig tart. Ebből 3,5 hónapban (2020. március 01. - 2020. június 15.) történik disztribútori szolgáltatás teljesítése a disztribútor részéről, 2020.június 16- 2020. július 15. között már csak pénzügyi teljesítés történik. A szerződés időbeli hatályának módosítása a szerződés értékének növekedésével is együtt jár, hiszen további 3,5 hónapig tart a disztribútori szolgáltatás. Az időbeli hatály módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, hiszen a felek kötelezettségei, jogai, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás havi mértéke, azaz az időbeli hatály kivételével a szerződés feltételei változatlanok.
A módosítás mértéke: Az eredeti szerződéses érték: nettó 72.720.000 Ft, a módosítás értéke: nettó 7.070.000 Ft (3,5 hónap x nettó 2.020.000 Ft) Összérték: nettó 79.790.000 Ft. Az értéknövekedés 9,72 % , amely a 10 %-os törvényi küszöböt nem haladja meg.
Módosított szerződéses rendelkezések:
1.) A disztribútori szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatás havi 2.020.000 Ft + mindenkori ÁFA, azaz 2.565.400 forint + mindenkori általános forgalmi adó 2.) A disztribútori szerződés 7.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen disztribútori szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 42. hónap utolsó napjáig tart, amelyen belül, amelyen belül a disztribútori szolgáltatást 2017. március 01-jétől 2020. június 30-ig kell biztosítani.”
A szerződés módosításának időpontja: 2020.02.25.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen hirdetmény VII.2.1.) pontjában részletezettek szerint.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 72720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 79790000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben