Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0406/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Haszonállat-génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:2100, Gödöllő külterület 0152/3 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V-Bio Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Haszonállat-génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65476851
Postai cím: Isaszegi Út 200
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rövidné Kovács Krisztina
Telefon: +36 28511378
E-mail: kovacs.krisztina@hagk.hu
Fax: +36 28430184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hagk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kísérleti halkeltető és halnevelő üzem építése
Hivatkozási szám: EKR000175252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kísérleti halkeltető és halnevelő üzem építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100, Gödöllő külterület 0152/3 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A HáGK területén található 6,5x25,5m befoglaló méretű jelenleg raktárként funkcionáló épület hasznosítása során épül át Kísérleti és Demonstrációs Halkeltető és Halnevelő épületté. Az épületszerkezet főbb jellemzőit tekintve egyszintes, hosszfalas, nyeregtetős. Alapozása és aljzata beton/vasbeton, falazatai kerámia téglából készültek. Padlásfödéme burkolt fagerendás, a tető hagyományos ácsszerkezet. Az épület K-i végétől a terület körülbelül 4/5 részén kerül kialakításra a halnevelő rendszer, mely főleg gépészeti szempontból meghatározott szakmai és technológiai igényeket támaszt. Az épület Ny-i végében szociális blokk helyiségei kerülnek kialakításra. Az új tetőfedésen korszerű napelemes rendszer és síkkollektor kerül elhelyezésre. Nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik a beüzemelés és próbaüzem elvégzése is. A kivitelezési feladat részletes leírását és mennyiségi kimutatását a Műszaki Dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az árazatlan költségvetés meghatározott gyártmányú/típusú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha az árazatlan költségvetésben (és bármely közbeszerzési dokumentumban) meghatározott gyártmány, típus, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14815 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kísérleti halkeltető és halnevelő üzem építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-Bio Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98184370
Postai cím: Dabi sziget Út 4
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
E-mail: varkonyi.mark@gmail.com
Telefon: +36 703616135
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62372393
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100, Gödöllő külterület 0152/3 Hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A HáGK területén található 6,5x25,5m befoglaló méretű jelenleg raktárként funkcionáló épület hasznosítása során épül át Kísérleti és Demonstrációs Halkeltető és Halnevelő épületté. Az épületszerkezet főbb jellemzőit tekintve egyszintes, hosszfalas, nyeregtetős. Alapozása és aljzata beton/vasbeton, falazatai kerámia téglából készültek. Padlásfödéme burkolt fagerendás, a tető hagyományos ácsszerkezet. Az épület K-i végétől a terület körülbelül 4/5 részén kerül kialakításra a halnevelő rendszer, mely főleg gépészeti szempontból meghatározott szakmai és technológiai igényeket támaszt. Az épület Ny-i végében szociális blokk helyiségei kerülnek kialakításra. Az új tetőfedésen korszerű napelemes rendszer és síkkollektor kerül elhelyezésre. Nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik a beüzemelés és próbaüzem elvégzése is. A kivitelezési feladat részletes leírását és mennyiségi kimutatását a Műszaki Dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az árazatlan költségvetés meghatározott gyártmányú/típusú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha az árazatlan költségvetésben (és bármely közbeszerzési dokumentumban) meghatározott gyártmány, típus, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72397971
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-Bio Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98184370
Postai cím: Dabi sziget Út 4
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
E-mail: varkonyi.mark@gmail.com
Telefon: +36 703616135
Internetcím(ek): (URL) www.v-bio.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek – kölcsönös egyetértésben – az Alapszerződés alábbi rendelkezéseit módosították:
- MŰSZAKI TARTALOM: Felek a Szerződéses Műszaki Tartalom részévé teszik az alábbi pótmunkákat: „Halszaporító ház utólagos falszigetelése”.
- TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: Felek – tekintettel a Szerződéses Műszaki Tartalom pótmunkákkal történő módosítására – a kivitelezés (a Szerződéses Műszaki Tartalom megvalósításának) véghatáridejét 2020. május 22. napjában állapítják meg.
- KIVITELEZŐI DÍJ: Kivitelezőt megilleti továbbá a Halszaporító ház utólagos falszigetelése tárgyú pótmunkák nettó 10.025.578, - Ft. pótmunkadíja, melyet Megrendelő nem uniós (MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002) forrásból, hanem saját, intézményi költségvetéséből fizet ki.
- FIZETÉSI ÜTEMEZÉS: A pótmunkaszámla benyújtására Kivitelező a pótmunkák 100 %-os műszaki készültségénél - Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően – jogosult, nettó 10.025.578, - Ft. összegben.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki tartalom, a teljesítési határidő, a kivitelezési díj és a fizetési ütemezés módosításának közös oka a „Halszaporító ház utólagos falszigetelése” tárgyú pótmunkák Alapszerződésbe emelése. A felmerülő pótmunkákat sem Megrendelő, sem Kivitelező nem láthatta előre, tekintettel arra, hogy a pótmunkák szükségessége a kivitelezési munkák megkezdését követően, falbontás után vált láthatóvá (a szigetelés hiánya a fal megbontásával válik láthatóvá).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62372393 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72397971 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben