Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4071/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Középülettervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyházának és próbacentrumának generál tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyházának és próbacentrumának generál tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új
műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar
Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről;
1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását
célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X.
kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz.
Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak
elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során
szükséges generál tervezői feladatok ellátása, a Vázlattervben és a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező tervezési
területen belüli engedélyezési tervdokumentációk, a kiviteli tervdokumentáció teljes körű elkészítése, és a közvetlenül a
tervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, valamint a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezés során a
tervezői művezetés, valamint a megvalósulási tervdokumentáció készítése és a használatba vételi eljárások során való részvétel.
A Projekt megvalósítása során az engedélyezési eljárás egy ütemben történik, azonban a kivitelezés során a műszaki átadásátvétel
és a használatba vétel több ütemben valósul meg.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/07/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 232 - 422423

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Szerződések-2423-6/2015 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: mmarosi@kozti.hu
Telefon: +36 14872609
Internetcím(ek): (URL) http://www.kozti.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 480000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Tervezési Feladatok”) a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltakhoz képest új munkák beszerzését és így a műszaki tartalom bővülését jelenti.
(i) Az ajánlatadást követően az 1. mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező olyan további tervezési feladatok elvégzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben és amelyek más ajánlattevőtől való beszerzése nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő tervezési feladatokkal való együttműködés miatt. Ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása.
(ii) Fentiek - figyelembe véve az 1.7(i) pontban jelölt további tervezési feladatok elvégzésének ellenértékét - a Tervezési Díj módosítását tették szükségessé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma
létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel
Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm.
határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar
Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi
számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító
csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló
vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges generál
tervezői feladatok ellátása, a Vázlattervben és a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező tervezési területen belüli
engedélyezési tervdokumentációk, a kiviteli tervdokumentáció teljes körű elkészítése, és a közvetlenül a tervezési feladatokhoz
kapcsolódó feladatok ellátása, valamint a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezés során a tervezői művezetés,
valamint a megvalósulási tervdokumentáció készítése és a használatba vételi eljárások során való részvétel.
A Projekt megvalósítása során az engedélyezési eljárás egy ütemben történik, azonban a kivitelezés során a műszaki átadásátvétel
és a használatba vétel több ütemben valósul meg.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 560550000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: mmarosi@kozti.hu
Telefon: +36 14872609
Internetcím(ek): (URL) http://www.kozti.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1 A jelen Módosítás aláírásával a Megrendelő megrendeli a Módosított Tervezési Feladatok szerinti, 1. mellékletben rögzített feladatok ellátását.
2.2 A Szerződés 1. számú melléklete a jelen Módosítás 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott VIII. ponttal egészül ki.
2.3 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.4 A Szerződés 4.2 pontjában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
A bontási engedélyezési és bontási tudomásulvételi tervek elkészítése (1. részteljesítés) 24.000.000,-Ft + Áfa
Engedélyezési Tervdokumentációk elkészítésének időszakában ellátandó feladatok (2. részteljesítés) 168.000.000,- Ft + Áfa
Az Engedélyezési Tervdokumentáció módosításával kapcsolatos, az 1. számú módosítás szerinti feladatok ellátásának ellenértéke 20.000.000,- Ft + Áfa
Kiviteli Tervdokumentációk elkészítésének időszakában ellátandó feladatok, valamint a Felhasználási Engedély megszerzésének ellenértéke (3. részteljesítés) 283.200.000,- Ft + Áfa
Tervezői művezetés során ellátandó feladatok 27.200.000,- Ft + Áfa
Az 1. számú melléklet VI. pontjában meghatározott egyéb feladatok 11.500.000 Ft + áfa
Az 1. számú melléklet VII. pontjában meghatározott egyéb feladatok 23.200.000 Ft + áfa
Az 1. számú melléklet VIII.1 pontjában meghatározott feladatok 1.500.000 Ft + áfa
Az 1. számú melléklet VIII.2 pontjában meghatározott feladatok 1.950,000Ft + áfa
2.5 A Szerződés 3.1 pontja az alábbi 3.1.7-3.1.8 pontokkal egészül ki:
3.1.7 Az 1. számú melléklet VIII.1 pontjában meghatározott feladatok 2020. február 24.
3.1.8 Az 1. számú melléklet VIII.2 pontjában meghatározott feladatok 2020. február 24.
3.1 Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen Módosítás 1.7(i) alpontjában meghatározott egyes, az 1. mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a Tervezési Díj tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen a Szerződéssel beszerzett, meglévő szolgáltatásokkal való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az 1. mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
A szerződés módosítása aláírásának dátuma: 2020. február 21.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.6 A Felek a Szerződést 2019. november 13. napján akként módosították, hogy a Szerződés szeirnt elvégzendő tervezői feladatokat bővítették, és erre, valamint a tervezői művezetési feladatok időtartamának jelentős növekedésére tekintettel felemelték a Szerződés szerint a Tervezőnek járó Tervezési Díjat (a továbbiakban: „2. számú módosítás”).
1.7 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a 2. számú módosítást követően a Szerződés szerint elvégzendő feladatok műszaki tartalmának változtatása vált szükségessé:
Folytatás a VI.3.) További információk pontban!
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 557100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 560550000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben