Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4076/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Besenyszög Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72840647
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000941912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő. A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC, zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben, egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található. A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-, pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12857 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179504812
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő. A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC, zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben, egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található. A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-, pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184766609
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL) www.maranello.hu
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kivitelező a munkálatok előrehaladásával ismételt akadályoztatást jelentett be 2020.02.10. napon, melyekben az alábbiakat rögzítette:
„Tárgyi létesítés kiviteli munkái során a pályázati költségvetésben nem rögzített, de az építmény részére elengedhetetlen munkarészek megvalósítási szükségszerűsége állapítódott meg.
A pótmunkák tekintetében az egyes munkarészekre elkészítettük a költségvetéseket és a költségvetéseken belül megadjuk ezek szükséges munkaidejét is.
Minden költségvetés fedlapján megadjuk a létesítési pótmunka indoklását is.
Elkészítettük a naptári időtervet is a pótmunkákra.”
Az akadályoztatás és a pótmunkavégzés körülményeit a műszaki ellenőr felülvizsgálta és 2020.02.26. napon tett írásos jelentésében az alábbi javaslattal élt Megrendelő felé:
A kivitelező által közölt pótmunka-igények valósak, műszakilag indokoltak az alábbi munkák tekintetében:
- tetőtéri térdfalpillérek építése
- alacsony hajlású tetőzetek zárt deszkaborításának építése.
- szegélybádogozások építése
- padlásfeljáró építése
- acélszerkezetek felületvédelmének elkészítése
- fűtési és légtechnikai rendszerek hőszigetelésének kiépítése
- akadálymentes szerelvényezés
- vízóra aknák építése
- zsírfogó műtárgy építése
Műszaki ellenőr megállapítja, hogy a pótmunkaigény a fenti részletezettség tekintetében, a jóváhagyott tételek építésénél műszakilag indokolt.
A műszaki ellenőr a pótmunkák időigényét is megvizsgálva megállapította, hogy a Kivitelező által jelzett időtartam az alábbiak szerint fogadható el:
igényelt pótidő jóváhagyott pótidő
Építőmesteri munka 29 munkanap 14 munkanap
szellőzés pótmunkái 5 munkanap 5 munkanap
szerelvényezés pótmunkái 2 munkanap 2 munkanap
vízóra akna pótmunkái 9 munkanap 9 munkanap
zsírfogó pótmunkái 7 munkanap 7 munkanap
mindösszesen: 61 munkanap 37 munkanap
mindösszesen: 85 naptári nap 51 naptári nap
Felek a fentiekre tekintettel közös akaratukból a projekt befejezési határidejét valamint a pótmunkák elvégzését kívánják korrigálni az akadályoztatás időszaka okán.
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg (1. sz. módosítás után):
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan: 180. nap
2020. év 03. hó 03. nap.
2.2. Módosult szövegrész jelen szerződésmódosítás okán:
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan:180 + 51 nap, azaz 231. nap
2020. év 04. hó 23. nap.
A módosítás indoka, költségei és időigénye:
Felmerült akadályoztatás részletei, pénzügyi és időigénye:
Pótmunka munkanem
megnevezése Anyag összege Díj összege Pótidő munkanap
Építőmesteri 1 259 917 745 099 14,2
Épületgépészet szellőzés 1 140 282 87 120 5
Épületgépészet szerelvényezés 79 681 15 928 2
Épületgépészet vízóra akna 476 312 540 639 9
Épületgépészet zsírfogó 339 933 144 766 7
Összesen: 3 296 125 1 533 552 37,2
Összes pótmunka díja (anyag+díj) 4.829.677.- HUF
Összes határidő módosítási nap (nem csak munkanap): 51

Felek a pótmunka elvégzésére tekintettel a szerződés összegét az alábbiak szerint módosítják:
2.3.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
2.1. Vállalkozói díj: nettó 179.504.812.- HUF.
2.3.2. Eredeti szerződésben szereplő szöveg (1. sz. módosítás után):
2.1. Vállalkozói díj: nettó 179.504.812.- HUF + 432.120.- HUF mértékű pótmunka, azaz mindösszesen nettó 179.936.932.- HUF.
2.3.3. Módosult szövegrész jelen szerződésmódosítás okán:
2.1. Vállalkozói díj: nettó 179.936.932.- HUF + 4.829.677,- HUF mértékű pótmunka, azaz mindösszesen nettó 184.766.609,- HUF.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: feladatukat ellátni, mely műszaki körülményeket jelen szerződésmódosításban rögzítenek.
A Kbt. 141. § (6) szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 179504812 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184766609 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A nem lényeges szerződéses feltételek módosulását Felek változás-bejelentő iratban hagyták jóvá, mely jelen szerződés 1.8. számú mellékleteként részletes adatokat tartalmaz.
3. JOGSZABÁLYI KÖRÜLMÉNYEK
Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
A módosítás jogszabályi alapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b), Kbt. 141. § (6)
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:
ba) A megvalósítási munka a jelenleg az érintett kivitelező által folyamatban lévő munkához elengedhetetlenül kapcsolódó műszaki tevékenység elvégzése, mely a folyó tevékenységtől el nem választható, műszaki és gazdasági okokból a szerződő fél személye nem változtatható.
Az építmény logisztikai kapcsolatai elengedhetetlenül fontosak, mely kapcsán amennyiben új Kivitelező végezné a pótfeladatot, úgy a már kialakított szakmai kapcsolatok, működési körülmények nem lehetnének biztosíthatók, az új Kivitelező számára biztosítandó munkaterület a jelenlegi Kivitelező munkaterülete is, ahol a közös feladatellátás Ajánlatkérő számára logisztikai, működési nehézségeket okozna. Két Kivitelező jelenlétében nem tudná a folyamatos működést és összpontosítással sem lenne egyszerű összehangolt és szakszerű munkavégzés, nem biztosítható tárolási és anyagraktározási terület (az érintett építmény területén nincs több hely), nem lenne biztosítható a szekcionált hulladékkezelés, szakaszos beépítés és műszaki együttműködés. Ajánlatkérőnek ez jelentős szakmai hátrányt jelentene.
bb) Megrendelő számára jelentős gazdasági hátránnyal járna a szerződő fél személyének változtatása, mivel az új szervezet vonatkozásában a felvonulási, kitelepülési, együttdolgozási kényszer alapján jelentős többletköltségek merülnének fel, így Ajánlatkérő gazdasági sérelmet szenvedne. Az új Kivitelező természetesen felszámítaná költségeként a helyszínre vonulást, állványok, eszközök kiszállítását, mobil mosdók kitelepítési költségeit, így jelentős olyan többletköltség merülne fel, mely a jelen lévő Kivitelező kapcsán már egyszer felmerült, de nem jár újabb logisztikai költségteherrel.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; a szerződés általános jellege a határidő valamint a pótmunka változásának módosításától nem változik meg.
A Miniszterelnökség részéről kiadott a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti szerződéskötések és szerződésmódosítások ellenőrzéséhez szóló útmutató az alábbiakat rögzíti:
Sem a Kbt., sem az irányelv nem definiálja, hogy mi értünk a szerződés általános jellege alatt. A 2014/24/EU irányelv 108. preambulumbekezdése azonban annyit rögzít, hogy a szerződés általános jellege például akkor változik meg, ha a megvalósítandó építési beruházásokat, beszerzendő árukat, vagy szolgáltatásokat valami mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját.
A szerződés általános jellégének vizsgálata során azt tartjuk szükségesnek áttekinteni, hogy az adott közbeszerzési eljárás tárgyát, miként határozta meg az ajánlatkérőként szerződő fél.
Vagyis
- építési beruházás esetén a megvalósítandó teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező – eredményt kell szem előtt tartani.
Fentiekre tekintettel egyértelműen megállapítható, a szerződés akadályoztatás és egyéb pótmunka megvalósítása okán felmerült teljesítési határidő és költség-többlete nem változtatja meg a szerződés jellegét, az elkészült mű funkcionális egységként megvalósul.
A szerződéses árakra vonatkozó kimutatás:
Az eredeti szerződés ellenértéke: 179.504.812.- HUF
Kbt. 141. § (4) c) szerinti pótmunkák ellenértéke (1. sz. módosítás): 432.120.- HUF
Kbt. 141. § (4) b) szerinti pótmunkák ellenértéke (2. sz. módosítás): 4.829.677.- HUF
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben