Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/56
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.19.
Iktatószám:4083/2020
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Nézsa Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:2618 Nézsa, Szondi utca 97. Hrsz: 231/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SAPPORTALL Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nézsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72733673
Postai cím: Park Utca 1.
Város: Nézsa
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2618
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Styevó Gábor
Telefon: +36 308360717
E-mail: polgarmester@nezsa.hu
Fax: +36 35530041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nezsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nézsa Művelődési ház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000532972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nézsa Művelődési ház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261210-9
45261400-8
45262100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2618 Nézsa, Szondi utca 97. Hrsz: 231/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett telek Nézsa főutcáján, a kastély és a templom között, a kastéllyal átellenben, a Park utcában található. A környékre jellemző a hagyományos beépítés, régi parasztházakkal, műemléki épületekkel. A telek területe 716 m2. A telek utca felőli körülbelül 14 méteres szakasza sík, a telek hátsó része erősen lejt, kereszt irányban lejtése nincs. Gyalogosan megközelíthető a Dózsa György útról. Gépkocsival szintén a Dózsa György útról közelíthető meg. A telek szélessége állandó, körülbelül 14 méter, hossza körülbelül 51 méter. Jelenleg a telken áll az építési munkák tárgyát képező művelődési ház. A szomszéd ingatlanok közül mindkét oldali ingatlan beépített. A bal oldali ingatlan műemlék, országos védelem alatt áll, a jobb oldali ingatlan csupán műemléki környezetként védett, a Reviczky kastély egykori lovardája.
A nyertes ajánlattevő feladata a Művelődési ház energetikai korszerűsítése - tetőszerkezet felújítása, valamint egy darab akadálymentes wc kialakítása - a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb feladatok, mennyiségi adatok:
I. Tetőszerkezet felújítása
Az épület tetőszerkezetének szerepét a 20/60 cm keresztmetszetű rétegelt ragasztott fa tartókeretek látják el, melyre közvetlenül deszkaburkolat és a tetőhéjalás került 1 cm parafa hőszigetelés beiktatásával.
Munkanemek: zsaluzás és állványozás (1755 m2); ácsmunka (1205 m2); tetőfedés (1205 m2); bádogozás; fa- és műanyag szerkezet elhelyezése; felületkezelés; szigetelés (2780 m2).
II. Épületgépészeti munkák
Az épület gépészeti rendszereit a felújítás és átépítés alkalmával nem cseréljük, csupán a meglévő hálózatot bővítjük ki egy darab akadálymentes WC-vel. (wc 1 db, mosdó 1 db)

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13692 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nézsa Művelődési ház energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAPPORTALL Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82211132
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fsz2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703612106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41795264
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261210-9
45261400-8
45262100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2618 Nézsa, Szondi utca 97. Hrsz: 231/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett telek Nézsa főutcáján, a kastély és a templom között, a kastéllyal átellenben, a Park utcában található. A környékre jellemző a hagyományos beépítés, régi parasztházakkal, műemléki épületekkel. A telek területe 716 m2. A telek utca felőli körülbelül 14 méteres szakasza sík, a telek hátsó része erősen lejt, kereszt irányban lejtése nincs. Gyalogosan megközelíthető a Dózsa György útról. Gépkocsival szintén a Dózsa György útról közelíthető meg. A telek szélessége állandó, körülbelül 14 méter, hossza körülbelül 51 méter. Jelenleg a telken áll az építési munkák tárgyát képező művelődési ház. A szomszéd ingatlanok közül mindkét oldali ingatlan beépített. A bal oldali ingatlan műemlék, országos védelem alatt áll, a jobb oldali ingatlan csupán műemléki környezetként védett, a Reviczky kastély egykori lovardája.
A nyertes ajánlattevő feladata a Művelődési ház energetikai korszerűsítése - tetőszerkezet felújítása, valamint egy darab akadálymentes wc kialakítása - a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb feladatok, mennyiségi adatok:
I. Tetőszerkezet felújítása
Az épület tetőszerkezetének szerepét a 20/60 cm keresztmetszetű rétegelt ragasztott fa tartókeretek látják el, melyre közvetlenül deszkaburkolat és a tetőhéjalás került 1 cm parafa hőszigetelés beiktatásával.
Munkanemek: zsaluzás és állványozás (1755 m2); ácsmunka (1205 m2); tetőfedés (1205 m2); bádogozás; fa- és műanyag szerkezet elhelyezése; felületkezelés; szigetelés (2780 m2).
II. Épületgépészeti munkák
Az épület gépészeti rendszereit a felújítás és átépítés alkalmával nem cseréljük, csupán a meglévő hálózatot bővítjük ki egy darab akadálymentes WC-vel. (wc 1 db, mosdó 1 db)

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41795264
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAPPORTALL Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82211132
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fsz2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703612106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Az eredeti Kivitelezési szerződés III. 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„A szerződés tárgya: A 2618 Nézsa, Szondi utca 99. hrsz: 231/2. cím alatt lévő Művelődési ház energetikai korszerűsítése. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentációban, valamint a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó ajánlatában foglaltak alkotják.”
2.2. Az eredeti Kivitelezési szerződés III. 7. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„A teljesítés helye: A 2618 Nézsa, Szondi utca 99. hrsz: 231/2. cím alatt lévő Művelődési házként funkcionáló ingatlan.”
2.3. A 2. számú módosítás által módosított III. 1. pont:
„A szerződés tárgya: A 2618 Nézsa, Szondi utca 97. hrsz: 231/2. cím alatt lévő Művelődési ház energetikai korszerűsítése. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentációban, valamint a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó ajánlatában foglaltak alkotják.”
2.4. A 2. számú módosítás által módosított III. 7. pont:
„A teljesítés helye: A 2618 Nézsa, Szondi utca 97. hrsz: 231/2. cím alatt lévő Művelődési házként funkcionáló ingatlan.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés adminisztratív hiba miatt tévesen tartalmazza a kivitelezés helyszínének házszámát.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41795264 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41795264 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben