Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0411/2020
CPV Kód:45200000-9;45211000-9;45260000-7;45310000-3;45321000-3;45330000-9;45400000-1;45430000-0;45440000-3
Ajánlatkérő:Ludányhalászi Községi Önkormányzat Piliny Község Önkormányzata;Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28. HRSZ: 144/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Full General Building Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55008903
Postai cím: Rákóczi Út 69
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ludanyhalaszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Piliny Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86870355
Postai cím: Losonci Út 25
Város: Piliny
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehoczki Szabolcs
Telefon: +36 32459200
E-mail: pilinyhivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piliny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31801931
Postai cím: Madách Út 18.
Város: Nógrádszakál
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3187
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radványszky Judit
Telefon: +36 32455155
E-mail: szakalinfo@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nogradszakal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekek napközbeni ellátása
Hivatkozási szám: EKR000781592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyermekek napközbeni ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28. HRSZ: 144/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ludányhalászi községben Rákóczi út 28. szám alatt (HRSZ: 144/2) kialakult, beépített környezetben, a földszintes épület, amely jelenleg az alábbi funkciót tölti be : általános művelődési feladatok
Építtető: Ludányhalászi község Önkormányzat 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69.
Építés helyszíne: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28 (HRSZ: 144/2)
Funkció:
Hasznos teljes alapterület átalakítás előtt : 475,73 m2
Hasznos teljes alapterület bővítést követően : 523,6 m2
melyből
felújítás alapterülete: 475,73 m2
Bővítés alapterülete: 47,87 m2
Felújítási munkák:
• teljes burkolatcsere
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• külső hőszigetelés
• részbeni új födém és tetőszerkezet
• új tetőfedés
• épületgépészeti és épületvillamossági felújítás
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00398 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermekek napközbeni ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Full General Building Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17822196
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
E-mail: fullgeneralbuilding@gmail.com
Telefon: +36 205520555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122268944
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211000-9
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45430000-0
45440000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28. HRSZ: 144/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ludányhalászi községben Rákóczi út 28. szám alatt (HRSZ: 144/2) kialakult, beépített környezetben, a földszintes épület, amely jelenleg az alábbi funkciót tölti be : általános művelődési feladatok
Építtető: Ludányhalászi község Önkormányzat 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69.
Építés helyszíne: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28 (HRSZ: 144/2)
Funkció:
Hasznos teljes alapterület átalakítás előtt : 475,73 m2
Hasznos teljes alapterület bővítést követően : 523,6 m2
melyből
felújítás alapterülete: 475,73 m2
Bővítés alapterülete: 47,87 m2
Felújítási munkák:
• teljes burkolatcsere
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• külső hőszigetelés
• részbeni új födém és tetőszerkezet
• új tetőfedés
• épületgépészeti és épületvillamossági felújítás
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 133305637
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Full General Building Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17822196
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
E-mail: fullgeneralbuilding@gmail.com
Telefon: +36 205520555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás:
A hivatkozott pontok helyesen:
2. A jelen Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba.
3. A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. sz. módosítás:
II. Szerződésmódosítás tárgya
1. A Vállalkozási szerződés II/1. pontban meghatározott szerződés tárgyának a műszaki tartalma kiegészül a Vállakozási szerződés a kiviteli tervtől eltérő és a Vállakozó elfogadott ajánlatának alapját képező költségvetést meghaladó – a szerződésmódosítás mellékletében található - pótmunkák elvégzésével.
2. A Vállalkozási szerződés IV/1. pontja első bekezdésének rendelkezése kiegészül a következőkkel:
A pótmunka és többletmunka díja: 11 036 693 Ft + 27 % -2 979 907 Ft – ÁFA összesen bruttó 14 016 600 Ft.
A Vállalkozó a pót és többletmunkára vonatkozóan külön részszámlát jogosult kiállítani, melyet a Megrendelő saját pénzügyi forrásból egyenlít ki.
A Vállalkozási díj nettó 122.268.944 Ft,-ról 133 305 637.- Ft + ÁFA összegre változik.
III. A szerződés teljesítésének helye, időbeli hatálya, teljesítés határideje
3. A teljesítés határideje: 2020. április 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az 1.sz. mellékletben szereplő többlet és pótmunkák nem szerepeltek a vállalkozási szerződés alapját képező kivitelei tervdokumentációban és költségvetésben, ezek megrendelését az Önkormányzat most tudta eszközölni, ezek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanabbul terhesebbé.
A magasabb műszaki tartalmat megvalósító többlet és pótmunka megvalósításához a Vállalkozói határidő módosítást is indokolttá teszi.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 122268944 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 133305637 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben