Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0425/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Vámospércs Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4287 Vámospércs, Debreceni utca 2 sz. HRSZ: 61/4 Parkoló: 61/4; 61/7; 61/11 és 61/12 hrsz.;4287 VÁMOSPÉRCS, DEBRECENI ÚT 2. HRSZ.: 61/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12550300
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 52591503
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 52591503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műv. Ház és a mellette lévő park felújítása 2.
Hivatkozási szám: EKR000003162020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Művelődési Ház és a mellette lévő park felújítása Vámospércsen”2.eljárás
1.rész A közbeszerzés mennyisége:
A vámospércsi művelődési ház több tervezési állapot során kapta meg a jelenlegi arculatát.
Kiegészítő szerkezeti átalakítások érték az épületet. Ajánlatkérő jelen beruházás során egy mai igényeknek megfelelő, modern és élhető környezet létrehozását kívánja megvalósítani az épületben és annak közvetlen közelében.
A fejlesztéssel érintett épületnagyság, hasznos alapterület: 1657,97 m2. Szintszám: földszint + I. emelet + II. emelet
A Művelődési Ház több tervezési állapot során kapta meg a jelenlegi arculatát. Kiegészítő szerkezeti átalakítások érték az épületet. Cél egy mai igényeknek megfelelő, modern és élhető környezet kialakítása az épületben és annak közvetlen környezetében.
Építész - Meglévő, átalakított épület: Acélszerkezetű rácsos főtartós szelemenes tetőszerkezet van az épületen. Ezen héjazatként korcolt lemezfedést találtunk OSB építőlemez aljaztra rögzítve. A héjazat elbontásra kerül, az új épületrészben ismertetett szendvicspanel kerül fel rá. A függőeresz és a lefolyócsatorna 0,5 mm-es galambszürke színű horganyzott
acéllemezből készültek. A kéményeknél a szabványban előírt módon készült a bádogozás.
Ezek több helyen sérültek, javításra szorulnak. A meglévő nyílászárók állapota a mai hőtechnikai igényeknek nem megfelelő ezért a meglévő vegyes nyílászárók teljes egészében cserére szorulnak kornak megfelelő és biztonságtechnikai követelményeket is kielégítő szerkezetekre. Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, 5kamrás profil, 2rétegű üvegezés, U=1,0 ABLAK kívül – belül galambszürke színű. Esetenként biztonsági fóliával
Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 2rétegű üvegezéssel, CT70. RAL galambszürke.
A belső ajtók fa szerkezetűek, tömör szárnyakkal, fehér színben. Az ajtólapok a WC és fürdő helyiségeken tömör betétesek. Cseréje bizonyos helyiségekben valósul meg a tervlapon feltűntetve.
Acél tokos beltéri nyílászárók elhelyezése, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), ajtó,
100 x 210
90 x 210
75 x 210
110 x 210
100x210 tolóajtó
A meglévő kémények közül, a nem használt szerkezetek bontásra kerülnek. Természetes szellőzés biztosítható ablakokon keresztül.
Építész – Új épületrész: Az új épületrész alatt vasalatlan beton sávalap készül a meglévő épület alapozási szintjéhez igazodva. A felmenő teherhordó falazatok anyaga a kazánház és a műhely esetében a külső oldalakon 30 cm vtg. tégla. Itt a külső oldalon hőszigetelő rendszer kerül felfogatásra a külső színvakolat alatt. Újabb pillér nem kerül beépítésre. Födémnyílás megszűntetésre kerül. Válaszfalak tégla, a II. emeleti szinten gipszkarton válaszfalak készülnek. A külső falazat a tervezett 38 cm-es vastagságban a 15 cm kiegészítő külső hőszigeteléssel. A felvonó aknában 3 rtg. talajvíznyomás elleni szigetelés készül, lángolvasztással ragasztva. A tetőhéjazat tetőpanel. Az új épületrészbe nem készül külön kémény, a radiátorok a meglévő épületben lévő rendszerre lesznek csatlakoztatva. Természetes szellőzés biztosítható ablakokon keresztül.
Vízellátás: A tervezett létesítményben szociális és tűzivíz igény (külső- és belső fali tűzcsap) lép fel, melynek ellátása közműhálózatról tervezett. Az ingatlan jelenleg is rendelkezik bekötő vezetékkel és vízmérővel. Az ingatlan vízellátása közműről biztosítható, amihez megfelelő méretű bekötővezeték létesítése szükséges, továbbá a külső tűzivíz igény fedezéséhez új közterületi tűzcsap kiépíttetése szükséges az ingatlan előtt. A belső fali tűzcsapok vízellátása is közműről valósul meg, az OTSZ-ben előírt, szükséges kifolyási nyomás biztosításához nyomásfokozó beépítése tervezett. A meglévő bekötővezeték bővítése szükséges. A vízmérő akna és a tervezett épület között térszint alatt vezetett csővezeték létesül. A tervezett épületbe belépve ötrétegű műanyag csőrendszerből és préskötéses idomaiból tervezett kiépíteni a vizes berendezéseket ellátó belső vízhálózatot. Épületen belül a vezetékek nagyrészt takartan, fal- vagy padlószerkezetben kerülnek elhelyezésre, szabadon csak a gépházi szerelvényekhez, berendezésekhez (pl. melegvíz termelő) csatlakozó rövid szakaszokon. Az épületen belüli vízvezetékeket szigeteléssel kell ellátni. A melegvíz termelést helyi elektromos melegvíz termelőkkel végezzük. Az épület jelenlegi külső (udvari) vízvezetékei többszöri javításon estek át, továbbá méretük sem megfelelő, bontásuk szükséges és új csőhálózatot alakítunk ki.
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20 literig zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált 7 db
biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 30 1 db
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111511111
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 120 4 db
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113
Karakterkorlát miatt folyt.:II.2.4)A közbeszerzés mennyisége pontban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Művelődési ház felújítása Vámospércsen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261910-6
További tárgyak:45300000-0
45315000-8
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Debreceni utca 2 sz.
HRSZ: 61/4
Parkoló: 61/4; 61/7; 61/11 és 61/12 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Gázszerelés: Cél 2db meglévő, megmaradó készülék égéstermék elvezetésének átalakítása, fogyasztói vezeték és gázmérőhely áthelyezése. A berendezések továbbra is a helyiség légterétől független égésilevegő-ellátással fognak üzemelni. A jelenlegi, homlokzaton vezetett koncentrikus égéstermék kivezetésük szabálytalan kivitelű, továbbá a homlokzat felújítás miatt sem hagyható meg, ezért ezek kiváltása szükséges.
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül 20 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 20 db
Fűtés: A meglévő radiátoros rendszer elbontásra kerül egészen a kazánházban lévő hidraulikus váltóig. A hidraulikus váltó előtti primer rész megmarad. A fűtési energiát 2 db. meglévő megmaradó kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. Az épület szintjei valamint a színházterem külön fűtési körökkel lesz ellátva a nyomásmentes osztó-gyűjtőről. A meglévő megmaradó hidraulikus váltó után új osztó-gyűjtő kiépítése történik. A radiátorok beszabályozása a termosztatikus szelepek elő beállításával történik, a helyiségenkénti szabályzást termosztatikus szelepfejek végzik. A fűtés indítását szintenként elhelyezett 2 db. helyiséghőmérséklet érzékelő termosztát vezérli.
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 29 db

Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel 2 db
Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények légedények, keverőedények 2 db
Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között 1 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül 20 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 20 db
Szellőzés: A Művelődési Központ színháztermének légátöblítésére, valamint fűtésére és hűtésére kiegyenlített nyomásviszonyokat tartó szellőztető rendszer kerül beépítésre. A fűtő, hűtő egységet egy léghűtéses kondenzátor egységre kötjük. A rendszer beszabályozására és szabályozására négyszög ill. kör keresztmetszetű, állítható szabályozó zsaluk kerültek betervezésre.
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,6 42,74 m2
mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVL011406

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 146,79 m2
nyomásfokozat, oldalhossz:1001- mm, Csz.: APVL011409
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 mm, 1001 mm oldalhosszúság felett egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 1,1 262,61 m2
mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVL012511
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 3,69 m2
100-500 mm oldalhosszúság között légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,7 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVLIDOM1407150
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 101,16 m2
mm oldalhosszúság között légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM1409
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 88,62 m2
mm, 1001 mm oldalhosszúság felett légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 1,1 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM2411
Erősáramú szerelés: Az erősáramú szerelés alapvetően falba süllyesztett és falon kívüli megoldással valósul meg. Elosztó hálózati kábelezés védőcsőben, kábeltálcán lesz rögzítve. A szerelvényeket süllyesztetten és falon kívüli elhelyezéssel kell kialakítani. Dugalj áramkörök áramvédő kapcsolóval védettek lesznek. Világítás irodákban, szociális helyiségekben helyi kapcsolással, folyosókon több helyről kapcsolható kialakítással valósul meg. A különböző helyiségekben a rendeltetés által megszabott igényeknek megfelelő dugaszoló hálózat készül. A helyiségek bejáratánál a takarítás részére biztosítva lesznek a csatlakozási lehetőségek. A mellékhelyiségekben csatlakozást biztosítunk a kézszárító berendezések részére.
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423) 200 db
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor, 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774422) 61 db
Karakterkorlát miatt folytatás:II.2.8) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki épület építésének/felújításának/bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van gépészeti munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: folyt1.:
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú, egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401) 3 db
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók, váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) 43 db
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár), csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) 10 db
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), keresztkapcsoló fehér (Kat.szám:774407) 6 db
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú, egypólusú nyomó fehér (Kat.szám:774411) 22 db
Gyengeáramú szerelés: Az informatikai rendszer feladata az épületben található hang- és számítógépes adatkommunikációs berendezések összeköttetésének biztosítása. A hálózat a 19”-os rendező szekrényből, a hozzá tartozó passzív és aktív elemekből, a megfelelő számú fali csatlakozóból és az ezeket összekötő vízszintes és függőleges kábelrendszerekből épül fel.
Az ingatlan mérete és kialakítása megengedi, hogy egy elosztási pontot alakítsunk ki és a teljes terület megfelelő összeköttetését is e szerint kell megoldani. A rack szekrény a porta helyiségben kerül elhelyezésre. Ez lesz az a helyiség, ahol az elosztó rendező, rack szekrény kerül szerelésre és a rendezőből a végpontok felé a kábelek kiindulnak. A kábeleket gyengeáramú kábeltálcán, védőcsőben vagy műanyag kábelcsatornában kell elvezetni a megfelelő helyre. Az informatikai és telefonhálózat kialakítása strukturált rendszerű.
Rendező szekrény
9 Rack szekrény 42U 600x600, üvegajtóval,fali 1 db
10 Rack szekrény szerelés, tartozék, csavarkészlet 1 db
Kábelek:
1 Cat6 UTP kábel 4x2xAWG23 (250 MHz), LSOH halogénmentes, falikábel 8 640 m
2 UTP kábel kifejtés rendezőben 144 db
3 2xRJ45 Cat6 UTP csatlakozó aljzat dupla előlap, fehér (Modulo45 aljzat, 2xRJR5, süllyesztett, modulok nélkül) 61 db
4 1xRJ45 Cat6 UTP csatlakozó aljzat 22 db
5 Cat6 patch kábel UTP, 1 m, LSOH halogénmentes, szürke 100 db
6 Cat6 patch kábel UTP, 5 m, LSOH halogénmentes, szürke 100 db
Védőcsövek
30 Mű II20 merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve vagy falba süllyesztve előre elkészített horonyba. Ø 20 mm 4 000 m
Napelem: 31,05 kWp teljesítményű napelemes HMKE telepítése tervezett (nem szigetüzemű), tartószerkezettel, kompletten, 115 db CS6K 270W-os polikristályos napelem, napelem MULTI CONTACT gyártmányú MC4 típusú gyorscsatlakozókkal.
Személyfelvonó telepítése is tervezett. A felvonó villamos energiával való ellátása az épület elektromos főelosztójáról történik. Az elosztóban külön biztosítékkal ellátott és háromsarkú kapcsolóval leválasztható leágazást kell kiépíteni a felvonó részére. A felvonót ki kell egészíteni vészjelző berendezéssel, hogy a fülkében tartózkodó személy szükség szerint jelt adhasson. 1 db 630 kg / 8 személy teherbírású 1100*1400*2100 mm rozsdamentes személyfelvonót (rsz.: FE-3775)
Karakterkorlát miatt folytatás:II.2.13) További információ:pontban.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/..................../reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: folyt2.:
Parkoló: A létesítmény működéséhez 27-15=12 db parkolóhely építése szükséges. A beavatkozások szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell szállítani. A talajjavító és fagyvédő réteg építése előtt az altalajt tömöríteni kell, a talajjavító és
fagyvédő réteg felszínén E2=40 MN/m2 teherbírást kell biztosítani, a tömörség min. 95% legyen. Az útpadkát a teljes tervezési szakaszon a szegély szintjéig fel kell tölteni, és tömöríteni kell, a tömörség min. 90% legyen. A tervezett burkolatok szélére kiemelt szegélyt, süllyesztett útszegélyt, vagy járdaszegélyt kell építeni. A szegélyelemeket C20/25 minőségű betongerendába és homokos kavics ágyazatba kell fektetni. A nyomvonalba eső aknafedlapokat szintbe kell emelni. A tervezett útburkolatokról a csapadékvíz építendő víznyelőkön keresztül zárt rendszerbe jut.
Betonkő járdaburkolat bontása útalappal, törmelék elszállításával 31,0 m2
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből 136,5 m
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6 cm-es méretekben, ágyazóhomokkal, hézagkitöltéssel 80,5 m2
Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8 cm-es méretekben, ágyazóhomokkal, hézagkitöltéssel 881,0 m2
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1)
Elnevezés: Művelődési ház melletti park felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 VÁMOSPÉRCS, DEBRECENI ÚT 2.
HRSZ.: 61/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az átalakítás előtt álló Művelődési Ház mellett található park városi pihenőtér funkciót tölt be. Jelenlegi állapota szerint azonban elavult –és sem fizikai állapotában, sem funkcionálisan nem
képes megfelelni a vele szemben támasztott magas, elvárható igényszintnek.
A kivitelezés során a 485,88 m2 zöldterület újul meg. A Művelődési Ház melletti parkban meg kell tartani több funkciót és hangsúlyos városkép elemet. Így megmarad a téren található emléktábla, egy emelvényre helyezve, a park területén lévő 6 db árnyékod adó lombhullató fa és a park területén elhelyezkedő műtárgyak.
Földmunka: A telepítéshez szükséges talajszerkezet rendelkezésre áll. A bontásokat követően a területet meg kell szabadítania a törmeléktől. Helyenként talajpótlásra szükség lehet. Ültetés közben az ültető-gödrök illetve a fű igényeinek megfelelő felületi tápanyagjavítást biztosítani kell.
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% - föld visszatöltések 4 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% HK ágyazat és zúzott kő 37,26 m3

Sitt és építési törmelék elszállítása és elhelyezése. ( EWC kód szerinti elkülönített módon ) Lazulással növelt, becsült mennyiség. 1,5 m3
Növénytelepítés: A növénytelepítés elrendezését és az egyes ültetendő fajok meghatározását a K-5 jelű növénytelepítési terv tartalmazza. Szükséges az építési munkák befejeztével a bolygatott felszín finom tereprendezése, majd gyepesítése átl. 5dkg/m2 sport minőségű fűmag vetésével.
Borostányfal telepítése 19,39 fm

Sövény telepítése : vörös korallberkenye 6,84 m2

Sövény telepítése : balkáni babérmeggy 24,53 m2

Évelő növények ültetése: levendula, árnyliliom, szépecske ( külön kiírás szerinti tőtávolságokkal és megoszlásban ) 41,34 m2

Vízellátás: A telken jelenleg víz közmű bekötés megtalálható, mérete és helye megfelel az ingatlan ellátására. Az öntözés a vízi közmű tervben részletezett módon kerül megoldásra, a meglévő aknában újonnan kialakított hidroforon át, földbe süllyesztett, műanyag aknadobozokból. Új elemként ivókút létesül. A locsolás és az ivókút vízmérőjét a meglévő megmaradó vízmérő aknában kerül elhelyezésre elzárókkal. A vízóra aknából egy vezeték indul, melyet az akna irányába lejtéssel kell szerelni a leüríthetőség miatt.
Öntözőrendszerekhez rendszerelemek beépítése, visszacsapószelep, 3/4"-os Kötőelem 25 mm x 3/4", 2761-20 5 db

Öntözőrendszerekhez rendszerelemek beépítése, vízkonnektor elhelyezése, 8250-20 5 db
Burkolatok: A tér burkolatai minden esetben újak. Alépítményük részben adott. A járda vonalvezetése 2 egymásba metsző körívből áll. A park megközelítése a közterületi járdáról tereplépcsővel történik.
Tér- vagy járdaburkolat alap,ágyazat készítése. Kerti lépcsők alá, változó vastagságban, lépcsőzetes kialakításban, szegélykövek elheyezésével. Helyszínen kevert beton FN, vagy KK. 4 m3

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 6,cm vtg idomkővel _ 207,1 m2

Szegélykövezés készítése beton támasszal, kerti szegélykő 5x20, v 5x25 szürke 252,31 m
Erősáramú szerelés: Új elemként 5 db kandeláber elhelyezése tervezett. A térvilágítás kialakításakor bontásra kerülnek az alábbi anyagok, szerelvények: védőcsövek, vezetékek, kábelek, lámpatestek, installációs, szerelvények, elektromos tartószerkezetek. Az erősáramú nyomvonalakat földkábeles megoldással kell a villamos fogyasztókig eljuttatni. A meglévő elosztóberendezéstől 2 világítási áramkört kell indítani 2 külön védőcsőben, a későbbi kiépítés folytatása végett. A lámpatesteket egyenletesen szétosztva kell felfűzni az 5 eres földkábelre. Lámpatest: 4,3 m magasságú oszlopon lévő lámpatest. Megvilágítás - gyalogos közlekedési útvonalak: 10lux.
Utcabútorok: 6 db közterületi pad és 7 db hulladéktároló kihelyezése is megvalósul.
Akadálymentesítés: A parkok, és egyéb pihenőövezetek a társasági élet, a kikapcsolódás helyszínei, ezért minden látogató számára akadálymentes és biztonságos kialakítása alapkövetelmény. A parkot körülvevő és a parkon átvezető gyalogos- és sétautakat a kerekesszéket vagy scootert használó látogatók számára akadálymentes használatra alkalmas módon kell kialakítani, látható és tapintható jelzésekkel, elemekkel kiegészítve. A látássérült személyek könnyebb tájékozódását segítendő, a bejáratok mellett különböző fajtájú, kellemes illatú virágok telepítendőek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki park és/vagy tér építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban) (minimum 0 hónap maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/.........................../reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1. és 2. rész:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. és 2. rész:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 64.§, 74.§ és a Kbt. 71.§ (4) bekezdése, valamint a 114.§ (2) bekezdésének releváns rendelkezései.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt1.:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok és meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.):
1. rész:
Az 1. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek van épület építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalata.
A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A 2. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik –e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, akinek van gépészeti munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalata. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
A 3. részszempont esetében egyenes arányosítás, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.):
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési részszempont vonatkozásában a következőket írja elő:
- Ajánlattevők 0-36 hónap többlet jótállást ajánlhatnak meg azzal, hogy a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Ha ajánlattevő megajánlása a legkedvezőbb szintként meghatározott értéktől (36 hónap) kedvezőbb, ajánlatkérő a fenti képlet alkalmazása során abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (36 hónap) helyettesíti be.
- Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag Ajánlatkérő által előírt 36 hónap kötelező jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap többletjótállást ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
4. részszempont:
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Folytatás a következő pontban:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt2.:
2. rész:
Az 1. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek van park és/vagy tér építésének irányításában szerzett tapasztalata.
Ajánlatkérő a park fogalma alatt a következőket érti:Több funkciót szolgáló (pihenés, játék, sport stb.) közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
Ajánlatkérő a tér fogalma alatt a következőket érti:Felülről nyitott, az időjárás hatásainak kitett, emberi használatra feltárt, építészeti, tájépítészeti eszközökkel alakított külső tér.
A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A 2. részszempont esetében pontozás, az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempontok tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A szakemberek közti átfedés megengedett.
A 3. részszempont esetében egyenes arányosítás, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési részszempont vonatkozásában a következőket írja elő:
- Ajánlattevők 0-36 hónap többlet jótállást ajánlhatnak meg azzal, hogy a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Ha ajánlattevő megajánlása a legkedvezőbb szintként meghatározott értéktől (36 hónap) kedvezőbb, ajánlatkérő a fenti képlet alkalmazása során abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (36 hónap) helyettesíti be.
- Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag Ajánlatkérő által előírt 36 hónap kötelező jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap többletjótállást ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
4.részszempont:
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4) További információk:folyt1.
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19.
1.rész tekintetében
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. Mindkét részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódnak.
2.rész tekintetében
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 500.000.- HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 1 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. Mindkét részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódnak.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
21. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
Folytatás a következő pontban:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4) További információk:folyt2.:
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206.Az eljárás előkészítésében részt vett: Dr.Nyíri Edina
26. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. és 2. rész:
(M1)-(M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon (az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.), a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ában, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1000 m2 hasznos alapterületű épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkára vonatkozó referenciával.
Épület felújítási és/vagy bővítési munkája alatt legalább az építészeti, az épületgépészeti és az épületvillamossági szakágakat magába foglaló kivitelezési munkákat érti Ajánlatkérő.
2. rész:
(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, összesen legalább 340 m2 területen végzett, zöldterületi rekonstrukciós munkálatok elvégzésére irányuló referenciával.
Zöldterületi rekonstrukció alatt Ajánlatkérő a következőket érti: burkolt közösségi terek és/vagy parkok és/vagy sétányok és/vagy játszóterek és/vagy azok berendezéseinek felújítása és/vagy kialakítása és/vagy ezek növényállományának fejlesztése és telepítése.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
1-2. rész: A referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a,
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. rész:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 15%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Jelen építési kivitelezési tevékenység Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal HB-03/ÚO/00200-20/2019. számú építési engedélyében foglalt építési munkák kivitelezése (29 db várakozóhely és a hozzátartozó út-és járdaszakaszok) a fordított adózás hatálya alá tartozik, az építési engedéllyel nem érintett (nem építési hatósági engedély-köteles) építési munkák kivitelezése az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
2. rész:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 15%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.7) pont folytatása:
2.rész:
A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.
Jelen építési kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/01/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Karakterkorlát miatt folyt. III.1.1) Szakmai tev. pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak, az árazott költségvetésnek .xls fájlformátumúnak kell lennie. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges. EKR űrlap
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt folyt.III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges