Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4252/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gulyás János és Társa Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37601463
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leitner Andrea
Telefon: +36 22407052
E-mail: leitner.andrea@office.mor.hu
Fax: +06 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mor.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVÖ Ellátó Központja - Élelmiszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000703642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8060 Mór, Szent István tér 9.; 8060 Mór, Kórház utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére tőkehús beszerzése a két telephelyen működő főzőkonyha részére, szállítási keretszerződés keretében:
Sertéscomb
Sertés fehér csont
Sertés tarja csont nélkül
Füstölt kenyérszalonna
Húsos sertés csont
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás/műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 190 - 461731

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tőkehús
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1594000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020.03.02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15113000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8060 Mór, Szent István tér 9.; 8060 Mór, Kórház utca 20.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére tőkehús beszerzése a két telephelyen működő főzőkonyha részére, szállítási keretszerződés keretében:
Sertéscomb
Sertés fehér csont
Sertés tarja csont nélkül
Füstölt kenyérszalonna
Húsos sertés csont
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás/műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1594000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1./ Felek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező, a tételes árjegyzéket, mely tartalmazza az ajánlattételi dokumentáció szerint kért és azzal azonos, a nyertes ajánlat szerint megajánlott termékek listáját, közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítás mellékletét képező tétele árjegyzéknek megfelelően módosítják:
2./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadóak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ A sertéshús és sertéshúskészítmények önköltségének meghatározó tényezője az élősertés ára. Az afrikai sertéspestis (ASP) okozta világpiaci folyamatok eredményeként az élősertés ára Magyarországon 2020 februárjában hozzávetőlegesen 50%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, fenti tényt a NAIK-AKI – NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet – adatbázisa is igazolja.
A növekvő alapanyag és bérköltségek jelentősen megnövelték a sertéshúsok és a nem sertéshúsból készült húskészítmények önköltségét is.
A KSH által megfigyelt húsrészek esetében 2020 januárjában a fogyasztói árak 19-33% közötti mértékben voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Az élősertés világpiaci árának növekedése, mind az Európai Unió mind a hazai piacon is megjelenik mind a sertéshúsok- és húskészítmények, mind az egyéb húsok és húskészítmények átadási és fogyasztói árában.
A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1594000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1594000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben