Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4256/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000885292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Jelenlegi alapterületek: Petőfi Színház épülete: 4385,37 m2; volt Zeneiskola épülete: 849,6 m2, volt Turistaszálló épülete: 703,82 m2; összesen: 5938,79 m2
A rekonstrukció és bővítés során a színpadtechnológia is fejlesztésre kerül: zenekari árok; nézőtér; alsógépészet, dobforgó színpad, személyi és utca süllyesztő; felsőgépészet, díszlethúzó: kb. 20 db, ponthúzó: 48 db, mozgatható világítástartók, összesen 453 db férőhely kerül kialakításra.
A tervezéssel érintett ingatlanok főbb adatai:
Veszprém, Óvári Ferenc út 2.; 5038. hrsz.:
- funkció: kulturális intézmény (Petőfi Színház);
- telek alapterülete: 1269 m2;
- beépítettség: 1039 m2
Veszprém, Óvári Ferenc út 5037/2. hrsz.:
- funkció: közterület (jelenleg beépítetlen);
- telek alapterülete: 359 m2
Veszprém, Megyeház tér 2.; 5037/1. hrsz.:
- funkció: vegyes (Bakony társasház, korábbi Korona-szálló);
- telek alapterülete: 2306 m2;
- beépítettség: 1467 m2
Veszprém, 5041. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 1 ha 2002 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” nagy része helyezkedik el rajta)
Veszprém, 5042. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 2925 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” kisebb része helyezkedik el rajta)
Veszprém, Óvári Ferenc út 1.; 112. hrsz.:
- funkció: intézmény (régi Zeneiskola, turistaszálló);
- telek alapterülete: 1423 m2;
- beépítettség: 848 m2
Veszprém, Szeglethy József utca 4.; 121. hrsz.:
- funkció: intézmény;
- telek alapterülete: 1222 m2;
- beépítettség: 567 m2
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Épületek felmérése (felmérési terv készítése), pontosított adatok digitalizálása, engedélyezési terv előkészítése a megrendelő által biztosított vázlatterv (RMT) alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval, telekalakításhoz szükséges geodéziai munkarésszel, továbbá a korábbi Korona-szállót (5037/1. hrsz-ú ingatlan) érintő társasház alapító okirat módosításához szükséges geodéziai munkarészek elkészítése: a szerződés megkötését követő 20 munkanap.
b) Bontási, építési, örökségvédelmi és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása, valamint a telekalakítási változási vázrajz elkészítése: az a) pontban foglalt feladat teljesítését követő: 40 munkanap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti feladat teljesítését követő 120 munkanap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése, megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt. Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 092 - 223121

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91702692
Postai cím: Ezerjó Utca 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 445000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020. február 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Jelenlegi alapterületek: Petőfi Színház épülete: 4385,37 m2; volt Zeneiskola épülete: 849,6 m2, volt Turistaszálló épülete: 703,82 m2; összesen: 5938,79 m2
A rekonstrukció és bővítés során a színpadtechnológia is fejlesztésre kerül: zenekari árok; nézőtér; alsógépészet, dobforgó színpad, személyi és utca süllyesztő; felsőgépészet, díszlethúzó: kb. 20 db, ponthúzó: 48 db, mozgatható világítástartók, összesen 453 db férőhely kerül kialakításra.
A tervezéssel érintett ingatlanok főbb adatai:
Veszprém, Óvári Ferenc út 2.; 5038. hrsz.:
- funkció: kulturális intézmény (Petőfi Színház);
- telek alapterülete: 1269 m2;
- beépítettség: 1039 m2
Veszprém, Óvári Ferenc út 5037/2. hrsz.:
- funkció: közterület (jelenleg beépítetlen);
- telek alapterülete: 359 m2
Veszprém, Megyeház tér 2.; 5037/1. hrsz.:
- funkció: vegyes (Bakony társasház, korábbi Korona-szálló);
- telek alapterülete: 2306 m2;
- beépítettség: 1467 m2
Veszprém, 5041. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 1 ha 2002 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” nagy része helyezkedik el rajta)
Veszprém, 5042. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 2925 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” kisebb része helyezkedik el rajta)
Veszprém, Óvári Ferenc út 1.; 112. hrsz.:
- funkció: intézmény (régi Zeneiskola, turistaszálló);
- telek alapterülete: 1423 m2;
- beépítettség: 848 m2
Veszprém, Szeglethy József utca 4.; 121. hrsz.:
- funkció: intézmény;
- telek alapterülete: 1222 m2;
- beépítettség: 567 m2
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Épületek felmérése (felmérési terv készítése), pontosított adatok digitalizálása, engedélyezési terv előkészítése a megrendelő által biztosított vázlatterv (RMT) alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval, telekalakításhoz szükséges geodéziai munkarésszel, továbbá a korábbi Korona-szállót (5037/1. hrsz-ú ingatlan) érintő társasház alapító okirat módosításához szükséges geodéziai munkarészek elkészítése: a szerződés megkötését követő 20 munkanap.
b) Bontási, építési, örökségvédelmi és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása, valamint a telekalakítási változási vázrajz elkészítése: az a) pontban foglalt feladat teljesítését követő: 40 munkanap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti feladat teljesítését követő 120 munkanap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése, megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt. Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 489450000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91702692
Postai cím: Ezerjó Utca 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL) http://www.tspc.hu/
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL) www.kozti.hu
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződés II. 2. pont c) alpontjának alábbiak szerinti módosításában állapodtak meg:
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti telekalakítási eljárás lezárultát követő 120 munkanap, de legfeljebb:
- I. ütem: a Kiszolgáló épületrészek, azaz a 112 és 121 hrsz-ú telkek bejelentett és építési engedélyre beadott elemei (parkoló; volt iparos iskola; volt zeneiskola; telken belüli közművek) esetében, 2020. május 15.-ig
- II. ütem: Színház-tömb rekonstrukció, Óvári Ferenc úti közmű-átkötés, azaz 5038, 5041, 5042, 5037/1-es hrsz.-ú telkek bejelentett és építési engedélyre beadott elemei esetében 2020. június 15.-ig
Indokolás: A Bakony Társasház Alapító Okirat módosítása szükségessé vált a telekalakítási eljárás lebonyolításában, mivel az új színházi telek albetéteket vont ki a Társasházból. A telekalakítás bejegyzése csak és kizárólag együttesen, párhuzamosan haladhatott az alapító okirat módosítással, amelynek folyamata a tulajdonostársakkal való egyeztetés, a szükséges aláírások megszerzése, valamint az időközben szükségessé vált hagyatéki eljárás időigénye miatt jelentősen elhúzódott. A c) alpont szerinti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a telekalakítás elhúzódása érdemben kihat, annak lezárultáig a kiviteli tervdokumentáció nem véglegesíthető. Erre tekintettel indokolt a c) alpontban meghatározott határidő számítását a telekalakítási eljárás lezárultától számítani.
(Eredeti feltétel: A Szerződés II.2. pontja c) pontja értelmében a kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésének határideje a b) alpontban meghatározott feladatok teljesítésétől számított 120 munkanapban került meghatározásra.)
Felek a Szerződés III. 4. pontjának alábbiak szerinti módosításában állapodtak meg:
III.4. Megrendelő a megadott határidőre leszállított tervet észrevételezi, és a leadástól számított 15 munkanapon belül szükség szerint hiba- és hiánylistát állít össze. A hiba- és hiánylista átvételét követően Tervező 10 munkanapon belül köteles a hibákat kijavítani, hiányosságokat pótolni és a kijavított dokumentációt leszállítani.
(Eredeti feltétel: III.4. Megrendelő a megadott határidőre leszállított tervet észrevételezi, és a leadástól számított 10 munkanapon belül szükség szerint hiba- és hiánylistát állít össze. A hiba- és hiánylista átvételét követően Tervező 10 munkanapon belül köteles a hibákat kijavítani, hiányosságokat pótolni és a kijavított dokumentációt leszállítani.)
Felek a Szerződés IV. 1. pontjában rögzített tervezési díjat az 1.4. pontban meghatározott a tervezési terület növekedésére tekintettel nettó 489 450 000,- Ft + Áfa összegre módosítják.
Indokolás: 1.4. A Szerződés alapján elvégzendő tervezési feladatok műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: RMT) határozza meg. Az RMT-ben szereplő, „B” jelű vázlattervhez képest a tervezett színház-rekonstrukcióhoz szükséges mértékben további tervezési területek bevonása vált indokolttá: a területnövekmény összesen 893,87 m2. A tervezési feladatok megnövekedett mennyisége a tervezési díj ezzel arányos módosítását teszi szükségessé.
(Eredeti feltétel: IV. 1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az II.1. pontban meghatározott feladatok teljesítése esetén az alábbi nettó tervezési díjat fizeti meg: 445 000 000,- Ft + ÁFA. )
2.3. Felek a Szerződés XI.3. pontjában a Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán az operatív feladatok ellátása során kapcsolattartásra kijelölt személy nevét az időközben bekövetkező személyi változásra tekintettel módosítják Lamos Péter helyett Durmics Zsuzsanna megjelölésével.
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésén, illetőleg a 141. § (6) bekezdésén alapul, figyelemmel arra, hogy a tervezési díj növekedése nem éri sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 10%-át, az egyéb módosítások pedig nem minősülnek lényegesnek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A VII.2.1) pontban ismertetett részletes indokok szerint.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 445000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 489450000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben