Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4345/2020
CPV Kód:45000000-7, I
Ajánlatkérő:Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:1113 Bp. Nagyszőlős u 41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hodász Mester Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:területi államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23304152
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya
Telefon: +36 13285850
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területi államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1113 Bp. Nagyszőlős u 41. épület belső átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000593962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 I
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pest Megyei Kormányhivatal - 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 41. épület belső átalakítása – mely a megjelölt ingatlanon belül 108,24 m2 –en oktatóbázis kialakítása. A beruházás magában foglalja az építészeti, gépészeti és elektromos munkákat. A közbeszerzés tárgya nem építési-engedély köteles.
A szükséges munkálatok: belső válaszfalak bontása, új válaszfalak építése, új belső nyílászárók beépítése, teljes belső burkolatok. A fűtési rendszer és teljes belső gépészeti felújítás is szükséges. Új WC-k és vizesblokkok kialakítása. Az épület belső szellőzése és klímarendszere is felújítandó. A belső elektromos hálózat teljesen kicserélendő a megfelelő teljesítmény és biztonság érdekében. Belső festés és mázolás tervezett.
Építészet
Oktatóbázis területe: 108,24 m2
Vasalt aljzat (esztrich) készítése: 7,4 m3
Válaszfal bontása: 64,0 m2
Válaszfal építése (gipszkarton): 60,9 m2
Sima oldalfal vakolat készítése gipszkarton falon: 121,8, m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet: 108,8 m2
Lapburkolat bontása: 33,3 m2
Pvc padlóburkolat bontás: 93,1 m2
Tetőhéjjazat cseréje: 160 m2
Napelemek leszerelése - visszaszerelése: 20 db
Fal, pillér, oszlopburkolat készítése beltérben: 143,2 m2 m2
Padlóburkolat készítése kül- és beltérben, gres, kőporcelán lappal: 49,1 m2
Fa- és hézagmentes műanyag padló készítése, Vinyl padlóburkolat beltérben: 77,9 m2
Függőeresz csatorna szerelése aluminiumból: 52,5 fm
Lefolyócső szerelése aluminiumból: 17,6 fm
Szilikát festés: 399,7 m2
Vizes helyiségek üzemivíz elleni szigetelése: 53,2 m2
Hőszigetelés javítása pincében: 8 m2
Nyílászárók: ajtók (acél tokos fa lappal)
ajtó (75/210): 6 db
ajtó (90/210): 6 db
ajtó (120/210): 2 db
ajtó (150/210): 1 db

Árnyékolás, aluminium redőny: 3 db
Biztonsági fólia ragasztása ablakra: 9,45 m2

Gépészet
Ivóvíz vezeték építése: 42fm
Lefolyóvezeték, csatorna építése: (12+10+10)=32 fm
Vizes berendezési tárgyak beépítése: 11 db
Fűtési vezeték szerelése: 126 fm
Radiátor szerelése: 7 db
Belsőszelepes thermofej radiátorhoz: 7 db
Új gáz kazán ARISTON Genus 30 tip: 1 db
Elszívó csőventilátor: 1 db
Kör keresztmetszetű szellőző légcsatorna szerelése: 6 fm
Elektromos
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 1040 fm
Lépésálló gégecső, beton aljzatba fektetve: 45 fm
Háromrekeszes műanyag parapetcsatorna: 35 fm
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva: 1882 fm
Kábeltálca felszerelése: 66 fm
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva: 2785 fm
Szerver szekrény 1000x800 mm alapterülettel, felül szellőző ventilátorral: 1 db
Komplett világítási- és telekommunikációs szerelvények elhelyezése: 177 db
Kötődobozok 100x100 és 150x150 mm: 92 db
Lámpatestek elhelyezése: 83 db
Alkonykapcsolós, mozgásérzékelős kültéri halogénlámpás fényvető: 4 db
Projektor (mennyezetre rögzítve): 2 db
Vetítővászon elektromos fel-le mozgathatósággal: 2 db
Elektromos vezérlésű sötétítő ablakredőny: 3 db
Hangfalak becsövezve az oktatói asztalba: 4 db
A közbeszerzés tárgya nem építési engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75357407 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1113 Bp. Nagyszőlős u 41. épület belső átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1113 Bp. Nagyszőlős u 41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pest Megyei Kormányhivatal 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 41. épület belsőátalakítása” – mely a megjelölt ingatlanon belül 108,24 m2 –en oktatóbázis kialakítása. A beruházás magában foglalja az építészeti, gépészeti és elektromos munkákat. A közbeszerzés tárgya nem építési-engedély köteles.
A szükséges munkálatok: belső válaszfalak bontása, új válaszfalak építése, új belső nyílászárók beépítése, teljes belső burkolatok. A fűtési rendszer és teljes belső gépészeti felújítás is szükséges. Új WC-k és vizesblokkok kialakítása. Az épület belső szellőzése és klímarendszere is felújítandó. A belső elektromos hálózat teljesen kicserélendő a megfelelő teljesítmény és biztonság érdekében. Belső festés és mázolás tervezett.
Építészet
Oktatóbázis területe: 108,24 m2
Vasalt aljzat (esztrich) készítése: 7,4 m3
Válaszfal bontása: 64,0 m2
Válaszfal építése (gipszkarton): 60,9 m2
Sima oldalfal vakolat készítése gipszkarton falon: 121,8, m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet: 108,8 m2
Lapburkolat bontása: 33,3 m2
Pvc padlóburkolat bontás: 93,1 m2
Tetőhéjjazat cseréje: 160 m2
Napelemek leszerelése - visszaszerelése: 20 db
Fal, pillér, oszlopburkolat készítése beltérben: 143,2 m2 m2
Padlóburkolat készítése kül- és beltérben, gres, kőporcelán lappal: 49,1 m2
Fa- és hézagmentes műanyag padló készítése, Vinyl padlóburkolat beltérben: 77,9 m2
Függőeresz csatorna szerelése aluminiumból: 52,5 fm
Lefolyócső szerelése aluminiumból: 17,6 fm
Szilikát festés: 399,7 m2
Vizes helyiségek üzemivíz elleni szigetelése: 53,2 m2
Hőszigetelés javítása pincében: 8 m2
Nyílászárók: ajtók (acél tokos fa lappal)
ajtó (75/210): 6 db
ajtó (90/210): 6 db
ajtó (120/210): 2 db
ajtó (150/210): 1 db
Árnyékolás, aluminium redőny: 3 db
Biztonsági fólia ragasztása ablakra: 9,45 m2

Gépészet
Ivóvíz vezeték építése: 42fm
Lefolyóvezeték, csatorna építése: (12+10+10)=32 fm
Vizes berendezési tárgyak beépítése: 11 db
Fűtési vezeték szerelése: 126 fm
Radiátor szerelése: 7 db
Belsőszelepes thermofej radiátorhoz: 7 db
Új gáz kazán ARISTON Genus 30 tip: 1 db
Elszívó csőventilátor: 1 db
Kör keresztmetszetű szellőző légcsatorna szerelése: 6 fm
Elektromos
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 1040 fm
Lépésálló gégecső, beton aljzatba fektetve: 45 fm
Háromrekeszes műanyag parapetcsatorna: 35 fm
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva: 1882 fm
Kábeltálca felszerelése: 66 fm
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva: 2785 fm
Szerver szekrény 1000x800 mm alapterülettel, felül szellőző ventilátorral: 1 db
Komplett világítási- és telekommunikációs szerelvények elhelyezése: 177 db
Kötődobozok 100x100 és 150x150 mm: 92 db
Lámpatestek elhelyezése: 83 db
Alkonykapcsolós, mozgásérzékelős kültéri halogénlámpás fényvető: 4 db
Projektor (mennyezetre rögzítve): 2 db
Vetítővászon elektromos fel-le mozgathatósággal: 2 db
Elektromos vezérlésű sötétítő ablakredőny: 3 db
Hangfalak becsövezve az oktatói asztalba: 4 db
A közbeszerzés tárgya nem építési engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (hó) (min 0 - max 24) (a kötelező 36 hó-n felül vállalt jótállás időtartama hónapban kifejezve)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1113 Bp. Nagyszőlős u 41. épület belső átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hodász Mester Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12555147
Postai cím: Dessewffy Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@hodaszmesterbau.hu
Telefon: +36 705036188
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676452243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71895121
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75357407
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kertész Bau Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30961342
Postai cím: Hrsz. 1079
Város: Szalkszentmárton
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25987810203

Hivatalos név: Hodász Mester Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12555147
Postai cím: Dessewffy Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676452243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges