Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4388/2020
CPV Kód:45233260-9
Ajánlatkérő:Helvécia Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Helvécia közigazgatási területe: 154/1,154/2,154/3, 250, 249/1, 459/17, 273/2, 027/1, 016/5 hrsz-ek, valamint 022/145, 022/294, 022/293, 022/146, 022/147, 022/78, 022/131, 022/361, 022/362, 030/134
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Helvécia Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33409421
Postai cím: Sport Utca 42
Város: Helvécia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Károly
Telefon: +36 76579000
E-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com
Fax: +36 76579050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helvecia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járdák felújítása, építése és gyalogátkelő építése
Hivatkozási szám: EKR000889902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233260-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Járdák felújítása, építése és gyalogátkelő építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Helvécia közigazgatási területe: 154/1,154/2,154/3, 250, 249/1, 459/17, 273/2, 027/1, 016/5 hrsz-ek, valamint 022/145, 022/294, 022/293, 022/146, 022/147, 022/78, 022/131, 022/361, 022/362, 030/134
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián” megnevezésű projekt keretében járdák felújítása, építése és gyalogátkelő építése a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.

Főbb mennyiségi adatok:
1. Új járda építése Helvécia Petőfi S utca és Kecskeméti út egy szakasza H=1690 fm ; SZ= 1,5 m ; rétegrend:10 cm homokos kavics ágyazat,10-20 cm beton
2. Meglévő járdák felújítása Helvécia
-Petőfi Sándor utca Sport utca és Kiskőrösi út közötti szakasza = 149 fm +344 fm,
-Kiskőrösi út Petőfi Sándor utca és Iskola sor közötti szakasza + Iskola előtti járda:747 fm +140 fm,
-Kecskeméti út külterületi szakasza =590 fm,
-Garai Zoltán utca Taál Bálint utca és Korhánközi dűlő közötti szakasza =1030 fm,
SZ= 1,2 – 1,5 m
rétegrend: terv szerinti bontás; 10 cm vtg. homokos kavics ágyazat;10 cm vtg. beton
3. Gyalogátkelő építése: 1 db a terv szerint

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18037 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Járdák felújítása, építése és gyalogátkelő építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38208120
Postai cím: Ötfa Tanya 5
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: bacsbau@colonial.hu
Telefon: +36 203606561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32056560
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233260-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Helvécia közigazgatási területe: 154/1,154/2,154/3, 250, 249/1, 459/17, 273/2, 027/1, 016/5 hrsz-ek, valamint 022/145, 022/294, 022/293, 022/146, 022/147, 022/78, 022/131, 022/361, 022/362, 030/134
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián” megnevezésű projekt keretében járdák felújítása, építése és gyalogátkelő építése a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.

Főbb mennyiségi adatok:
1. Új járda építése Helvécia Petőfi S utca és Kecskeméti út egy szakasza H=1690 fm ; SZ= 1,5 m ; rétegrend:10 cm homokos kavics ágyazat,10-20 cm beton
2. Meglévő járdák felújítása Helvécia
-Petőfi Sándor utca Sport utca és Kiskőrösi út közötti szakasza = 149 fm +344 fm,
-Kiskőrösi út Petőfi Sándor utca és Iskola sor közötti szakasza + Iskola előtti járda:747 fm +140 fm,
-Kecskeméti út külterületi szakasza =590 fm,
-Garai Zoltán utca Taál Bálint utca és Korhánközi dűlő közötti szakasza =1030 fm,
SZ= 1,2 – 1,5 m
rétegrend: terv szerinti bontás; 10 cm vtg. homokos kavics ágyazat;10 cm vtg. beton
3. Gyalogátkelő építése: 1 db a terv szerint

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32056560
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38208120
Postai cím: Ötfa Tanya 5
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: bacsbau@colonial.hu
Telefon: +36 203606561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
 A szerződés III. fejezet 1. pontjában a helyrajzi számok felsorolása kiegészül a 030/135. hrsz-ú területtel.
A szerződés VIII. Szerződés időszak fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 2020. április 30-ig befejezni, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni”. 
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgya: A közlekedésfejlesztési projekt kapcsán a Helvécia belterületi 154/1,154/2,154/3, 250, 249/1, 459/17, 273/2 hrsz-ú és a külterületi 027/1, 016/5 hrsz-ú, valamint 022/145, 022/294, 022/293, 022/146, 022/147, 022/78, 022/131, 022/361, 022/362, 030/134 hrsz-ú ingatlanokon új járdák építése, felújítása, gyalogátkelő építése. 

A kivitelezéshez szükséges nyomvonal kitűzése során derült ki, hogy a 030/135 hrsz-ú területet is érinti a járda nyomvonala, ezért a szerződés tárgyát ki kell egészíteni az említett helyrajzi számú ingatlannal.

A járda építésére/felújítására, valamint a gyalogos átkelő építésére szóló közútkezelői hozzájárulások rendelkeznek arról, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos. Továbbá az 53102 jelű Kecskeméti út és a Kiskőrös út kereszteződésénél a járda érinti a 148. sz. Kecskemét-Alsó-Kiskőrös keskeny-nyomközű vasútvonalat a 27+23,83 hm
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32056560 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 32056560 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben