Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4407/2020
CPV Kód:33150000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110,HU212,HU312;HU110,HU212,HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: nkovacs@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új sportegészségügyi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001446812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33150000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új, a műszaki leírásban szereplő paramétereknek megfelelő sportegészségügyi eszközök beszerzése 2 részben. Részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlati ár tartalmazza minden gép esetén a helyszínre szállítást, a beüzemelést, és a betanítást az adott részben előírtak szerint
Minden eszköz tekintetében a meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező eszközre is tehető ajánlat, azonban ami nem esik értékelési szempont alá, arra többletpont nem adható! Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező eszközök felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Amennyiben a műszaki leírás szerinti minimális feltételeknek a szakmai ajánlat szerint megajánlott eszköz nem felel meg, az ajánlat érvénytelen.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 231557000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új sportegészségügyi eszközök beszerzése – 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33150000-6
További tárgyak:33155000-1
33158200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU212,HU312 A teljesítés fő helyszíne: Duna Aréna - 1138 Bpt, Népfürdő u. 36.;Mátraházi Edzőtábor - 3233 Mátraháza, Kékesi út 21.
Észak-Moi Ált. Olimpiai Központ - 2890 Tata, Baji út 21.
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok , Tüskecsarnok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minden eszköz esetén irányadó:
A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal/vagy CE/vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (továbbiakban Tanúsítvány), és az ajánlattevőként szerződő félnek a berendezések szállításakor ezeket is át kell adnia.
A részletes feladatok a műszaki leírásban. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Szállítási határidő: 6 hét, Jótállás minimális időtartama 24 hónap. A jótállás időszakára, a jótállás körébe tartozó szervizszolgáltatás biztosítása: helyszíni hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számított maximum 6 órán belül a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szerződéskötést követően az eszköz leszállításával szükséges a Tanúsítvány átadása.
Az ajánlatban meg kell jelölni a származási országot, a gyártót és az eszköz típusát valamint a Tanúsítvány számát/egyéb beazonosítható paraméterét.
AK által kijelölt személyzet betanítása: 4 fő, 8 órában
A) 4 db új Kompresszió- és hidegterápiás készülék rendszer +SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint.
B) 2 db új Multifunkciós fizikoterápiás készülék rendszer vákuum terápiával és tartozékai, mely az alábbi paramétereknek felel meg+SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint
- C) 2 db új, Testen kívüli lökéshullám terápiás készülék rendszer +SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint
- D) 2 db új, Kapacitív és rezisztív rádiófrekvenciás / diatermiás készülék (TECAR) +SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint
- E) 2 db új, Magas intenzitású, nagy energiájú lézer terápiás készülék+SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint
- F) 4 db új, Hideg-meleg terápiás fürdő+SZÁLLÍTANDÓ TARTOZÉKOK A KD szerint
Karakter korlát miatt a paramétereket a műszaki leírás tartalmazza, mely ingyen közvetlenül elérhető az eljárás EKR száma alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Többlet jótállás (hónapokban megadva, minimum 0 hónap maximum 24 hónap)  12
2 MA) Kompresszió- és hidegterápiás készülék rendszer esetén az aktív kompresszió az adott testrészre vonatkozó szint állítása -minimum (minimum 4szint - maximum 8 szint) 4
3 MB) Multifunkciós fizikoterápiás készülék rendszer esetén a programozható tárhely mennyisége a készülék memóriájában a saját kezelések / páciensek mentésére (minimum 170 maximum 200 tárhely)  2
4 MC) Testen kívüli lökéshullám terápiás készülék rendszer estén az érintőképernyős kijelző mérete (minimum 5,7 "- maximum 10) 4
5 MD) Kapacitív és rezisztív rádiófrekvenciás / diatermiás készülék (TECAR) esetén a kezelőfrekvenciák száma (minimum 1 maximum 2) 5
6 ME) Magas intenzitású, nagy energiájú lézer terápiás készülék esetén a Modulált fénykibocsátás tartomány felső határa (minimum 15000 Hz, maximum 20000Hz) 3
7 MF) Hideg-meleg terápiás fürdő esetén nagy átfolyású masszírozó vízsugár merülő-fürdőnként (minimum 10 db maximum 20 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Új sportegészségügyi eszközök beszerzése – 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU212,HU312 A teljesítés fő helyszíne: Duna Aréna - 1138 Budapest, Népfürdő u. 36.;
Mátraházi Edzőtábor - 3233 Mátraháza, Kékesi út 21.
Észak-magyarországi Általános Olimpiai Központ - 2890 Tata, Baji út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 darab, új – Kriokabin és tartozékai, mely az alábbi paramétereknek felel meg:
Előírt műszaki jellemző Elvárás
Elektromos működésű, teljes test (vállak, nyak, fej is) hidegterápiás kezelésére alkalmas kriokabin. A hidegterápiás kezelés fogyóanyag gáz nélkül lehetséges. igen
Egykamrás terápiás hidegkabin be- és kikapcsolható belső világítással. igen
Bekapcsolás után rövid időn belül elérhető terápiás hőmérséklet a teljes testre (fej, nyak, vállak is) – minimum -85C° igen
Elektromos hálózati csatlakozás: 400 V / 3-fázis / 50 Hz – fázisonként 25A áramfelvétel (ehhez igazított fogyasztási mértékegységben szükséges megadni 3.értékelési szempontra az ajánlatot) igen
Folyamatos, akár napi 24 órán keresztüli működésre is alkalmas teljes test hidegterápiás kabin igen
Állítható és nyomon követhető terápiás idő igen
Sarok kialakítás lehetséges cca. 1500 mm x 1500 mm külső alapméretben igen
A készülék által a zárt fagyasztó rendszerben keringetett fagyasztó anyag CFC-mentes, nem mérgező és nem gyúlékony igen
Szabályozható a terápiás kamrán belüli légkeverés és páraelszívás intenzitása igen
Felhasználói kezelőmodul érintőképernyős kijelzővel a kabinon kívül igen
Internetes csatlakozással a terápiás kabin és a fagyasztó rendszer működése távoli szerviz helyről is ellenőrizhető igen
A teljes rendszer (terápiás kabin és fagyasztó rendszer) megfelel a DIN EN ISO 13485 előírásoknak igen
Kabinonként szállítandó tartozékok
megvilágított és fűtött üvegajtó, mely a helyi lehetőségektől függően balos vagy jobbos nyitással is felszerelhető igen
kezelőmodul igen
audió erősítő és hangszóró rendszer – audio eszköz csatlakoztatására szolgáló összekötő kábellel igen
terápiás kabin belső világítás igen
Szállítási határidő: 10 hét
Jótállás minimális időtartama 24 hónap.
A jótállás időszakára, a jótállás körébe tartozó szervizszolgáltatás során biztosított legyen a távoli hozzáférés a kezelőfelülethez a szerviz számára.
Az ajánlatkérő által kijelölt személyzet betanítása: 4 fő, .8 órában
A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal/vagy CE/vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal (továbbiakban Tanúsítvány), melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, és az ajánlattevőként szerződő félnek a berendezések szállításakor ezeket is át kell adnia.
Az ajánlatban meg kell jelölni a származási országot, a gyártót és az eszköz típusát valamint a Tanúsítvány számát/egyéb beazonosítható paraméterét.
A részletes feladatok a műszaki leírásban. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Többlet jótállás (hónapokban megadva, minimum 0 hónap maximum 24 hónap)  12
2 2.) Több napra előre programozható ki- és bekapcsolás(minimum 2 nap, maximum 5 nap)  9
3 ) A gépleírás szerinti áramfogyasztás fagyasztás során (minimum pont 12 kW vagy a feletti fogyasztás esetén, maximum pont 9 kW vagy az alatti fogyasztás esetén):  9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 235 - 575166
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új sportegészségügyi eszközök beszerzése – 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39998640
Postai cím: Marcell Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: es@endoservice.hu
Telefon: +36 14121998
Internetcím(ek): (URL) www.endoservice.hu
Fax: +36 14121999
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 127622000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Új sportegészségügyi eszközök beszerzése – 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39998640
Postai cím: Marcell Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: es@endoservice.hu
Telefon: +36 14121998
Internetcím(ek): (URL) www.endoservice.hu
Fax: +36 14121999
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103935000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
Ajánlattevő neve: Endo-Plu-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1162 Budapest Marcell Utca 15., adószáma: 13140072242
2. rész:
Ajánlattevő neve: Endo-Plu-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1162 Budapest Marcell Utca 15., adószáma: 13140072242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)