Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0445/2020
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Szuhogy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szuhogy külterület 066 és 014 hrsz. és Szuhogy belterület 231, 372 hrsz. ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szuhogy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47738795
Postai cím: József Attila Utca 52.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hermánné Dienes Piroska polgármester
Telefon: +36 48461582
E-mail: szuhogyhiv@tmnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szuhogyi-patak rendezése (2019)
Hivatkozási szám: EKR000256702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Szuhogyi-patak rendezése (2019)”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45232451-8
45247112-8
45262522-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szuhogy külterület 066 és 014 hrsz. és Szuhogy belterület 231, 372 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szuhogyi-patak medrének rendezése Szuhogy község belterületének védelmére 1772 m hosszban az alábbiak szerint:
3-100 – 3+200 szelvények között iszap eltávolítás kifuttatása
3+200 – 3+721 szelvények között eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítás
3+721 – 4+050 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése
4+050 – 4+270 szelvények között iszap eltávolítás, meder rendezése burkolat építéssel, híd
környezetében meglévő burkolat helyreállításával, teknőszelvény kialakításával
4+270 – 4+410 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése, hordalékfogó kialakítás a
meder süllyesztésével
4+410 – 4+789 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése
4+789 – 4+872 szelvények között eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10106 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Szuhogyi-patak rendezése (2019)”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70426410
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
E-mail: marinovkrisztian@t-online.hu
Telefon: +36 303737693
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41689603
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45232451-8
45247112-8
45262522-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szuhogy külterület 066 és 014 hrsz. és Szuhogy belterület 231, 372 hrsz. ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szuhogyi-patak medrének rendezése Szuhogy község belterületének védelmére 1772 m hosszban az alábbiak szerint:
3-100 – 3+200 szelvények között iszap eltávolítás kifuttatása
3+200 – 3+721 szelvények között eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítás
3+721 – 4+050 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése
4+050 – 4+270 szelvények között iszap eltávolítás, meder rendezése burkolat építéssel, híd
környezetében meglévő burkolat helyreállításával, teknőszelvény kialakításával
4+270 – 4+410 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése, hordalékfogó kialakítás a
meder süllyesztésével
4+410 – 4+789 szelvények között iszap eltávolítás, földmeder rendezése
4+789 – 4+872 szelvények között eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41689603
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70426410
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
E-mail: marinovkrisztian@t-online.hu
Telefon: +36 303737693
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő 2020. március 9-re változik. (A korábbi határidő a szerződés aláírásától kezdve 7 hónap volt.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A mederburkolatépítéssel érintett szakaszon vízzel telített iszap, homokos iszap talajrétegek kerültek feltárásra, melyek bolygatás hatására folyós állapotúvá váltak. A feltételezettnél kedvezőtlenebb talajadottság a talaj stabilizálását tette szükségessé a munkagépek mozgása és a burkolatépítés elvégzése érdekében. Az iszap eltávolításával a talajvíz befolyása jelentkezett a mederben, mely jelentősen megnehezítette a munkatér víztelenítését.
Ezen a szakaszon a patakmederhez megközelítő útvonal kiépítése volt szükséges. Ez a partmenti sűrű beépítés miatt csak egy, magántulajdonban lévő ingatlanon keresztül volt lehetséges. Hozzájárulás megszerzése tvolt szükséges.
A 2019. október-december között lehullott jelentős csapadék, a csapadékos napok magas száma, a csapadékból származó megemelkedett patak- és talajvízszintek, az adott körülmények közötti munkavégzés és munkatér víztelenítés ellehetetlenülése, valamint a 2019. novemberi fagy nem tette lehetővé a burkolatépítést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41689603 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41689603 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben