Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4461/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PARTNER Építő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csengey D.Kulturális Központ moziterem kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000333302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csengey D.Kulturális Központ moziterem kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45311200-2
45350000-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Általános észrevételek a tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pontosítások, előírások, elvárások:
5. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
6. A Kivitelező felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem.
7. Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt – a műszaki ellenőr jóváhagyásával – úgy kell megválasztani, hogy az a kivitelezéssel nem érintett építményrészekben se okozzon károsodást.
8. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az villamos energia mennyiségét a Megrendelő biztosítja. Amennyiben a rendelkezésre álló víz és villamos energia mennyisége nem elegendő, vagy akadályozza a Kulturális Központ működésének folyamatos biztosítását, úgy a Kivitelezőnek kell saját költségén a szükséges víz és villamos energia ellátást biztosítania.
9. Az intézmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát folyamatosan biztosítani kell. Továbbá a kivitelezés alatt az intézmény folyamatosan üzemel, így a zajjal járó munkálatok időpontját az intézményvezetővel előzetesen egyeztetni kell.
10. A kivitelezőnek kell elkészíteni a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet, a munkaterület átadás-átvételig.
11. A Kivitelező a kivitelezéshez, az ingatlan elengedhetetlenül szükséges részét, területét veheti csak igénybe, használhatja.
12. A kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell a gyalogos forgalmat, valamint a Gagarin utca felől a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség járműveinek a közlekedését.
13. A Kivitelező feladata az intézményvezetővel történő egyeztetés az intézmény megközelíthetősége és biztonságos üzemeltetése tekintetében.
14. A Kivitelezőnek – szükség esetén – az épületen belüli szállítási útvonalat, a Megrendelővel és az intézményvezetővel egyeztetve kell meghatároznia, összehangolva az ütemtervvel.
15. A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, gépészeti berendezésekről, a munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről a Kivitelezőnek saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb a munkaterület átadásakor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint: közterületi burkolatokról, az építéssel érintett ingatlanról és az ingatlan körüli közterületekről, zöldfelületről, fákról, az építéssel érintett tetőszerkezetről, homlokzatokról, napelemes rendszerről, a felvonulással és anyagszállítással érintett épületrészekről, stb.
16. A kivitelezéssel érintett építményről/építményrészről állapotfelvételt, állapotfelmérést kell készíteni a Kivitelezőnek. Az állapotfelvételről, állapotfelmérésről készült dokumentációt a megrendelőnek a munkaterület átadásig át kell adni.
17. A munkaterületen a kivitelezéssel egy időben a Kivitelező által végzett munkákon kívül harmadik fél is végezhet munkákat.
18. A Kivitelező, illetve a kivitelezési munkák végrehajtása az intézmény tetőszigetelési felújításának kivitelezési munkálatait nem akadályozhatja, és ennek érdekében a tetőszigetelési munka generál kivitelezőjével a Kivitelezőnek folyamatosan egyeztetni szükséges.
19. Az üzempróbákat és a 3 napos próbaüzemet, melyhez a próbaüzem lefolytatásának feltételeit a Megrendelő biztosítja – jegyzőkönyvben dokumentálva – a Kivitelezőnek el kell végezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21167 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csengey D.Kulturális Központ moziterem kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PARTNER Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62150301
Postai cím: Vasút u. 2
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: schmidtne.eva@partnerpaks.hu
Telefon: +36 204967555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82691366
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45311200-2
45350000-5
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Gagarin u. 2. (5118 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Általános észrevételek a tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pontosítások, előírások, elvárások:
5. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
6. A Kivitelező felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem.
7. Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt – a műszaki ellenőr jóváhagyásával – úgy kell megválasztani, hogy az a kivitelezéssel nem érintett építményrészekben se okozzon károsodást.
8. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az villamos energia mennyiségét a Megrendelő biztosítja. Amennyiben a rendelkezésre álló víz és villamos energia mennyisége nem elegendő, vagy akadályozza a Kulturális Központ működésének folyamatos biztosítását, úgy a Kivitelezőnek kell saját költségén a szükséges víz és villamos energia ellátást biztosítania.
9. Az intézmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát folyamatosan biztosítani kell. Továbbá a kivitelezés alatt az intézmény folyamatosan üzemel, így a zajjal járó munkálatok időpontját az intézményvezetővel előzetesen egyeztetni kell.
10. A kivitelezőnek kell elkészíteni a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet, a munkaterület átadás-átvételig.
11. A Kivitelező a kivitelezéshez, az ingatlan elengedhetetlenül szükséges részét, területét veheti csak igénybe, használhatja.
12. A kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell a gyalogos forgalmat, valamint a Gagarin utca felől a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség járműveinek a közlekedését.
13. A Kivitelező feladata az intézményvezetővel történő egyeztetés az intézmény megközelíthetősége és biztonságos üzemeltetése tekintetében.
14. A Kivitelezőnek – szükség esetén – az épületen belüli szállítási útvonalat, a Megrendelővel és az intézményvezetővel egyeztetve kell meghatároznia, összehangolva az ütemtervvel.
15. A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, gépészeti berendezésekről, a munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről a Kivitelezőnek saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb a munkaterület átadásakor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint: közterületi burkolatokról, az építéssel érintett ingatlanról és az ingatlan körüli közterületekről, zöldfelületről, fákról, az építéssel érintett tetőszerkezetről, homlokzatokról, napelemes rendszerről, a felvonulással és anyagszállítással érintett épületrészekről, stb.
16. A kivitelezéssel érintett építményről/építményrészről állapotfelvételt, állapotfelmérést kell készíteni a Kivitelezőnek. Az állapotfelvételről, állapotfelmérésről készült dokumentációt a megrendelőnek a munkaterület átadásig át kell adni.
17. A munkaterületen a kivitelezéssel egy időben a Kivitelező által végzett munkákon kívül harmadik fél is végezhet munkákat.
18. A Kivitelező, illetve a kivitelezési munkák végrehajtása az intézmény tetőszigetelési felújításának kivitelezési munkálatait nem akadályozhatja, és ennek érdekében a tetőszigetelési munka generál kivitelezőjével a Kivitelezőnek folyamatosan egyeztetni szükséges.
19. Az üzempróbákat és a 3 napos próbaüzemet, melyhez a próbaüzem lefolytatásának feltételeit a Megrendelő biztosítja – jegyzőkönyvben dokumentálva – a Kivitelezőnek el kell végezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82691366
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PARTNER Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62150301
Postai cím: Vasút u. 2
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: schmidtne.eva@partnerpaks.hu
Telefon: +36 204967555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a 2019. október 25. napján megkötött szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
2.1 A Felek a szerződés 2.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a Megrendelő által megállapított 58 nap időtartammal módosítják, és azt 2020. március 31. napjában állapítják meg. Rögzítik a Felek, hogy akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni és a műszaki átadás-átvételi eljárást le lehet zárni az előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt), azaz az építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.1 A tárgyi beruházás kivitelezési munkái során pótmunkák merültek fel. A műszaki ellenőr nyilatkozatával megerősítette, hogy a pótmunkák a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódnak, a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előre láthatóak, és megfelelnek a kivitelezési szerződés 3.3. pontjában foglaltaknak, mely szerint:
A jelen módosítás további indokait, a karakter korlátozás miatt, a VII. 1. további információk rovat tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 82691366 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 82691366 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pontban leírt módosítás indokai az alábbi résszel folytatódik a karakter korlátozás miatt: Mely szerint: csak azon munkák számolhatók el, a pótmunka (kiegészítő munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, amelyek vagy utólagosan, a Megrendelő által, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt) vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mivel azok az építési beruházás teljesítéséhez a rendeltetésszerű, biztonságos használatához és hosszú távú üzemeltethetőségéhez szükséges munkák.
A Műszaki Ellenőr a Kivitelező által a pótmunkákról készített költségvetést ellenőrizte, azok műszaki tartalmát megfelelőnek találta, az egységárak megfelelnek az ajánlatadás során benyújtott tételes, árazott költségvetésnek, és a kivitelezési szerződésben foglaltaknak.
A Megrendelő a pótmunkákat, a tartalékkeret terhére, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján megrendelte.
1.2. A Műszaki ellenőr a felmerülő munkafolyamatok időigényét megvizsgálta, és megállapította, hogy a megrendelt pótmunkák teljesítéséhez 58 naptári nap szükséges.
Továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben