Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0449/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
Teljesítés helye:Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25773213
Postai cím: Szabó Pál Utca 39
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gémesi Csanád
Telefon: +36 202272999
E-mail: otvossportkft@gmail.com
Fax: +36 202272999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://godollofencing.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001167342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése három ütemben a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 446490984 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron az alábbi főbb mennyiségi és műszaki adatok szerint, a 2019. november 7-én és 13-án megtartott tárgyalások keretében módosított műszaki tartalom elsődleges figyelembevétele mellett:
Egy iskolai szilárd felületű kosárlabda pálya helyére épül az új vívó edzőterem, a Rákos patak szomszédságában.
Az épület egy földszintes edzőteremből és egy két szintes fejépület részből áll, ahol a női, férfi, bírói öltözők, vizesblokkok, akadálymentes WC, szertár, iroda, pihenő rész és a küzdőtérre rálátást biztosító galéria kerül elhelyezésre.
Az épület egységes magastetős - nyeregtető.
Az épülethez az Isaszegi útról új bejárat - közúti csatlakozás, 6 m széles belső út, 7 db 5,0 x 2,50 m széles parkoló készül 342 m2 beton térkő burkolattal.
Beépített terület: 782,5 m2
Hasznos alapterület: 824,2 m2
A küzdőtér nettó területe: 536,5 m2
Az épület sajtolt-vibrátolt cölöpalapozással készül, hasznos cölöphossz 6m, a 22 x 22 cm cölöpök összes hossza 676 fm.
Az épület szerkezete két egymástól dilatált vasbeton keretvázas épületrészből áll. A csarnok rész monolit vasbeton pillérvázas Porotherm 30 kitöltő falazattal, a két szintes rész Phorotherm 30 felmenő falazattal készül. Belső válaszfalak anyaga PTH 10 és 10 cm vtg, gipszbeton a vasbeton lépcsőnél. A kétszintes rész födéme 23cm, illetve 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
Tetőszerkezet mind két épületrész felett fa szerkezetű nyeregtető.
Küzdőtér lengő sportpadló, Extrem Grabo Sport 8 mm vtg. pvc felülettel. Egyéb helyeken csúszásmentes gres lap.
Fűtés: öltöző épületben 140 KW gázkazánnal meleg vizes radiátoros fűtés, a küzdőtérben álmennyezeti síkban szerelt gáz feketén sugárzók kerülnek elhelyezésre. Használati melegvíz – ellátás 1000 literes melegvíz tárolóból melyet cirkogejzer és napkollektor fűt. Szellőzés a zuhanyzókban, öltözőkben ventilátorral.
Csapadékvíz 5 m3-es tartályba gyűjtődik locsolásra. túlfolyó a Rákos patakba vezet.
Villamos energia igény világításra 5-8 KW, gépészetnek 1-2 KW, Egyebek 5 KW. Villámvédelem készül.
A kivitelezés kettő ütemben készül:
1. ütem: a területre az új közúti bejárat építése beton szinten, felvonulás, bontás, tereprendezés, cölöpalapozás, vasbeton szerkezetek, homlokzati falazat építése.
2. ütem: tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás, kiegészítő munkák, válaszfalazás, padló hő és vízszigetelés, aljzatbetonozás, elektromos és gépész alapvezetékezés, homlokzati állványozás, homlokzati hőszigetelés, vakolás, bádogozás befejezése, védőháló szerelés, külső munkák – gépészet, elektromos, út, parkoló, belső állvány, szárazépítés, vakolás, belső ács munka, belső hőszigetelés, teljes befejezés – burkolás, festés, szerelvényezés, beüzemelés.
Megrendelő a 2. ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozza meg.
Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Megrendelő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A szerződés teljesítési határidői:
Az 1. ütem teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a szerződés hatálybalépésétől számított 170. nap.
A 2. ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): 2020. december 31.
További információt a műszaki leírás tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma 10
2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) 10
3 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontjában meghatározott 2. ütem kivitelezési feladatait opcionális tételként határozza meg, tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezettel jelenleg nem rendelkezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7.) pontban megadott tervezett kezdési dátum a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időszükségletétől függően változhat. A megadott befejezési dátum a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja.
A részajánlattétel kizárásának indoka: A műszaki tartalom megosztása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem ésszerű, az egységes kivitelezés fontosságára tekintettel. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy épületre vonatkozik, amelynek megvalósítása egy építési ütemben, egy véghatáridőre történik. A projekt építményei és kiszolgáló infrastrukturális elemei egymástól függenek, amelyeknek az esetleges részekre bontása esetén a véghatáridőre történő komplex teljesítés ellehetetlenülésének veszélye állna fenn a térbeli, illetve az időbeli organizáció, valamint az építési terület egységére tekintettel.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított létesítményfejlesztési támogatásban (támogatás) részesült, mely támogatás összege azonban – az előzetes tervezői költségbecslés alapján - a teljes kivitelezés megvalósítására nem nyújt fedezetet. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására nem kerül sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként – rögzíteti, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az 1. ütem megvalósításához szükséges fedezetet biztosító támogatás nem áll ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlatkérő kiköti, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18914 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 446490984
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges